Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów

Projekt BLUE BEAM jest tajnym programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych, bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek odbiornika. Przy wykorzystaniu super komputerów i technologii satelitarnej, program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę sprawiając, że ludzie usłyszą w sobie „głos Boga” i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. Czy teraz już łapiecie czym w istocie będzie „fałszywe przyjście Chrystusa” i powrót fałszywych „bogów”?


Już w połowie lat 90-tych w środowiskach wojskowych i naukowych zaczęło roić się od plotek i spekulacji na temat dziwnej serii naukowych programów testowych. Jeden z tych programów nazywa się HAARP (o tym w szerzej w innym artykule), inny nazwano Projektem BLUE BEAM. Okazuje się, że rząd lub raczej „rząd cieni” – prawdziwi władcy tego świata –  stworzyli broń, która nie tyle jest groźna dla ludzkiej fizyczności, ale stanowi zagrożenie dla ludzkiego umysłu. Projekt BLUE BEAM stanowi jeden z programów, który może mieć poważny wpływ na wartości moralne konkretnej osoby i na jej zdrowie psychiczne. Jedną z wielu możliwych zastosowań broni HAARP jest zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że technika ta ma wykorzystywać sygnały, które mają bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome będą mogły „zobaczyć” hologram! W ramach projektu BLUE BEAM możliwe ma być także przesyłanie dźwięku bezpośrednio do głowy człowieka, w procesie, w którym nasze uszy nie biorą udziału – dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci impulsów elektrycznych. Przy wykorzystaniu super komputerów i technologii satelitarnej, program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę. Jednym słowem projekt ten sprawi, że ludzie usłyszą w sobie „głos Boga” i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie! I z całą pewnością ogromna większość z nich uwierzy w boski charakter tego „cudu”…


Dla bardzo wielu przeciętnych zjadaczy chleba wspomnienie o podobnej skrytej działalności władz wydaje się kompletnie szalone i nierealne. Na tym właśnie to wszystko bazuje – „przecież oni by nie mogli zrobić takich okropności” – myśli wielu. Ano niestety mogą, robili, robią i będą robić coraz gorsze rzeczy. Dzięki projektowi BLUE BEAM wizja jednego światowego porządku stanie się bardzo realna, a oto właśnie iluminatom chodzi. Projekt BLUE BEAM ma składać się z 4 głównych części, których realizacja ma ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia nowej globalnej religii z jednym globalnym przywódcą. Jeden świat, jedna religia, jeden Bóg i jeden światowy rząd. Bez globalnej religii dyktatura nie jest możliwa, tak samo jak bez uniwersalnej wiary, nowy porządek świata nigdy nie nastąpi, to dlatego projekt BLUE BEAM jest tak ściśle trzymany w tajemnicy przed nami.

ETAP 1 – Fałszywe Odkrycia i rewizja prawd religijnych


Pierwszy z czterech kroków programu BLUE BEAM dotyczy rewolucji w obecnej wiedzy archeologicznej. Osiągnie się to poprzez przygotowanie i sztuczne wytworzenie trzęsień ziemi w ściśle określonych miejscach na planecie, w skutek czego nastąpią nowe odkrycia archeologiczne. Ukażą one wszystkim ludziom, że wszystkie doktryny religijne są oparte na zupełnie fałszywych tezach. Spreparowanie tych informacji zostanie wykorzystane w taki sposób, aby wszystkie narody zrozumiały, że ich religie zostały źle zrozumiane i przez wieki były błędnie interpretowane. Wywołanie trzęsień ziemi pozwoli dotrzeć do ukrytych obecnie obszarów wiedzy, które zdyskredytują obecne doktryny religijne. To pierwszy krok planu – zniszczenie obecnych wierzeń Chrześcijaństwa czy Islamu na planecie przy wykorzystaniu fałszywych „dowodów” z przeszłości. Być może zostanie ‚odkryta’ Arka Przymierza i to, co zostanie ‚znalezione’ w Arce będzie dowodem na to, że świat mylił się w swoich wierzeniach religijnych? A może nowe zapiski samego Chrystusa mówiące o zupełnie innych prawdach niż te, które znamy? Możliwości

jest wiele.

ETAP 2 – Wielkie Przedstawienie


Krok drugi projektu BLUE BEAM już doszczętnie unicestwić obecne wartości religijne. Rozpocznie się gigantyczne „widowisko kosmiczne” z trójwymiarowymi optycznymi hologramami i dźwiękiem. Projekcja laserowa wielorakich obrazów obejmie dosłownie każdy zakątek świata w tym samym dokładnie czasie. Każdy otrzyma jednak nieco inny obraz, zgodnie z dominującą regionalną czy narodową kulturą – tak aby każdy zaakceptował to co widzi. Dźwięki – głos „Boga” rozlegać się będą w bezpośrednio w umysłach ludzi we wszystkich językach. Obecna technologia pozwala już na takie cuda. Obrazy zostaną przesłane przez satelity, które wezmą udział w projekcji, mającej miejsce na tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, czyli około 90km nad ziemią. Warstwa sodowa (z ang. „Sodium Layer”) znajduje się w obrębie mezosfery i składa się z nie zjonizowanych atomów sodu. Grubość tej warstwy to około 5km. W procesie projekcji wezmą udział komputery, które skoordynują pracę satelitów. Holograficzne obrazy oparte będą na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do produkcji obrazu lub hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych. Tak więc skutkiem tych wyreżyserowanych pokazów będzie ukazanie światu nowego „Chrystusa” – mesjasza, dla natychmiastowego wprowadzenia nowej światowej religii. Forma przekazów – szokująca i niezwykła, wobec niczego niespodziewającego się świata sprawi, że kłamstwo stanie się prawdą. Zakładam się o wszystko, że 90% ludzi padnie na kolana i w pierwszej fazie tych wydarzeń nie będzie nic podejrzewać. Może później z biegiem czasu ludzie pójdą po rozum do głowy – oby! Dlatego trzeba właśnie o tym wszystkich informować, by być przygotowanym i ustrzec się największego oszustwa w dziejach Ziemi. Będzie to naprawdę diabelsko przebiegła sztuczka mająca wmówić ludzkości wypełnianie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń o „ponownym przyjściu mesjasza” czy „apokalipsie”.


ETAP 3 – Elektroniczna telepatia i sztuczne myśli

Kolejny krok projektu BLUE BEAM to tzw. elektroniczna telepatia przy wykorzystaniu fal ELF, VLF i LF, które mają penetrować ludzie umysły i oddziaływać, a także interferować z naturalnymi myślami człowieka. Fale ELF (z ang. Extremely Low Frequency – skrajnie mała częstotliwość) należą do zakresu fal radiowych o częstotliwości od 3 do 30Hz i długości od 10-100 tys. km. Wykorzystywane są powszechnie przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych do łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi. Fale ELF budzą kontrowersje, gdyż znane jest ich niezwykłe oddziaływanie na ludzki mózg. Badania przeprowadzone na zakresie fal o częstotliwości 6-10 Hz pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną częstotliwość pracy ludzkiego mózgu.

Fale mózgowe są to cykle aktywności bioelektrycznej mózgu. Charakterystycznym częstotliwościom fal mózgowych odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka i tak wyróżniamy: fale gamma (od 40 do 100Hz), fale beta (od 12 do 28Hz), fale alfa (od 8 do 13Hz), fale theta (od 4 do 7Hz) i fale delta (od 0,5 do 3Hz). Rodzaj fal (zakres częstotliwości) wytwarzanych przez nasz mózg ma ścisły związek z czynnościami jakie wykonujemy. Przykładowo fale gamma towarzyszą działaniu, dużej aktywności człowieka, beta występują przy zwykłej dziennej aktywności, fale alfa podczas stanu relaksu, odprężenia, fale theta podczas snu i w fazach głębokiej medytacji czy hipnozy, fale delta podczas fazy najgłębszego snu, głębokiej medytacji itd. Tak więc oddziaływanie na ludzki umysł falami z zakresu skrajnie małej częstotliwości może zmieniać stany naszej świadomości, a także mieć wpływ na formułowane w naszych umysłach myśli.

Tak też w kolejnym etapie projektu BLUE BEAM każdy człowiek na Ziemi ma znaleźć się w zasięgu działania fal z zakresu ekstremalnie niskich częstotliwości, które wpłyną na jego myśli i działania. Fale zagłuszą nasze naturalne myśli i wykreują zupełnie nowe – sztuczne, które wpłyną na nasze zachowania i działania. Fale mają być emitowane za pośrednictwem satelitów z wykorzystaniem danych o niemalże każdym człowieku na ziemi, językach i dialektach. W tym etapie projektu BLUE BEAM znaczącą rolę odegrać może zestaw anten programu HAARP . Możliwe więc będzie to, że miliardy ludzi na całym świecie otrzyma przekaz – głos mesjasza, rozlegający się w ich umysłach. Głos, mogący przekazywać fanatykom religijnym instrukcje i rozkazy. Masową histerię i chaos jaki powstanie wówczas nie opiszą żadne słowa. Kontrola w obecnej postaci, czyli media, reklama, wpojone ideologie, religia itp. byłyby niczym wobec programu BLUE BEAM.

KROK IV – niezwykłe manifestacje

Następny etap dotyczy „cudownych” manifestacji, które powstaną przy użyciu środków elektronicznych. Plan zakłada wykorzystanie znanych powszechnie wizerunków przybyszy z obcej planety (szaraków?), a także ich „latających dysków”. Być może rozegra się dramat pod tytułem „na granicy inwazji obcych”, która ma dotknąć każde miasto na planecie. Ostatecznym celem byłoby zmuszenie narodów do zjednoczenia i demilitaryzacji pod egidą ONZ. Wykorzystany zostanie motyw walki sił dobra ze złem (szatanem), z finalną interwencją obcej cywilizacji, która zostanie odebrana jako boska interwencja mająca „uratować” ludzkość – czyżby więc na pomoc przybyli nam „przyjaźni” reptalianie? Ależ podstęp!. Ludzie uwierzą, że jedyną słuszną religią jest New Age a przybyłych obcych uznają za aniołów, a może nawet bogów. Ostatnim etapem projektu BLUE BEAM będzie wywołanie zjawisk supernaturalnych przy wykorzystaniu elektroniki dostępnej w każdym domu – zjawisk takich jak projekcje energetyczne, złe duchy, poltergeisty i tym podobne. Ma to doprowadzić ludzi do szaleństwa i masowej histerii. W tym stanie umysłu zawsze łatwiej jest ludźmi sterować i manipulować. Według zamysłu spiskowców Nowy Porządek Świata zostanie wówczas wprowadzony bezproblemowo.

Najciekawszy rozdział – inwazja obcych

Naświetlmy nieco szerzej wątek istot pozaziemskich w tym nadchodzącym dramacie. Od wielu lat po świecie krążą plotki o tajnych planach iluminatów mających zaprezentować światu niezwykły „reality show” pod tytułem „Inwazja niedobrych obcych”, która ma skonsolidować świat pod egidą rządu światowego. Członkowie Projektu Ujawnienie swoje oświadczenie w tej kwestii wydali, jeszcze przed 9/11. Według nich ogromna liczba obiektów wyglądających jak UFO są tak naprawdę tworzone w tajnych laboratoriach i pracowniach, w tzw. Czarnych Projektach po to, aby symulować pojawianie się obcych, w tym porwania i okaleczanie bydła. Ma to na celu wywołanie pierwotnego lęku przed życiem pozaziemskim. Zupełnie jak w filmie Dzień Niepodległości, albo też w Wojnie Światów – próba zjednoczenia ludzi przez wojnę, używając ET jako kozła ofiarnego. Dlatego w najbliższych latach musimy być bardzo czujni. Preparowanie fałszywych, przerażających spotkań z bezwzględnymi i morderczymi obcymi stworzy nowego, pozaziemskiego wroga, który spowoduje, że każdy przyjmie światowy rząd z otwartymi rękoma. Spójrzmy na ten cytat wypowiedziany 21 września 1987 roku podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Ronalda Regana – 40 prezydenta Stanów Zjednoczonych, który uwidoczni wszystkim, że to nie tylko mrzonki:

„W naszej obsesji antagonizmów chwili, często zapominamy jak wiele jednoczy całą ludzkość. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia abyśmy mogli rozpoznać tę wspólną więź. Od czasu do czasu myślę, jak szybko nasze globalne różnice zatarłyby się, gdybyśmy tylko stanęli w obliczu obcego zagrożenia z poza tego świata”

Rok później, w Białym Domu, 5 maja 1988 roku, Ronald Reagan przemawiając do zgromadzenia reporterów wypowiedział te słowa:
„Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo z zewnątrz… siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakichkolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami świata, czy nie                zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym zagrożeniem?”

Komentarzy 230 do “Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów”

 1. obeznana Says:

  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1234430/Mystery-spiral-blue-light-display-hovers-Norway.html – zobaczcie co sie wydarzylo w norwegii !!! a ci ludzie uwierzyli ze to testy rosyjkiej rakiety Buławy !! a widac przeciez jakies swiatlo z ziemi po czym ta spirala sie pojawia !!

 2. Słaby Says:

  Do klatki z tymi wynaturzonymi naukowcami z HAARPA itp.

 3. Oświecony Wędrowiec Says:

  Musicie zrozumieć jedną rzecz. Ten projekt nie istnieje. Już nie. A myślicie, że czemu świadomi bogacze, chcący utworzyć NWO jeszcze tego nie zrobili?

  A no dla tego, że ich wielkie projekty są ujawniane. Nie mogą już tego zrobić, bo jakiś ułamek ludzki już o tym wie. Gdyby nie Internet, NWO wprowadzono by już dawno. A teraz wpadli na pomysł kontroli Internetu.

  Blue Beam nie zostanie zrealizowany. Nie w tej formie. Do puki będziemy te ich plany demaskować, to nie wprowadzą oni NWO.

 4. Runway Says:

  Boże w jakim ja się chorym świecie urodziłem.Ja pierdziele najlepiej iść wziąć sznurek i się powiesić.Pierdole to wszystko :(:( Sory za wulgaryzmy

 5. Jednego nie oddalą ! Swojej śmierci.I to jest sprawiedliwe.Grupa staruchów zfanatyzowanych pragnąca zawładnąć światem i nami.Chcą górować nad Stwórcą.Zapewniam Was moi drodzy.Nie zdążą tych projektów przeprowadzić.Bo wszyscy zginą.Ostatnia niespotykana aktywacja słońca zbliża straszliwe niebezpieczeństwo erupcji na niespotykaną skalę.Sygnałem będzie wzrost temperatury od 11 maja br. do 50 stopni nawet.I tak zacznie sie AMEN !

 6. Runway powiedział prawdę.Ten świat jest chory!! Rządzą nami czubki ,porąbane sukinsyny! Ludzie chcą Pokoju i żyć w zgodzie i Pokoju.Nie pozwalajcię się szczepić na żadną pseudogrypę.Oni wam wszczepiją mikroczipy !!Nie wierzcie fanatycznym Prorokom.!!Waszą wiarą powinna być nauka a wiedza religią.Nie pozwalajcie się otumaniać.Nie wierzcie przekazom radiowym i telewizyjnym.TV KŁAMIE !!! Bądźcie WOLNI umysłowo i nie pozwalajcie sie manipulować.Nie słuchajcie radia na słuichawkach gdyż przekazują wam podświadome rozkazy i niesłyszalne dla ucha dyrektywy.!

 7. Max Says:

  Fałszywa inwazja z kosmosu
  Roman Nacht

  Projekt Błękitnej Wiązki

  Tak zwani ortodoksyjni żydzi czekają na przyjście ich Mesjasza, Zbawiciela, który ma objawić się na Ziemi lada chwila.
  Tak zwani chrześcijanie czekają na powtórne przyjście swojego Zbawiciela, albowiem czas jest już bliski.
  Ogólnie można dziś podzielić ludzkość na tych, którzy oczekują zobaczyć Zbawiciela swego na zewnątrz, w świecie zewnętrznym, w świecie materii jako postać genialnego przywódcy religijnego, politycznego lub gospodarczego, który wprowadzi system (nawet przemocą, byleby nastał w końcu porządek – nowy porządek świata), system-panaceum na wszystkie bolączki i niedolegliwości tego niedoskonałego świata; odtąd już droga do Utopii stoi otworem oraz na tych, którzy wiedzą, że prawdziwy Zbawca znajduje się w każdym z nas, w każdej duszy stworzonej przecież na boski obraz i podobieństwo – posługując się tu ku lepszemu zrozumieniu tego tematu starożytnym językiem biblijnym.

  Łaskawie nam panujący bracia Iluminaci dysponujący postępową (jak na XXI ziemski wiek) techniczną wiedzą przekazaną im przez pewne astralne moce oraz manipulując sprytnie sztucznie stworzoną energią zwaną pieniędzmi, które tylko im wolno drukować zgodnie z ich postanowieniem postanowili zjednoczyć umęczoną ludzkość w celu zaprowadzenia właśnie nowego ładu – nowego (rzekomo) porządku świata.

  W jakim celu oświeceni Sataniści i Lucyferianie mieliby zajmować się tak przyziemnymi sprawami?
  Dla władzy, którą obiecał im ten, któremu służą – Szatan lub Lucyfer. Zgodnie z biblijnym proroctwem: …i bedę niby waszym bogiem, a wy będziecie moim ludem (ale nie na niby!). Żeby podzielony na zwalczające się między sobą sekty wyznaniowe lud tej Ziemi móc zjednoczyć potrzebny jest szok.
  Dajmy na to

  FAŁSZYWA INWAZJA Z KOSMOSU

  Taka inwazja już miała miejsce w 1938 roku w Kalifornii. Wspaniale wyreżyserowane słuchowisko
  na podstawie książki H.G. Wellsa pt. WOJNA ŚWIATÓW, eksperyment psychosocjologiczny wykazał,
  że pomysł inwazji istot z Kosmosu na Ziemię może odgrywać kluczową rolę w projekcie manipulowania zbiorową ludzką świadomością. Wielu nieświadomych słuchaczy stacji radiowej nadającej
  to słuchowisko popadło w panikę wierząc, że ludzkość została zaatakowana przez Kosmitów. Doszło nawet do samobójstw. Reakcje na tego typu wiadomość analizowane były latami przez specjalistów
  w dziedzinie (jak to się dziś elegancko nazywa) dezinformacji.

  Nieszczęsny geniusz-fizyk-matematyk, jeden z najwybitniejszych mózgów świata doczesnego, profesor Stephen William Hawking ostrzega Ziemian przed nawiązywaniem kontaktu z istotami z innych światów. Jego zdaniem możemy na tym wyjść tak, jak wyszli na swoich spotkaniach z hiszpańskimi katolikami rdzenni Amerykanie, zwani dziś Indianami. (Przeciwko kontaktowaniu się Ziemian z Kosmitami wypowiadali się jednogłośnie ex-prezydent USA Lyndon B. Johnson jak i Andrej Andrejewicz Gromyko, były minister spraw zagranicznych ZSRR. Kosmici mogliby przecież zdeprawować nasze umysły
  i stalibyśmy się nie pokorni).

  Osobiście uważam, że profesor Hawking ma tylko częściowo rację, albo jest tylko częściowo cytowany. Tak jak dzicy Hiszpanie nie byli przedstawicielami całej ludzkości, tak też wrogie nam moce astralne nie stanowią reprezentacji wysoko rozwiniętych duchowo istot z innych wymiarów Wszechświata, które przybywają do naszego systemu słonecznego w celu udzielenia pomocy i służenia rada tym, którzy są gotowi ich rady i pomoc zaakceptować. Właśnie ta udzielana nam z góry bezinteresowna pomoc polegająca na poszerzaniu horyzontów naszego postrzegania i świadomości jest nie na rękę, ba, wręcz przeszkadza Iluminatom, którzy wierzą, że z racji rozwiniętego intelektu (nie mylić z sercem) maja prawo zarządzać tym światem zgodnie ze swoją wolą i przez siebie ustanawianymi prawami.
  Ponieważ środki masowego przekazu stanowią własność i są kontrolowane przez Iluminatów, zadziwia fakt, że wypowiedź Hawkinga nie została wyśmiana, w rezultacie czego, kilka miliardów Ziemian śmiałaby się bezmyślnie z wypowiedzi profesora. Środki masowego przekazu nie promują niczego,
  co nie służy realizacji ich planów.

  Od chwili wyemitowania wyżej wspomnianego słuchowiska minęło juz sporo lat. Od tamtej pory wciąż przypomina nam się o prawdopodobnej inwazji obcych (natomiast Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot i im podobne istoty to nie obcy – to nasi). Ostatnio wyprodukowane w Holywood filmy, pokazują bezsilny, bezradny Pentagon stojący w obliczu zagrożenia z Kosmosu. Kto jest dziś w stanie uratować świat od zguby, jeśli nie Amerykanie i Pentagon z multimiliardowym budżetem? Armia Czadu?

  Idea inwazji z Kosmosu przez inteligentnych najeźdźców została wszczepiona w nasze umysły i tam dojrzewa. W pewnych określonych z góry okolicznościach zasiane ziarno wyda pożądane owoce. Ludzie w obliczu takiego zagrożenia zjednoczą się… i tej reakcji spodziewają się bracia Iluminaci.

  21 września 1981 roku, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan reprezentujący interesy Iluminatów co najmniej w tej samej mierze jak dziś B.H. Obama, w swoim przemówieniu
  w Organizacji Narodów Zjednoczonych (to forum nie zostało wybrane przypadkowo, tak samo jak nic
  w polityce nie dzieje się przypadkowo) wypowiedział m.in. następujące zdania: … „Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia, abyśmy mogli poznać czym jest nasza wspólna więź. Jak szybko zniknęłyby wszelkie różnice między nami, gdybyśmy znaleźli się w obliczu zagrożenia z zewnątrz, z poza naszego świata”.
  4 grudnia 1985 roku Ronald Reagan odwiedził Fallston Highschool. Opowiadając o swoim oficjalnym spotkaniu z Gorbaczowem powiedział m.in., że ”niebywale ułatwiłoby mu jego misję jak i Gorbaczowowi jego zadanie, gdyby nagle pojawiło się zagrożenie dla naszej planety ze strony innych form życia pochodzących z innych obszarów Wszechświata. Zapomnielibyśmy wówczas o naszych nieistotnych, lokalnych różnicach i uświadomilibyśmy sobie raz na zawsze, że jesteśmy jednym ludem na tej Ziemi”.

  Prawdą jest, że te wypowiedzi są wyrwane z kontekstu. Nie zamierzałem bowiem, w ramach niniejszego artykułu przedłożyć tutaj pełnych tekstów przemówień Reagana. Jednak słowa te nie były
  w latach 80-ch ubiegłego stulecia wypowiedziane przez autora fikcji naukowych, lecz przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który (do pewnego stopnia) jest wtajemniczony w sprawy, o których darmozjady (useless eaters – jak nazywają Ziemian bracia Iluminaci) nie mają nawet zielonego pojęcia, albowiem zajęci są zarabianiem pieniędzy potrzebych im na życie na tej planecie, na płacenie rachunków za energię, na spłacanie długów bankom, w których zaciągnęli kredyty, na zaspokajanie swoich drobnych i innych słabości…

  Gdy zagrożona, przerażona ludzkość zjednoczy się (bo już nie będzie miała innego wyjścia), wówczas powstanie rząd zjednoczonego świata; będziemy mieli jeden rząd, jedną religię i jedną walutę.
  Ten projekt nazywaja wtajemniczeni Projektem Błękitnej Wiązki, po angielsku brzmi to:

  PROJECT BLUE BEAM

  To niebezpieczne zajęcie uświadamiać ludzi o istnieniu planu Iluminatów oraz o projekcie BLUE BEAM. Przekonało się o tym w ciągu ostatnich lat już wielu dziennikarzy, którzy przypłacili to utratą życia np. Serge Monast czy Ken Adachi. Obaj zajęli się Projektem Błękitnej Wiązki i obaj – mimo iż cieszyli się dobrym zdrowiem – doznali prawie w tym samym czasie „ataków serca”. Uprzednio jednak agenci kanadyjskich służb specjalnych porwali jego córkę i zmusili go do zrezygnowania prowadzonego przezeń dziennikarskiego śledztwa. Serge zgodził się, ale córki mu nie zwrócono. Tego typu rzekome ataki serca są specjalnymi efektami ubocznymi Projektu Blue Beam. Kto naiwnie myśli, że zdalne powodowanie ataków serca jest niemożliwe, ten powinien zapoznać się bliżej choćby z psychotroniką…

  Oto, o czym dowiedział się m.in. kanadyjski dziennikarz Serge Monast:
  NASA nie jest agencją rządową d/s aeronautyki i pokojowych badań przestrzeni kosmicznej, lecz jest departamentem Pentagonu sponsorowanym przez bractwo Iluminatów. Agencja ta ma złe imię, nie tylko dlatego, iż już niejednokrotnie udowodniono jej przekazywanie do wiadomości publicznej kłamliwych informacji oraz ukrywanie prawdziwych wyników przeprowadzanych przez nia badań, lecz głównie dlatego, że uzależniła się totalnie od wpływu Iluminatów. Projektem BLUE BEAM zajmuje się właśnie NASA. Ponieważ pojęcie Zbawiciela wewnętrznego – Chrystusa – różni się zasadniczo od pojęcia Zbawiciela z zewnątrz – Antychrysta, bractwo opracowało czterostopniowy plan działania, właśnie ów Projekt Błękitnej Wiązki.

  Przede wszystkim konieczna jest jedna religia, ponieważ to religijna wiara stanowi fundament porządku – także tego nowego porządku świata. Rządzić można tylko ludźmi, których łączy wiara. Wierzyć znaczy innymi słowy nie wiedzieć na 100%. Wolnomyślicielami nie można rządzić. Raczej pozwolą się przybić do krzyża niż zgodzić się na zgniły kompromis wiary. Nie można być wolnym wierząc, żyjąc w niewiedzy. Wolny jest tylko ten, kto uwolnił się od narzuconych mu dogmatów wiary, od poglądów, które uznał
  z czasem za swoje własne i z którymi się bezmyślnie identyfikuje nie słysząc już z tego powodu wewnętrznego głosu – głosu prawdziwego Mesjasza, Zbawiciela. Z tej przyczyny takie projekty jak Project Blue Beam są trzymane w ścisłej tajemnicy.

  Zaprojektowane trzęsienia ziemi i mistyfikacje nazywane odkryciami

  Pierwszym krokiem otumanienia ludzi jest reewaluacja zdobytej do tej pory wiedzy archeologicznej. Zainteresowanym tym tematem polecam np. książkę autorów Michaela Cremo i Richarda Thompsona
  pt. ZAKAZANA ARCHEOLOGIA.
  Poza tym NASA dysponuje technologią pozwalającą na wywoływanie trzęsień ziemi w dowolnym miejscu na naszym globie co pozwala Iluminatom sugerować wierzącym żydom, muzułmanom
  i chrześcijanom w „rychłe nadejście Pana”.

  Oprócz ukrywania archeologicznych dowodów na to, kim naprawdę jesteśmy, inscenizuje się nowe odkrycia, dzięki którym okazuje się, że dotychczasowe wierzenia i wyznania nie mają dalszej racji bytu. Nie byłoby to aż tak złe biorąc pod uwagę wszystkie bratobójcze wojny religijne prowadzone na tej planecie po dziś dzień, gdyby nie motywy i cele, jakimi kierują się Iluminaci: dyktatura obejmująca tych wszystkich Ziemian, którzy do tego momentu pozostaną przy życiu. Ci ludzie będą wierzyć w to, co im się zasugeruje i będą lojalni wobec tych, którzy w ich imieniu bronić ich będą przez najeźdźcami
  z Kosmosu.
  W Hollywood nie szczędzi się pieniędzy na psycho-propagandę. Z filmu pt. PARK JURAJSKI dowiadujemy się, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy prawdą o ewolucji, a wiarą w Kosmicznego Stwórcę.
  Takie filmy jak klasyk DZIEŃ, W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA, DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI, INWAZJA PORYWACZY CIAŁ, WŁADCA MARIONETEK – aby podać tu tylko kilka przykładów programowania naszych mózgów myślą o grożącej nam wszystkim inwazji z Kosmosu – jasno pokazują, jak bardzo zależy na tym braciom Iluminatom, którzy mogą nami rządzić tylko mieszając wiosłem w szarej materii naszych mózgów.

  Sztucznie spowodowane trzęsienia ziemi powstają tam, gdzie archeologia wskazuje na istnienie
  w pradawnych czasach specyficznych misterii, które sprzeczne są z ogólnie przyjętą wiarą w istnienie miłosiernego Boga-Ojca, który nas stworzył jako duchy na swoje podobieństwo. Tego typu doktryny religijne musza zostać zniszczone raz na zawsze. Dlatego bractwu Iluminatów potrzebny jest „dowód” na to, że Stwórca, w którego istnienie wierzono do tej pory, po prostu – nie istnieje.

  WSPANIAŁE SPEKTAKLE NA NIEBIE

  Bractwu została przekazana technologia pozwalająca na urządzenie gigantycznych, holograficznych spektakli nad głowami mieszkańców Ziemi, jakim towarzyszyć mogą specjalne efekty akustyczne, zdalnie kontrolowane trójwymiarowe projekcje laserowe i tym podobne cuda. Taką projekcje można wytransmitować w dowolną przestrzeń nad wybranym obszarem zamieszkiwanym przez wyznawców jakiejś liczącej się w tym świecie religii. Cuda, jakich świadkami byli starożytni Izraelici to przysłowiowe małe piwo w porównaniu z tym, co czeka otumanioną ludzkość. „BÓG” będzie przemawiać z nieba do swoich dzieci wszystkimi językami świata.
  Np. Rosjanie nafaszerowali swoje zaawansowane komputery wiedzą o anatomii i elektromechanice ludzkiego ciała oraz wszystkimi danymi dotyczącymi elektrycznych, chemicznych i biologicznych funkcji mózgowych. Komputery te znają wszystkie języki, dialekty i żargony używane na Ziemi. Ich program
  to nie Google Translator; to całkiem inny poziom. Te komputery mogą transmitować swoje mesjańskie programy z pomocą satelitarną.

  Antychrystem nie jest ten, kto ostentacyjnie występuje przeciwko Chrystusowi i jego nauce. Antychryst działa w harmonii z ludzkimi oczekiwaniami, równolegle z działaniem Chrystusa. Przeciętny człowiek nie jest w stanie odróżnić, kto nadaje – Chrystus czy Anty-(rzekomy)-Chrystus. Oba głosy przepowiadają Nową Erę, nową ziemię, nowe niebo i nową ludzkość. Kto nie będzie rezonować z wprowadzanym nowym porządkiem świata, z frekwencją Nowej Ery, ten zmuszony będzie rezonować z frekwencją, która będzie inspirować opornych do samobójstwa.

  Podsumujmy chwilowo, co my tu mamy?

  Spektakle na niebie. Symulacje długo oczekiwanych scen i zjawisk przez ludzi wierzących i oczekujących na ukazanie się Zbawcy po zmaterializowaniu się pewnych proroctw.
  Te symulacje są rzucane na otokę z sodu stworzoną wokół kuli ziemskiej. Obserwator nie jest w stanie odróżnić prawdziwego pojazdu kosmicznego od holograficznej projekcji. Tym sposobem można bardzo szybko wprowadzić nową religię świata. Oto nowy Mesjasz, patrzcie, stary nigdy nas nie odwiedził. Żydzi czekali sześć tysięcy lat na próżno. Nie przyszedł nawet wtedy, gdy niemieccy faszyści palili ich w synagogach, a oni odchodzili z tego świata paląc się i śpiewając Szma Israel. Nie przyszedł do tych, którzy chronili się w kościele i odmawiali z wiarą w sercach Ojcze nasz. Nie przyszedł do mordowanych masowo Serbów przez franciszkanów chorwackich i oddziały Ustasza Ante Paveliča. Nie przyszedł do ofiar Stalina, Mao i Pol Pota. Ale teraz już jest. Teraz nareszcie nadszedł czas na wprowadzenie nowego porządku świata. Tak za Projektem Błękitnej Wiązki ukrywają się najlepsi magowie i iluzjoniści tego świata, uczniowie swoich astralnych nauczycieli.

  Kto pamięta seriale STAR TREK, ten pamięta też techniczne pojęcie tractor beam. Chodzi tu o specjalne urządzenie wysyłające wiązkę promieni umożliwiających przyciąganie na pewnych specyficznych częstotliwościach obiektów materialnych. Otóż Projekt Blue Beam dysponuje takim urządzeniem,
  tak iż Iluminaci będą w stanie zasugerować nawet uczonym scenę wniebowstąpienia nawet kilkuset ludzi na raz.

  Jaki fanatyk religijny nie chce przypodobać się swojemu Panu? W imieniu tego Pana dokonuje się brutalnych mordów i samobójstw. Na świecie będą prowadzone święte wojny, a niebo używane będzie jak ekran kinowy. Ludzie zobaczą na własne oczy i usłyszą na własne uszy to, co chcą zobaczyć
  i usłyszeć. Projekt Blue Beam pozwoli na zmaterializowanie wszystkich proroctw. Umożliwia to wykorzystywanie fal, w projekcie fal skrajnie niskiej częstotliwości (ELF), fal myriametrowych (VLF)
  i długich (LF).

  Spektakl taki składa się z wielu holograficznych obrazów wysyłanych w różne części świata, gdzie mieszkańcy będą odbierać wizje odpowiadające ich religijnym przekonaniom. Nie będzie takiego miejsca na Ziemi, które będzie pominięte. Komputerowa animacja oraz dźwiękowe efekty specjalne stworzą wrażenie, że wizja pochodzi z głębin Kosmosu. Każdy będzie świadkiem zejścia Mesjasza na Ziemię, takiego, jakiego sobie wymarzy i jakiego oczekuje. (To potworne)! Jedni zobaczą schodzącego z Nieba błękitnoskórego Krisznę, drudzy Jezusa w szatach sprzed 2000 lat, jeszcze inni Mohameta z miedzianą brodą, a dla buddystów zejdzie nawet sam Budda.
  Następnie okaże się, że wszystkie pisma święte zostały niewłaściwie zrozumiane i niewłaściwie interpretowane. Dowodem na to są nieustannie prowadzone wojny od tysięcy lat, innymi słowy bratobójstwo (np. Chrześcijanie morduja Chrześcijan, Semici Semitów) – stan, którego istnieniu nie można zaprzeczyć. Z tej przyczyny okaże się, że ludzkość potrzebuje nową, prawdziwą religię, aby rozpocząć Nową Erę – Złoty Wiek.Ten nowy system wiary będzie religią Antychrysta (jak go Biblia nazywa – Węża Starodawnego, ojca kłamstwa i nieprawości).

  W ten sposób Antychryst doprowadzi do jeszcze większego chaosu, bowiem fanatycy religijni różnych maści, będą oskarżać się nawzajem o to, kto jest winien temu wszystkiemu co działo się na Ziemi
  w imieniu Boga, przez tysiące lat. Tego typu ludzie byli, są i będą opętywani przez istoty demoniczne używające ich mózgów jako stacji nadawczych. Już dziś ONZ przygotowała hymn Nowej Ery; jest to Pieśń Radości Beethovena.

  Zanim powstał tzw. Projekt Gwiezdnych Wojen oraz Projekt Blue Bean, specjalnie wybrani do tego celu uczeni i instytuty zajmowały się latami skrupulatnym badaniem hipnozy oraz rezultatów manipulowania energia elektromagnetyczną.
  Na przykład już w 1974 roku badacz o nazwisku G.F. Shapits powiedział, że: …”po zakończeniu obecnie prowadzonych badań będzie można wykazać, iż wypowiedziane słowa hipnotyzera mogą być przekształcone w energię elektromagnetyczną, wysyłaną bezpośrednio w podświadomość, czyli do pewnej określonej części ludzkiego mózgu i to bez zastosowania mechanicznych urządzeń do odbioru lub transmitowania tego typu informacji oraz, że tego rodzaju wpływ nie zagraża danej osobie, tak iż można bez obawy kontrolować wprowadzoną informację świadomie. Można więc oczekiwać, że dana jednostka zrezygnuje z własnej woli z racjonalnego zachowania się”.

  Jeśli w tych informacjach, krążących już od ponad 30 lat wśród zainteresowanych swoim duchowym rozwojem, jest choćby kilka procent prawdy, to my – wolni ludzie, wolne istoty kosmiczne zamieszkujące chwilowo Ziemię – stoimy w obliczu niesamowitego zagrożenia.
  To nie złowrodzy Kosmici nam zagrażają, lecz nasze rządy oraz bracia Iluminaci sterujący całą
  tą agendą. Od ich pieniędzy i przemożnego wpływu uzależniają się nie tylko gwiazdy i gwiazdorzy
  z Hollywood, lecz także najwybitniejsi uczeni naszego świata.
  Nie zapominajmy, że temu bractwu chodzi o totalne zdominowanie człowieczeństwa, zarogramowanie ludzkości zgodnie z ich stanem świadomości, zbędnych i opornych usunąć, a resztę doprowadzić
  do czczenia istoty, zwanej na Ziemi Szatanem (lub Lucyferem).

  Już dziś widać, że miliony pójdą za ich wołaniem. Ale…mamy jeszcze trochę czasu i powinniśmy ich powstrzymać, znając juz ich zamiary i plany. Nie tylko z egoistycznych względów – dla siebie samych, dla naszych dzieci i wnuków – ale dla naszych kosmicznych, upadłych braci oraz ich popleczników
  w ludzkich ciałach.

  Oczywiście nie chodzi tu o urządzanie DEMONstracji i walk ulicznych, bo o to tylko demonom chodzi. Dalibyśmy im pretekst do posługiwania się nami, a następnie pozbycia się nas jak wściekłych psów. (Patrzcie jak sprytnie wykorzystywani są muzułmańscy fanatycy religijni. Najpierw rozdrażnia się psa znając jego niepohamowaną naturę, a potem ma się już powód do wstrzyknięcia mu śmiertelnego zastrzyku).
  Należy uświadomić tych, którzy świadomości szukają i pójść dalej. Nie walczyć, nie dyskutować,
  nie polemizować. Szkoda czasu i energii. Uświadomić i to wszystko.
  Każdy może skorzystać z prawa wolnego wyboru. Wolni jesteśmy Wszyscy!
  Bój to jest nasz ostatni… bój z naszymi słabościami, nie z inaczej myślącymi niż my, nie nie-święta inkwizycja i palenie czarownic, nie jihad, podcinanie gardeł i samobójstwa, lecz bezinteresowność.

  Komu chcesz służyć? Śmierci czy Życiu?
  Ja wiem, po której stronie stoję.
  A Ty?

  Źródło http://www.harmonica.pl/swiadomosc_artykuly28.htm

 8. siddharta Says:

  fanom indiana jones może sie to spodobać, jednak ludzi trzeźwo myślących raczej nie podnieca tego typpu socjotechnika w celu zrealizowania wizji wyimaginowanego świata 😉 nie w ten sposób wprowadzi sie nowy porządek świata, a takie teorie jak haarp czy blue beam tylko ośmieszają teorię o rządzie światowym.

 9. taaaak, jasne. Czas pokaże, co jest śmieszne a co nie. Oni posiadają technologię jaka nam się nie śniła. I nie są to teorie – broń sejsmiczna jest faktem – możemy się jedynie spierać, czy i gdzie jej użyto, ale nawet oficjalnie wiemy, że przyznano się do posiadania takowej broni. Ano tylko owce i ludzie śmiejący się z czegoś czego nie widzieli śpią dalej… Ale to nie nasz problem

 10. pandus Says:

 11. Sebas Says:

  Szkoda, ale nie masz pojęcia o ty co dzieje się w około ciebie. Technologia kryjaca się za projektem blue beam jest realna. Wystarczy poszukać, żeby wiedzieć. Jednak łatwiej i bezpieczniej jest wysmiac sprawy, o których nie ma się pojęcia… Świat jest piękny, a ludzie wspaniali… Jest słodko – myślisz sobie – tym bardziej poczujesz gorycz prawdy owieczko.

 12. ARIANIN Says:

  Te oczy to adobe after effect

 13. […] Po III Wojnie Światowej rozegrają tą kartę – przy pomocy projektu Blue Beam […]

 14. […] elitarnych tajnych stowarzyszeniach i manipulacji. Wspomina też o popularnych obecnie tematach Blue Beam […]

 15. use your minds Says:

  Nie ma się co załamywać , wieszać itd jak niektórzy tutaj sugerowali . Nie strzelajcie sobie absolutnie w łeb bo ludzie tacy jak wielu z was bedą bardzo potrzebni światu w momentach największego napięcia . większość społeczeństwa w skali całego globu nie zdaje sobie z wielu istotnych rzeczy sprawy , a nawet jak o nich słyszy to śmieje się z niedowierzaniem (zresztą kiedyś sam się śmiałem , ale obecnie siedzę w tym już od ponad roku ) . więc skoro znajdują się już ludzie Waszego pokroju , którzy zaczynają powoli układać cały obrazek do kupy to na pewno lepiej będzie jak wykorzystacie to co możecie zrobić dla świata . nawet z pozoru drobiazgi mogą okazać się pożyteczne . porozmawiajcie ze znajomymi , z rodziną , z ludźmi z pracy , ze studiów . zawsze możecie trafić na osobę która coś przemyśli , zrozumie a im więcej zorientowanych tym lepiej dla dobra całej sprawy . wklejcie czasem coś ciekawego (ale najlepiej prostego w odbiorze ) na swoją stronę / profil / do opisu na czymkolwiek itp . a jeżeli kiedyś rzeczywiście zrobiłoby się źle , to podczas jakichkolwiek zamieszek w miastach nie popadanie w panikę odgrywa kluczową rolę a z tym ludzkość ma duży problem . bądźcie gotowi bronić bliskich i trzymajcie się razem 😉

  BLESS YA

 16. Wiola Says:

  Witam czytam wiele sporo rozumiem..im wiecej rozumiem tym bardziej sobie uswiadamiam jak malo wiem…zaczyna mnie to wszystko poprostu przerastac.. ale naszla mnie taka mysl.. jak bardzo iluminaci juz nagmatwali nam wszystkim w glowach ze kiedy czytamy (mozliwe ze prawdziwy) przekaz to wydaje nam sie on tak nierealny ze az smieszny(niektorym,tym niby twardo stapajacym)dla mnie jest to jeden z licznych dowodow jak bardzo ludzkosc zostala zmanipulowana.. tylko kasa i ciagly wyscig.. najlepszy samochod najlepsze wakacje nalepsza chata tylko gdzie w tym wszystkim jest to co najcenniejsze: rodzina, milosc, zaufanie… achh.. pozdrawiam Wszystkich, tych ktorym jest teraz do smeichu rowniez 😉

 17. mitryl Says:

  Czytam to wszystko i wiele mi pasuje. Sporo zmieniło się tez moje spojrzenie na świat. Wiem jednak że Bóg do którego sie modlę istnieje i że jeżeli całe te zamierzenia z tymi Blue Beam i nwo … niecny plan zła ma być zrealizowany a na to wiele wskazuje. On raczej nie pozwoli na by do tego doszło a jeśli nawet jest biblia. W niej jest cała prawda przestrzegajmy dekalogu a chodź by „najechali nas obcy” czy coś innego… i pozabijali to idziemy do nieba .

 18. ibogaiina Says:

  NIE DLA USA
  NIE DLA IZRAELA
  NIE DLA NWO
  NIE DLA ACTA

  Tyle ja mam do powiedzenia

 19. december Says:

  słyszałam już telepatyczne przekazy oraz jakieś głośne rozmowy, ba, nawet alfabet Morse`a w uchu lewym, a także krótkie polecenia, moi bliscy wzięli to za objawy choroby- z obrazu zszedł mi Jezus na ułamek sekundy, a idąc ulica zobaczyłam obok siebie kolegę jakby prześwietlonego z hologramu…jak to choroba to ja jestem wróżką 😉
  nie dajcie się zwariować, juz od wielu lat testuja falami nas, najlepiej nic nikomu nie mówic, bo wezma Cie za wariata i zaczną szprycowac lekami …

 20. voldo_pac Says:

  czytajac to wszystko to sie wlos na glowie jezy ale jak zaczalem sie tym tematem interesowac czytac na ten temat to wszystko zaczyna sie ukladac dla mnie w calosc poczawszy od drugiej wojny swiatowej a skonczywszy na dzisiejszych czasach

 21. evillive Says:

  nie popadajcie w skrajności jeśli chcecie zachować zdrowy rozsądek

 22. marta bajramovic Says:

  warto wiedziec,byc gotowym..

 23. Jam Says:

  Wiedzcie że koniec jest bliski…

 24. hajduk90 Says:

  Przykrym faktem jest to ze ludzie ślepo wierza w swoja wiare. A gdy chce sie ich ostrzec to biora cie za jakiegos chorego umyslowo czlowieka.

 25. pietro Says:

  błagam nie rób tego o czym piszesz, Bóg w którego ja wierze doświadcza nas, ale nigdy ponad ludzkie siły. Życzę powodzenia
  i głowa do góry

 26. Bożena Says:

  A to dopiero !!!!

 27. Bożena Says:

  Skupiajmy sie na tym, co podnosi wibracje… Może ktoś chce nas przestraszyć ? Przerazonymi łatwiej rządzić.. Jesteśmy Dziećmi Wszechświata w Jednolitym Polu Świadomości – Nie ma się czego bać! MOC jest z nami…

 28. Bardzo sensowne podejście – przede wszystkim informacja, rozprzestrzeniana w sposób prosty kiedy tylko się da.Zmiana świadomości u informowanych musi nastąpić samoczynnie. Spokój i przyjęcie postawy neutralnej – jest oczywiste,że wokół nas pełno innych istot – nie tylko na niebie – jednak ostrożność – dobrze rozumiana i nie popadanie w panikę są najważniejsze. Pamiętajmy też,że hipnoza nie działa tam,gdzie osoba poddawana nie godzi się ( kwestia przekonań i sumienia) – trzebaby długiego procesu „przestawiania” tej osoby na inne tory mentalne. Zdrowo – racjonalne pdoejście jest tutaj rozwiązaniem zwłaszcza w obliczu „ostrej zadymy”.Kiedy jest źle i może być tylko lepiej nie czas na panikę i strach, bo niczego nie zmienią. Powolne kształtowanie zbiorowej świadomości ( nawet wtedy,kiedy paradoksalnie nie ma czasu) zawsze działa – a na to jeszcze 🙂 mamy czas. Choć jestem psychotronikiem i odprowadzam ” nieproszonych lokatorów’ zapewniam,że osoby pracujące w tej „branży” sa zwykle mocno zakorzeniene w „tu i teraz”. To jest najważniejsze – co będzie – okaże się – choć ja osobiście też nie jestem przekonana, że „Tanie Dranie Iluminati” mają nas w garści jak chcą. Gdyby mieli – nie zadawaliby sobie takiego trudu,żeby nas do różnych ściem przekonać.Jestesmy wolnymi duszami niezależnie od tego, w jakim matriźie aktualnie pracujemy na ochotnika :). Pozdrawiam wszystkich. :*

 29. Stefan Says:

  Myślicie, że dziwne dźwięki, które można od niedawna usłyszeć, mają coś współnego z Blue Beam?

 30. jewels Says:

  @mitryl : tak naprawdę obcy nie istnieją! Nie ma życia istot rozumnych na innych planetach. Dlaczego? Ano dlatego, że Pan Jezus musiałby umrzeć też za nich, a tak się nie stało i nie stanie. Życie jest tylko na ziemi. To szatan używa sztuczek żeby zmanipulować. Dlaczego obcy których widziano mają oczy czarne jak smoła?? Jak wyglądają oczy osoby opętanej?? Konkluzja nasuwa się sama.Warto prześledzić temat. Dawniej szatan ludzi zwodził gnomami, elfami, krasnoludkami. Teraz czasy uległy zmianie i on też się dostosował do tego. Pokazuje się w postaci spodków, szaraków. Nie dajmy się oszukać! Gdy zobaczysz taki obiekt na niebie, pomódl się:)na pewno zniknie!

 31. jewels Says:

  PS. Motyw z obcymi z pewnością wykorzysta Antychryst i jego poplecznicy. Jest to jeden ze sposobów zastraszenia ludzkości. Użyją do tego blue beam być moze

 32. Sajmon Says:

  @Max
  Artykuł, który tutaj zamieściłeś jest napisany przez ezoteryka. Czym jest ezoteryka i jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie, każdy mądry i szanujący się człowiek powinien wiedzieć. Po drugie osoba, która pisze „szatan” z dużej litery jest dla mnie podejrzana, z oczywistych względów. Osobiście uważam, że temu światu jest bliżej ku końcowi niż kiedykolwiek, lecz trzeba uważać, bo niestety łatwo można w internecie zabłądzić, nawet o tym nie wiedząc.

 33. jsd Says:

  Mi to pachnie dezinformacja, podczas gdy słońce będzie niszczyć naszą planetę..

 34. Andry Says:

  Z tymi iluzjami to może być prawda.. Widziałem jakiś czas temu filmik o jakimś mieście które było hologramem…

 35. marcinwsl Says:

  Tupac Hologram performing at 2012 Coachella With Snoop Dogg!

 36. facebook blokuje adres url do tej strony , chciałem przed chwilą wstawić ją na facebooka z uwagi na powtarzające się również w Polsce zjawisko „strange sounds” z tego widać że Ci co zrobią „blue beam” mają w swoich łapach także facebooka , spróbujcie Wy może może Wam uda sie wkleić tą strone na facebooka , jak nie piszcie !

 37. papar Says:

  Daję jeszcze max 10 lat i koniec tego wstrętnego świata. Do III WŚ już niedaleko, to dopiero będzie wojna. Gorsza niż wszystkie inne razem wzięte.

 38. zaopatrzeniowiec@gmail.com Says:

  W faszystowskich obozach rozcinano ciężarne kobiety i zalewano je wrzącą wodą. Wyjaśnij mi swoją definicję doświadczeń nie ponad ludzkie siły.

 39. rafalkozlowski Says:

  ktos z komentujacych moj wywiad w niezaleznej telewizji janusza zagorskiego z 27.04(opublikowany na youtube.com) napisal o tym ze to jest to co dzieje sie ze mna. i to wszystko co tam jest opisane jak uzywa sie tej technologi jest prawda. odczuwam to kazdego dnia, usypiaja mnie kiedy chca, budza kiedy chca i zmieniaja moj sposob myslenia zebym nie doszedl do siebie, i zmienili moje zycie w maly koszmar zebym sie poddal (jak juz teraz rozumiem) temu projektowi. tak to sie u mnie zaczelo. 2-3 tygodnie po tym jak zaczalem slyszec glos aniola Elroda, mojego opiekuna, w lipcu 2011 uslyszalem glos od boga ktory powiedzial zebym byl posluszny bogu i sluchal glosu boga. a kiedy mowilem 3 dni z rzedu NIE zaczeli mnie straszyc armagedonem i tym ze ja moge nawrocic ludzi do boga i wtedy oni zostana oszczedzeni i przezyja wielki potop i apokalipse. jak to nie pomoglo zaczeli straszyc mnie projekcjami szatana i jego rzekomych slugasow czyli diabelkow. w koncu wyladowalem u osoby gleboko wierzacej (juz teraz wiem dlaczego kiedys ja poznalem, zebym mial do kogo pojsc w takiej chwili-juz nie mowiac o tym ze u tej osoby mialem silna iluzje jezusa na krzyzu, czulem jego krew na swojej glowie i wystraszylem sie wtedy tego jak diabli i mialem od tamtej pory byc pod ochrona jezusa- w co osoby gleboko wierzace wierza uparcie) ze WE MNIE JEST ZŁO…. dalej dostalem od niej nowy testament i mialem to czytac na glos bo wtedy prawda nowego testamentu jest slyszana przez szatana a on nie znosi prawdy….. i kiedy to czytalem mialem spokoj zebym uwierzyl ze to pomaga….. i mialem zyc z bogiem, ubrany w szaty jak jezus i isc do ludzi, stanac na ulicy i cytowac ludziom pismo swiete, zeby was nawracac…. mialem zostawic materializm i prosic ludzi o schronienie i zywnosc, tak jak robil to jezus(dowiedzialem sie tego czytajac pierwsza polowe nowego testamentu)….. i mialem mowic ludziom zeby byli z bogiem i zapewne wtedy kiedy bym tam chodzil technologia starala by sie o to zeby ci ludzie doznali boskiegop uniesienia, ktorego sam doznalem u tej gleboko wierzacej osoby takiego „uniesienia” w czasie modlitwy o swoja dusze, zeby uwierzyli ze ja jestem jakims poslancem od boga….. wmawiano mi ze jestem bytem archaniola Rafaela i pokazywano mi przekazy jak to w zamierzchłej przeszłosci jako aniol dprowadzalem i zamykalem slugów szatana w piekle….. itd. juz nie mowiac o tym ile mialem przekazow odnosnie projektu cheops i tego ze mialem tam byc i mozna tak pisac jeszcze dlugo. teraz zamierzam naprawde poprosic janusza zagorskiego jeszcze raz o cale 2 godziny i opowiem wszystko co dzialo sie od lipca 2011 do dzisiaj, tego jest bardzo duzo. i przed chwila zdalem sobie sprawe z tego ze na mnie uzywa sie projektu BLUE BEAM. to co tam jest opisane jest dokladnie tym co bylo mi mowione i co mialem w swoich przekazach, mialem ten przekaz wizualny o tym ze kiedys ludzie na calym swiecie uslysza glos boga, i nie sposob mi teraz ogarnac tego ile z tych informacji ma zwiazek z PROJEKTEM CHEOPS. brakuje mi slow na to jakiej manipulacji dopuszczaja sie na nas jacys ludzie ktorzy rzadza tym swiatem. mam zamiar mowic o tym glosno bo to jest juz przesada! jesli ktos ma podobne doswiadczenia – NIE SLUCHAJCIE TEGO. TO JEST MANIPULACJA. NIE MA ZADNEGO BOGA. TO JEST TECHNOLOGIA. BRAK MI SLOW. KIEDY CZLOWIEK ZDAJE SOBIE SPRAWE W JAK ZAKLAMANYM SWIECIE ZYJE RECE OPADAJA!!!

 40. […] Po III Wojnie Światowej rozegrają tą kartę – przy pomocy projektu Blue Beam […]

 41. phantokaa12 Says:

  Ludzie czasy ostateczne się zbliżają np fałszywy mesjasz

 42. pawel74000 Says:

  A mnie to właśnie zawsze zastanawiało….Skąd ta pewność że życie poza ziemią nie istnieje? Wystarczy spojrzeć w niebo by zobaczyć miliardy gwiazd wokół których mogą krążyć planety….I istnieć życie. I gdzie wyczytałeś (aś) że Pan Jezus musi umierać za każdą zamieszkaną planetę osobno??? A jesli to (według Ciebie) konieczne to skąd ta pewność że to się nie stało(lub nie stanie)?????????????????????????????

 43. Tomasz Says:

  Ludzie ludziom zgotowali ten los, czyli piekło na ziemi.

 44. Pako Says:

  nwm nwm…strasznie nwm co mam myśleć otym wszystkim to jest nie do opisania… ;C

 45. sceptyk Says:

  mam nadzieje ze jesteście zdrowo stuknięci

 46. chciałbym, żeby tak było niemniej….

 47. higgs Says:

  ciekawe kto pierwszy „zagospodaruje” bozon higgsa, to też pewnie jakiś wynalazek oświecownych

 48. ??? Says:

  Spójrz do Biblii ilu zostanie ocalonych i pomyśl sobie ile ludzi „wolnych” z każdego miasta zostanie po tym nie wierząc po tym co 21.12.2012 podobno ma być.
  Biblię traktuję jako swego rodzaju księgę otwartą dla świata w metaforach i innych przenośniach.

 49. rafalkozlowski Says:

  chce wyprowadze z bledu ciebie i innych. ten projekt istnieje i ma sie dobrze, z tym ze cierpliwie przeszkadzaja w tym istoty z oriona o czym prawie nikt nie wie. ja jestem poddawany manipulacji przy uzyciu technologi opisanej w tym artykule i nie rozumiem dlaczego z gory zakladasz ze ten projekt juz nie istnieje. probuje sie mnie manipulowac i straszyc zebym chcial wierzyc w boga i byc z bogiem i byc fizycznym dowodem dla innych ludzi na to ze bog jest ze mna i slysze boga. manipulacja jest bardzo „rozbudowana” i ludzie uzywajacy tej technologi tutaj w polsce staraja sie mnie zmanipulowac rowniez do innych „profesji”, ale najbardziej zalezy im na moim „byciu z bogiem” i zastapieniu starej kadry w projekcie cheops ktorym przewodzi w tej chwili anna dolinska. projekt cheops jest manipulacja w celu odwrocenia uwagi ludzi od prawdziwych powodow przebywania istot z oriona w naszej przestrzeni wokol ziemi. te istoty nie przybywaja tutaj z zadnym bogiem, nie mowiac o tym ze nikt taki jak BÓG nie istnieje, ze tego dopuszczaja sie ludzie na naszej planecie ktorzy uzywaja magi „boga” jako jednej z form rzadzeni nasza planeta. istoty z oriona sa tutaj po to zeby nas uwolnic od tego, powstrzymac m.in. projekt blue beam i wiele innych zapedow ludzi, ktorzy nie licza sie ze zwyklymi ludzmi zamieszkujacymi nasza planete, zeby nas jeszcze bardziej zniewolic, a w najgorszym przypadku nas sie pozbyc jesli bedziemy sie przeciwstawiali ich checi przejecia pelnej wladzy nad naszym zyciem. stad pomysl na jednego boga ktorego ludzie beda slyszeli w glowie i dzieki temu maja uwierzyc w to, rzad ogolnoswiatowy-zakladam ze z bogiem rowniez, a ten kto sie nie podporzadkuje moze miec klopoty z normalna egzystencja na ziemi. do tego podswiadomie bylismy przygotowywani dzieki filmom s-f o naszej mozliwej przyszlosci na tej planecie. to jest ogolnoswiatowy plan i prawie nikt o tym nie wie. ja sie dowiedzialem o tym kiedy zrozumialem ze to co starano sie wkladac mi na sile do glowy jest manipulacja i nieraz istoty z oriona, ktore mi pomagaja przez to przejsc, mowily mi i tlumaczyly ten mechanizm ktory jest ukryty pod mechanizmami mediow i technologi nie znanej nam zwyklym ludziom. ta technologia potrafi zmieniac nasz sposob pojmowania i myslenia i rozumienia wszystkiego co nas dotyczy, a w szczegolnosci tego co chca zrobic z nami nasi „rzadzacy” czyli ludzie ktorych nie widac i ktorzy pociagaja za sznurki. polecam moj wywiad u janusza zagorskiego w ntv z dnia 27 kwietnia i 11 maja tego roku. to o czym tam mowie jest wstepem. juz niedlugo bede wypowiadal sie u mikolaja rozbickiego i mam nadzieje ze uda sie wystapic jeszcze raz u janusza z. mam caly czas nowa wiedze na temat tej manipulacji i technologi uzywanej na moim ciele i umysle, w gre wchodza nanokrysztaly, graficzne iluzje i przekazy w mojej wyobrazni, slyszenie w mojej glowie i na zewnatrz rowniez, jawne krzywdzenie mojego ciala poprzez impulsy elektryczne docierajace do mojego rdzenia nerwowego przy pomocy fal radiowych, itd. polecam posluchac i przekazywac to innym komu tylko mozna, prosze o to i z gory dziekujemy wraz z istotami z oriona.

 50. rafalkozlowski Says:

  polecam moj tekst do komentarza oswieconego wedrowca pod artykulem. serdecznie z calego serca podziwiam ludzi ktorzy w tak latwy sposob obalaja technologie ktorej poprostu nie znaja. nie wiesz, pomysl, poszukaj i zastanow sie… ja obrywam 24 godziny na dobe a ty czlowieku piszesz ze to bajki… a teraz probuja sie mnie pozbyc, chca wywolac atak serca albo wylew bo chce mowic o tym glosno i szukam takich jak ja i ich powoli odnajduje jednego po drugim bo moj przypadek nie jest odosobniony. od istot z oriona wiem ze tylko we wroclawiu jest kilka osob manipulowanych tak jak ja. a teraz chca pozbyc sie dowodow czyli ludzi manipulowanych przez zwyklych lajdakow ktorzy podaja sie za boga albo szatana, zlo itp i zamierzam ich znalesc z pomoca istot z oriona, pokazac dowody i postawic ich przed sadem za to co robia z naszymi umyslami i cialami. przy pomocy technologi chcieli nami sterowac jak robotami, bede to opisywal w wywiadach u mikolaja rozbickiego i janusza zagorskiego i mam nadzieje ze nie tylko. i w tym wszystkim pomagaja nam istoty z oriona ktore nie zamierzaja dopuscic zeby grupa ludzi majaca ta technologie w swoich rekach robila nam krzywde i pozniej przy pomocy zmuszania nas do wspolpracy i naszych cial oklamywali caly swiat ze „oto bog jest na ziemi i zyjmy od teraz z bogiem”. bog jest klamstwem i mistyfikacja, jest forma rzadzenia nami ludzmi na tej planecie od czasu kiedy istoty z innych planet opuscily ta planete, a ci ktorzy zostali byli proszeni o dobre i spokojne zycie. niestety nie zrobili tego i zakladam ze to so ci ILLUMINACI dzisiejsi. predzej czy pozniej beda za kratkami i takim jak ja pomoga w tym istoty z oriona. i myslmy dobrze o tym zeby tak sie stalo. wtedy bedziemy wolni. i nastanie wolna ludzkosc na tej planecie.

 51. Paula Says:

  Na szczęście jeszcze jest Pan Bóg, a nad Nim nikt nie ma władzy.

 52. rafalkozlowski Says:

  Pan Bóg… powiadzasz… rozpisze sie troche, ktoregos dnia przypomnisz sobie te slowa i zdasz sobie sprawe z tego ze przez lata wierzylas w czyjs wymysl. „bog” zostal stworzony na tej planeceie kilka tysiecy lat temu na potrzeby kontrolowania nas zwyklych ludzi. do tej pory z tego jednego boga ktory byl na poczatku rozmnozylo sie wielu, wielu bogow, populacja ludzi na ziemi rozrastala sie i trzeba bylo nas poroznic zeby nie bylo tutaj i spokoju i zgody i porozumienia miedzy nami. w naszym zyciu bylo wielu bogow, ale niewielu bylo i jest dobrych-bogowie w ameryce poludniowej sa niedobrym przykladem, wojny religijne miedzy chrzescijanami a muzulmanami i straszenie bogami:”bog jest dobry ale bojmy sie boga”, „grzesznicy beda potepieni i wyslani do piekiel” – i tak mowi dobry bog, czy dobry bog gniewa sie na ludzi, dobrzy ludzie sa przyjaciolmi ludzi i pomagaja zrozumiec bledy i tlumacza jak mozna to zmienic a nie mowia zeby sie ich bac albo ze zostana wyslani do piekla po zyciu na ziemi, ktorej wlascicielem rzekomo jest jakis Pan. moze to jest Pan Kowalski, a moze nie. a moze to sa ludzie ktorzy maja nad nami kontrole i sprawuja nad nami wladze przy uzyciu niewidzialnego boga, „istoty duchowej” ktorej mamy nie widziec zeby nie bylo komu zadawac pytan o to co jest poza nasza planeta i kto tam zyje i mieszka i dlaczego ich nie widzimy i nie rozmawiamy z nimi i nie mamy wsrod nich przyjaciol. nie jest latwo czlowiekowi pisac ze zyje w iluzji bycia z bogiem na tej planecie. jestesmy kontrolowani przez tych ludzi ktorzy go wymyslili juz dawno, dawno temu i o dziwo nadchodzi czas grudnia 2012 kiedy na ziemie ma nadejsc bog, jeden i jedyny i o dziwo ludzie maja zaczac wierzyc poraz kolejny w jedynego boga, tym razem juz przy uzyciu technologi i komputerow do kontrolowania naszej wiary w niewidzialengo boga i naszych umyslow zeby ta wiare podtrzymac. jestem jednym z tych ktorzy sa przez tych ludzi manipulowanymi zeby byc z tym niewidzialnym bogiem i „zaswiadczyc” ze ten bog ktorego ludzie na calym swiecie maja uslyszec faktycznie istnieje bo ja go slysze, ale teraz wiem ze to sa ludzie i ich technologia a nie bog. zyjemy w odizolowaniu od kosmosu i nie mamy jak dowiedziec sie prawdy o naszym zyciu. pozdrawiam.

 53. rafalkozlowski Says:

  i polecam jeszcze moj wywiad u mikolaja rozbickiego w poniedzialek o 18ej. bede tam mowil wiecej o tym wszystkim, o manipulacji przede wszystkim i o tym jak dziala w zarysie ta technologia uzywana na moim ciele i umysle.

 54. BloodHound_PL Says:

  Jak tak sobie czytam te komentarze, to mnie aż zastanawia, czy ludzie z zewnątrz tego portalu w ogóle o nim wiedzą, i czy ich sceptyczne wypowiedzi nie są rozmyślnie blokowane? Cóż, za chwilę sam się przekonam 😛
  Mam tu bardzo wiele pytań i liczę na to, że ktoś cierpliwy zada sobie trud, by mi odpowiedzieć:
  – Iluminaci, to rzekomo tajna organizacja. Kiedy podzielę się jakąś informacją z moim przyjacielem, wiemy o tym tylko my dwaj, a przecież jesteśmy zwykłymi ludźmi. Skąd zatem Wy bierzecie te wszystkie nieprawdopodobne informacje, że akurat to i to planują, rozpisujecie to w punktach, podajecie szczegóły? Skąd możecie o tym wiedzieć, jeżeli to wszystko jest ściśle tajne? 😀
  – Ci wszyscy reptilianie, kosmici, nawet iluminaci, dostali się do świadomości społecznej poprzez literaturę z gatunku teorii spiskowych. Nie zastanawia Was, czy to nie jest fikcja literacka i po prostu ponosi Was wyobraźnia ( tak jak fanów Harrego Pottera, chcących jechać do Hogwartu)?
  -Rozumiem, że ludzie mają różne zainteresowania, że szukają sobie zajęcia. Mogę zrozumieć, że ktoś jest podejrzliwy i wszystko co złe na świecie, interpretuje, jako spisek. Jednakże, jak ktoś już słyszy głosy w jednym uchu i twierdzi, że jego myśli nie są jego, że słyszy nieprawdziwego Boga, to już, moi kochani, nie są przelewki. Jeśli ktoś naprawdę się stresuje tym, że ktoś za jego plecami chce mu zrobić krzywdę i żyje w tym strachu przed spiskowcami prze długi czas, to może się to faktycznie negatywnie odbić na psychice, tak jak przepracowanie, przetrenowanie, czy stres pola walki. Czy obserwując u siebie te objawy nie zastawialiście się nad wizytą u lekarza? Czy dociera do Was fakt, że przez takie natrętne przekonywanie siebie do istnienia spisku NWO robicie sobie krzywdę na całe życie (problemy psychiczne nie rokują zbyt dobrze na dzisiejszym rynku pracy)?
  – Jak jesteście tacy pewni tego, co się dzieje na świecie, to po prostu wyjdźcie na ulice, zróbcie jakąś pokojową manifestację, a nie kryjecie się po Internetach, upajacie się swoją „ponadprzeciętną wiedzą i świadomością”, oraz wzajemnie zaczadzacie się swoimi poglądami na temat NWO. Jeśli uważacie, że Wasza działalność jest pożyteczna, czemu nie zrobicie jakiegoś prawdziwego boomu, tak, żeby przeciętny Kowalski mógł pod swoim oknem zobaczyć transparenty, usłyszeć okrzyki sprzeciwu? Wtedy na pewno media też się zainteresują. Przecież nikt Wam nie zabroni pokojowej manifestacji, skoro geje i lesbijki mogą, to Wy chyba też? A jak Was iluminaci zmiotą jakimś laserem z ulicy, to będzie już wszystko wiadomo 😛
  – Z tego co wiem, wierzycie w chemtrails, że to są jakieś toksyczne chmury ciągnące się odrzutowcami. Czy nie sądzicie, że jakby ktoś chciał nas otruć, użyłby bezbarwnych substancji? Niektórzy mówią, że gorzej się czują po tym, jak przeleci nad nimi odrzutowiec i zwalają winę za ten stan rzeczy na toksyczne opary z samolotu, tyle, że kilka tysięcy ludzi dokoła akurat czuje się świetnie 😛 Gdyby te gazy były trujące, na ulicach działoby się mniej więcej to, co w „łaźniach” w Auschwitz.
  – Jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia, to Wy chyba naprawdę nie macie pojęcia, jak paskudne choroby panoszyły się jeszcze niedawno po świecie. Gdyby zlikwidowano szczepionki, to zamiast jakichś urojonych chipów byłaby całkiem realna odra, albo, nie daj Boże, choroba Heinego-Medina. A to, że co roku szczepimy się na grypę, wynika z szybkiej ewolucji wirusa, który sezonowo się uodparnia na poprzednie przeciwciała (BTW. w ewolucję też podobno nie wierzycie).

  Długo smarowałem tego posta i nie pamiętam, czy zawarłem wszystko, co chciałem, ale myślę, że w toku dyskusji, którą mam nadzieję tu nawiązać, wszystkie istotne wg mnie kwestie zostaną poruszone 🙂 Liczę na wyrozumiałość ludzi, którzy siedzą głęboko w temacie i mam nadzieję, że mnie nie zwyzywają od jakichś lemingów (albo jak jeden fanatyk religijny na YouTube – od masonów) i będą mi kazali zdrapać 90% skóry w poszukiwaniu mikrochipu 😛 Jak post się opublikuję, dodam tę stronkę do zakładek i będę wpadał pogadać 🙂 Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.

 55. Stary – powiem tyle – świadomość z pudelka się kłania u Ciebie…

  Aż nie chce mi się pisać. Powtarzasz tylko to co w TV mówią,

  POczytaj nieco więcje obejrz fiilmy, zagłąb się w temat, a nie walisz wzorami zapodanymi przez kogoś tak naprawdę

  Jest świat o jakim media nie mówią, bo media do kogoś należą zrozum to

  I NIkt za Ciebie tego poszukiwania prawdy nie zrobi Ani TVN ani POlsat

  A jak chcesz się szczepić i wtłaczać w siebie truciznę, oraz wierzyć że alkaida jest groźna i trzerba rządowi dac kasę z twych podatkó na kolejną wojne na której zarobią wielkie koncerny, oraz oddać swoje prawa obywatelskie

  TO TWOJA SPRAWA

  Ale ja naiwnym lemingiem być nie zamierzam i miliony innych ludzi już też

  Dość tego

 56. BloodHound_PL Says:

  Czułem, że taki będzie odzew, więc czekam dalej na kogoś, kto podejmie się odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania.
  Tak się składa, że trochę już poczytałem i liznąłem jakieś wideo, więc nie jestem wcale takim lemingiem, skoro już tu jestem i mam taką ogólną świadomość tego, co piszecie na portalach o NWO. Wgłębianie się w temat sprawi jednak, że również zacznę się posługiwać jakimiś utartymi wzorami, tylko podanymi przez innych ludzi. Tylko czemu miałbym np.: wierzyć facetowi, który na witrynie zbawienie.com obala teorię heliocentryczną i mówi, że ewolucja, to dzieło szatana? Idąc tym tokiem rozumowania, liczba PI, to też dzieło szatana, bo czemu obwód figury, która jest idealna, jest wyrażana przez liczbę niewymierną? To pewnie konsekwencja grzechu ludzkości! 😛 Myślę, że jakbym to gdzieś napisał, i nazwał witrynę alleluja-i-do-przodu.ru, to znalazłaby się grupa ludzi, która by w to uwierzyła i podała dalej.
  Fakt, że telewizji za bardzo wierzyć nie trzeba, ale jak człowiek naczyta się o iluminatach, reptilianach (powaga, kto na to wpadł? Przecież oni byli bohaterami serialu s-f, to tak, jakby wierzyć, że w każdej chwili może mnie wezwać Zordon :-P) i to przyjmie bezkrytycznie, to znajdzie taką prawdę, jaką będzie chciał znaleźć, taką fajną, ciekawą, oderwaną od codzienności, poczuje ten pejzaż walki dobra ze złem, no i nareszcie poczuje się w życiu wyróżniony, że wie więcej, niż przeciętny człowiek. Dlatego teraz, póki jestem możliwie neutralny (bo nie wierzę żadnemu ze stronnictw), czekam na jakieś konkrety. Nie odsyłajcie mnie do jakichś wielgaśnych artykułów i 2-godzinnych wykładów o depopulacji ludu, krótko i na temat, racjonalne powody, najlepiej wraz z odpowiedziami na moje wcześniejsze pytania. Pozdrawiam 🙂

 57. Ja za Ciebie na Twe żądanie nie będę odpowiadał, bo to nie moja rola

  nie chcesz Tych informacji? Twój wybór, ale ja mam czas na inne rzeczy

  To tylko informacje

  w 5 min na twe żądanie nie będę odpisywał bo roboty mam za wiele, żeby nudzącemu się kolesiowi co mu się nie chce wysilić na tacy dawac wszystko

  Wszystko jest już napisane, powiedziane i udokumentowane, Ja na siłę Cię nie będę przekonywał więc i Ty mnie nie przekonuj

  Wierz w co chcesz, zamykaj oczy dalej i śmiej się

  Zobaczymy za jakiś czas kto miał rację

  Ostatnio wiele teorii spiskowych się jakoś dziwnie sprawdza

 58. rafalkozlowski Says:

  czy ty chcesz powiedziec ze stotuje sie nowy rodzaj paliwa dla samolotow odrzutowych? wyglada to tak jakbys nie zwarcal uwagi na to w jakim czasie rozpuszczaja sie chmury kondensacyjne w gornej warstwie atmosfery po spalonym paliwie? to zazwyczaj zajmuje od kilku, kiedy sa silne prady powietrzne, do kilkudziesiecieu minut wtedy kiedy nie ma silnych pradow w gornej warstwie atmosfery. a te chmury np. dzisiaj nad wroclawiem wisza od wczesnych godzin porannych i nie znikaja. czy ten dowod ci wystarczy?
  i jeszcze cos o tych pbowiazkowych szczepieniach. po pierwsze dlaczego sa obowiazkowe i zmiusza sie do tego ludzi? po drugie jak to jest mozliwe ze wirus jako tkanka biologiczne mutuje z roku na rok. ludzki organizm mutuje i adaptuje sie do nowego srodowiska setki a nawet tysiace lat. te wirusy sa tworzone sztucznie a szczepionki sa tworzone dla tych poszczegolnych wirusow, to sa zwykle testy naszych organizmow i ich odpornosci w momencie ingerencji sztucznej pomocy dla naszego organizmu z zewnatrz. czy to wystarczy?
  pokojowa manifestacje mozna zorganizowac ale system dziala tek zeby nie pokazac tego przypadkiem w telewizji, tak jak przemarsz tlumu warszawiakow 11ego listopada… to zobaczysc tylko w youtubie… czy to wystarczy?
  slysze ludzi w swoim umysle nadal od rana do wieczora ija sem zdrowy na glowie przyjacielu, bylem w szpitalu i lekarze psychiatrzy i psychologowie nie zauwazyli zadnego odstepstwa od normy. jestem ZDROWY a ty jestes potulnym niedowiarkiem tego systemu. nie wierzysz tak dobrze ze az im sie to podoba. uwierz mi. o to im chodzi. i nie chodzi o spisek tylko przewage technologiczna malej grupy ludzi nad reszta swiata i to jest zawsze wykorzystywane. glosiki w glowie to jest technologia, nadawanie impulsow elektrycznych z duza precyzja wprost do mojego umyslu. na dobra sprawe swietne narzedzie komunikacji ale ludzie uzywaja tego w niewlasciwy sposob. czy to wystarczy?
  o pewnych sprawach sie wie bo sa ludzie na tym swiecie ktorzy maja tego powyzej uszu i przedstawiaja na zwyklym ludziom prawde o tym. stad mamy informacje o illuminatach, projekcie blue beam itp.
  i faktycznie nie wszystko nalezy brac jako prawde ale…. mamy wlasne rozumy. pozdrawiam. rafal kozlowski.

 59. BloodHound_PL Says:

  Witam, tak się składa, że od dziecka interesuję obserwowaniem smug kondensacyjnych i jak dotąd nigdy nie zaobserwowałem, by powstająca na moich oczach smuga utrzymywała się godzinami. Z doświadczenia jednak wiem, że smugi mogą czasem bardzo przypominać naturalne chmury cirrus, i jak wstęga powstaje na ich tle, lub się z nimi przecina, trudno z całą pewnością stwierdzić, który ślad należy do samolotu, a który uformował się naturalnie. Te naturalne zaś istotnie trzymają się długo na niebie i nie są zbyt ruchliwe.
  Jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, to polskie prawo tłumaczy je interesem dziecka i rodzic ma nakaz dbania o dziecko, tak jak musi je nakarmić, ubrać i posłać do szkoły. Czytałem jednak, że można znaleźć sposób na to, by szczepień uniknąć, a jedyną konsekwencją może być grzywna lub nagana. A z ludźmi już tak jest, że jak zgodnie z prawem czegoś „nie muszą”, to po prostu tego nie robią, więc przypadek chorób zakaźnych, które czynią wiele szkód, a których można łatwo uniknąć, jest sytuacją, w której państwo bierze, brzydko mówiąc, „obywatela za mordę”, żeby go zdyscyplinować, ale robi to dla dobra dziecka. Gdyby w szczepionkach faktycznie były takie mikrochipy, nie byłoby nigdy osób zaginionych, żaden poszukiwany listem gończym przestępca nigdzie by się nie chowałby przez lata, bo za każdym razem władza wytropiłaby go „niby przypadkiem” i wykazała wielki sukces policji w całej sprawie (weźcie choćby Madzię z Sosnowca, gdyby matka nie pokazała, gdzie są zwłoki, do tej pory by jej nie znaleźli). Sztuczne choroby, owszem, na pewno powstają dla celów militarnych, ale może szczepionki, które by z nich robili, raczej nie miałyby na celu trucia społeczeństwa, tylko uodpornienie obywateli na własną broń biologiczną, zastosowaną w samoobronie na okupancie? (nigdzie tego nie czytałem, sam na to wpadłem teraz 😛 )
  Akurat o marszu 11 listopada, na którym zdewastowano wóz TVN to się głośno trąbiło w telewizji 😉 Jak nie spróbujecie sami pomaszerować, to się nie dowiecie.
  Oglądałem też na YT Wasz wywiad z wczoraj na temat HAARP i Blue Beam, rzecz interesująca, tylko nie wiem, czemu od razu blokować komentarze i ocenę? Boicie się sceptyków, czerwonego paska pod filmem? Jakie to ma znaczenie, jeśli wierzycie, że głosicie prawdę? Dlaczego posty na tym serwisie przechodzą moderację zanim się pojawią? Przecież wszystkie fora jakoś blokują wulgarne i obraźliwe treści po tym, jak zostaną zamieszczone. Jeden z moich postów już przepadł w tej formie cenzury i podejrzewam, że ten post też przepadnie 😛 Ale tym razem go sobie skopiuję i wkleję gdzie indziej w razie gdyby noworoczny kac 2013 jednak doszedł do skutku 😉
  Nie myślcie, że przychodzę obalać Waszą wizję świata,, wszystko co mówicie, zachowam dla siebie i będę uważał, patrzę jednak optymistycznie w przyszłość i uważam Wasze obawy za lekko przesadzone. Pozdrawiam.

 60. rafalkozlowski Says:

  do bloodhound:
  ja nie wiem jak moge w tym pomoc. w zrozumieniu ze nie chodzi o bus tvn, czy dobro dziecka bo jakie jest dobro dziecka jesli z przymusu kaze sie wstrzykiwac substancje ktorych nie znamy. ja zyje tam, ty tutaj, i myslac o tym samym mowimy o czyms innym. z calym szacunkiem szkoda mi czasu na pisamie o tym. polecam zaczac czytac artykuly na portalach tj. wolnaludzkosc.pl albo januszzagorski.pl albo
  http://motyl.wordpress.com/2009/03/01/projekt-blue-beam/
  poznac ten swiat z dugiej strony i wtedy sprobowac ocenic to samemu. pozdrawiam.

 61. Anat Says:

  ….to wszystko nie są bajki… – istnieje sporo podobnych materiałów na ten temat – przeczytajcie (ewentualnie przetłumaczcie sobie przez translator) a potem obejrzyjcie film

  http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-esoteric-symbolism-of-the-viral-video-i-pet-goat-ii/

 62. labiak Says:

  Witam wszystkich jestem osoba ,ktora działa w tym polu znam te rzeczy ,Reptalianie agenda nie chce dopuscic rast ludzkiej heybrydy do samodoskonalenia podwyzszania swiadomosci,Chec łaknienia naszych złych emocji ich wzmacnia.Sa takie projekty jak misja faraon,czy projekt heops….tam sie dowiecie jak to wswzystko działa

 63. बोनेवाला Says:

  Czytajcie Apokalipsę Św. Jana – czyż nie o tych czasach mówił??

 64. Arek87 Says:

  Witam moja przygoda z NWO trwa już od roku w między czasie przyjaciele wzieli mnie za idiote a rodzina za antysemitę NWO jest i to jest fakt i tak naprawdę tylko ignoranci mogą mówić zenic takiego nie ma miejsca z tego wszystkiego najbardziej mnie przeraża własnie BLUE Beam i jego „Boskie Hologramy” jestem ciekawy czy odważą się 21.12.2012 …
  przykro mi ze przyszło mi żyć w czasach że masoneria i ci sataniści niszczą wszystkie wartośći na tej planecie i propaguje w szczególnośći Homoseksualizm
  ale jestesmy wystawieni na próbę jesli ją przetrwamy głęboko wierzę żę będzie dobrze a ci co sieją zlo prędzej czy później zaplacą za wszystkie swoje sprawki.
  Pozdrawiam wszystkich którzy są swiadomi. !

 65. Piotr Says:

  Ciekawe to wszystko i zmusiło mnie do odłożenia pory snu o dwie godziny…
  Jednak z całym szacunkiem dla stałych bywalców-trochę to wszystko nie trzyma się kupy.
  Nie oglądam TV, radia słucham rzadko, głosy czasem słyszę-ale nie wiadomo skąd się biorą…Zasadniczo wydaje mi się ,że świadomie podejmuję decyzję (czego dowodem zaległości w płaceniu podatków 🙂
  Panowie i Panie- gdyby ktoś Was chciał unicestwić to naprawdę nie trzeba aż tak zaawansowanej techniki…
  W Ruandzie podrzynano gardła liściem bambusowym.
  Za komfort śmierci od kuli trzeba było zapłacić…
  Pozdr trzeźwo myślących

 66. NieWmOrdę Says:

  Nie przyszedłem obalać teorii ani jej popierać, po prostu tę jedną zagadkę łatwo wyjaśnić:

  „… i jeszcze cos o tych obowiazkowych szczepieniach. po pierwsze dlaczego sa obowiazkowe i zmiusza sie do tego ludzi? po drugie jak to jest mozliwe ze wirus jako tkanka biologiczne mutuje z roku na rok. ludzki organizm mutuje i adaptuje sie do nowego srodowiska setki a nawet tysiace lat …”

  tak, u ludzi adaptacja trwa dłużej niż u wirusów, to dlatego, że wirusy dużo szybciej i częściej się wymieniają i modyfikują swój materiał genetyczny

  nowe pokolenie u ludzi to jakie ~20 lat

  nowe „pokolenie” wirusów to czasem mniej niż parę sekund

 67. Seba Says:

  A mnie też zastanawia jeszcze inna rzecz, jeżeli chcieli by utrzymać to wszystko w tajemnicy to takie informacje nie dochodziły by do ludzi tak często jak się dzieje ostatnio.
  Jeżeli wszystko to jest sensownie zaplanowane by pozbyć się prawdziwego Boga dają nam kawałek układanki, abyśmy reszty się domyślili…..
  ….i np w tym momencie pokazuje się prawdziwy Bóg…dużo osób lubi takie publikacje i wychodzi na to tylko że to są mistyfikacje by podzielić ludność.
  Tak jak pragną zacznie się walka pomiędzy jednymi a drugimi, a po każdej stronie będą mieli swoich ludzi wybijających się po szczeblach w górę…
  Tak więc Oni tak będą czekali aż powybijają się pionki na szachownicy siedząc w ukryciu do samego końca pociągając za sznurki, a tzw głowy organizacji będą padały jedna po drugiej za lepsze jutro

  To jest tylko moje spostrzeżenie, ale trzeba było by się troszkę nad tym zastanowić bo jeżeli ja do tego doszedłem to takie mózgi jakie mają u siebie w organizacji opracowali to baardzo dawno temu

 68. rafalkozlowski Says:

  witam
  informacje docieraja do ludzi w celu zastraszenia nas i potem beda chcieli powiedziec nam:”a widzicie w telewizji, w necie nie klamali”. to sa powody dla ktorych wypuszcza sie prawdziwe informacje ubrane w „szokujace szczegóły”. to jest manipulacja.
  mniej wiecej taka jakiej ja jestem poddawany. jestem zastraszany w zastraszanym swiecie! 🙂 i co z tym? i opis projektu blue beam dobrze pasuje do tego co robia ze mna: wmawianie boga i zastraszanie wojna, wypadkiem, szpitalem psychiatrycznym. mam przekazy zmieniajace mnie samego w mgnieniu oka. obrazy wraz z sygnalami podprogowymi, pranie mozgu o ktorym wiemy prawie nic. potrzebny jest kolejny dlugi post zeby to wszystko opisac…. ja juz wiem co to jest i teraz mowia do mnie otwarcie i proponuja pieniadze za wspolprace i poddanie sie, za posluszenstwo i zgode na wykorzystanie mojego ciala i mnie samego, mojego ja, do swoich celow sterowania nami zeby was omamic wiara w boga na hologramie 21. 12.2012. to sa fakty ktore znam z doswiadczen ostatniego roku dreczenia mnie 24/h po to zeby mnie wykorzystac. i wiem ze takich jak ja jest wiecej i czekam tylko na to az sie w koncu odnajdziemy i porozmawiamy i powiemy cos wiecej do was o tym jak traktuje sie nas zwyklych ludzi. nie mam swojego zycia. cale moje zycie bylo tak zmieniane i bylem tak ksztaltowany przez ten „projekt” zeby mnie teraz wykorzystac. cale szczescie nie uda im sie to ze mna bo nie widze takiej mozliwosci zeby sie temu poddac i dac sie zastraszyc w zastraszanym swiecie sztucznie kreowanym przez nasze wprogramowane zycie i media, a z tylu za naszymi plecami dziala cos wiecej i nie dostrzegamy tego bo nie widzimy tego, bo technologia hologramu i zakladam ze nie tylko pozwala na to zeby tych obiektow nie widziec. i mylimy te obiekty ze statkami przybyszow z poza ziemi. a to sa sondy, ktora niedawno widzialem nad swoim domem, nie duze i lata ich sporo nad naszymi glowami i dbaja o to zeby sterowac tym swiatem.
  o reszcie moim zdaniem sa to teorie. a moze tak, a moze nie… jesli czegos nie wiemy to jak mozemy o tym wiedziec, przez zastanawianie sie nad tym czego nie widzimy i nie doswiadczamy i pytajac co to moze byc tworzymy sobie sztuczny poglad na to i zaczynamy zyc w tym. to jest metoda na zamkniecie naszego umyslu. do tego dochodza jeszcze sygnaly podprogowe, ktorymi moze byc poddawany kazdy z nas, ale to raczej dzieje sie wtedy kiedy nasz umysl jest podatny na sugestie.
  to jest moje zdanie.
  jesli chcesz posluchaj mojego wywiadu u mikolaja rozbickiego, chyba ze juz sluchales.
  rafal kozlowski

 69. Seba Says:

  Ja mam tylko jedno Pytanie dlaczego właśnie Ty

 70. rafalkozlowski Says:

  a dlaczego wlasnie kobieta kora ciebie urodzila jest twoja matka?
  dlaczego wojtyla byl papiezem?
  dlaczego w rzekach plynie slodka woda?
  po prostu trafilo na mnie i juz. akurat ja mam cos w ciele i to dziala… i probuje sie mnie uzyc w celach nie mile widzianych na tej planecie. nikt z normalnie zyjacych w kosmosie nie chce slyszec o tym ze sterowani ludzie beda uzywani na tej planecie. no i ja moge byc sterowany, ale ludzie z oriona to powstrzymuja i to jest najkrotsza odpowiedz jakiej mozna udzielic. zycze spokojnego grudnia i wszystkiego dobrego. pozdrawiam. rafal kozlowski.
  no i troche wiem… niekoniecznie to co wiedza normalnie zyjacy ludzie na ziemi.:-) tak po prostu jest.

 71. Seba Says:

  Ludzie z Oriona to są postacie astralne??

 72. rafalkozlowski Says:

  moze mowmy lepiej o ludziach czy innych istotach zywych z kosmosu. nie mysle o jakich kolwiek „postaciach astralnych” poniewaz to sa nazwy i informacje z mediow ktore zajmuja sie takimi tematami. skad pochodzi taka nazwa? od nich samych? nie sadze. jak mozna mowic o tym ze ktos kto pochodzi z kosmosu nazywa siebie postacia astralna czy istota astralna a ktos kto o tym pomyslal albo o tym uslyszal, na przyklad tak jak ja slysze, i zaczyna mowic innym i w koncu taka nazwa utrwala sie i jest w uzyciu. jakas postac z kosmosu nazywa siebie wtaki sposob nie pokazujac siebie fizycznie i ten ktos na ziemi slucha tego, nie widzi tej postaci i wjakis dziwny sposob przyjmuje do wiadomosci ze tam jest jakas postac mimo ze jej nie widzi i nie rozmawia z ta postacia…
  nie mam innego pomyslu zeby to wytlumaczyc. nie mamy pojecia jakie inteligentne zyjace postacie sa w tym kosmosie i kto zbudowal piramidy-orion a moze ktos kto chcial zebysmy mysleli ze to orion, a moze tam nie ma zycia? skad wiemy co tam sie dzieje? ja sie zaczynam zastanawiac kogo slysze kiedy jest to pomoc, czy to jest ktos z oriona? nie wiem. moglem przyjac to za oczywiste bo ta nazwa przewijala sie od samego poczatku i tak mi sie to utrwalilo, wiec … wiem ze sa postacie z kosmosu, zywe tak jak my i myslace dobrze o nas zwyklych i oklamywanych ludziach ktorym chca pomoc uwolnic sie od tego zebysmy mogli zyc w kosmosie a nie tylko na odizolowanej planecie.
  pozdrawiam.

 73. emilka11 Says:

  Dopoki ludzie nie beda sie domagac publicznie lub na pismie, przejzystosci i transparetnosci dzialan instytucji czy dziwnych organizacji na ktore projekty ida publiczne pieniadze dopoty bedziemy nie tylko obywatele, ale panstwo miec ogromne problemy finansowe.
  Skoro wykorzystuje sie projekty nie w imie rozwoju spoleczenstwa, a kieruje sie je przeciw niemu i zagrazaja ogolnemu rozwojowi i postepowi nalezy te osoby i instytucje pociagnac do odpowiedzialnosci karno-finansowej!!
  STOP TAJNYM EKSPERYMENTOM CHCE PRZEJZYSTOSCI I JAWNOSCI TYCH FIRM I INSTYTUCJI DZIALAJACY NA SZKODE RODZAJU LUDZKIEGO I SWIATA !!

 74. rafalkozlowski Says:

  witaj emilo. widzisz ja wiem ze to nie firmy tylko ludzie, pojedyncze jednostki na calym swiecie doprowadzaja do tego. chca miec wszystko pod kontrola. ale to sie da zmienic w dobre zycie i lepsza przyszlosc. prosze ciebie wzroc uwage na to co piszesz duzymi literami. to jest HASLO REWOLUCYJNE, ma prowadzic ludzi do buntu przeciw tym „rzadzacym” w telewizji.
  ja udzielilem wywiadu w wolnej ludzkosci, rozmawialem z mikolajem rozbickim o moich przejsciach w tym wlasnie projekcie ktore dzieja sie nadal. mowilem w tym wywiadzie pod koniec o przekazach ktore mialem i mowily o tym ze rewolucja jest jednym ze scenariuszy przemian jakie mialy zachodzic wlasnie teraz na swiecie. cale szczescie jest spokojnie, ale prosze ciebie zwroc uwage na to co mowie w tym wywiadzie o tych przekazach. moglem byc prowadzony roznymi sciezkami w tej manipulacji ktora ma miejsce na mojej osobie i rewolucja i wszczecie jej bylo jednym ze scenariuszy przeznaczonym dla mnie i mi podobnym, manipulowanym ludziom. prosze ciebie nie pisz takich slow jesli mozesz bo to jest jak maly zapalnik. z kazdego takiego slowa moze wyjsc cos niedobrego jesli trafi na nieodpowiedniego czlowieka. poza tym wszystko bedzie dobrze i nie obawiaj sie o nic, poradzimy sobie z tym w inny sposob, mam nadzieje ze juz niedlugo i w sposob pokojowy:-) przede wszystkim. bunt nie bedzie potrzebny. pozdrawiam. rafal kozlowski
  to jest ten wywiad:

 75. rafalkozlowski Says:

  podaje link jeszcze raz:
  ten zostal zmieniony przez kogos po drodze:

  albo w google : rafal kozlowski haarp blue beam

 76. rafalkozlowski Says:

  no i zmienili to jeszcze raz. jesli mozesz to zamiesc ten link, jestem ciekaw czy tobie sie uda. NIE MIALEM ZAMIARU ZAMIESZCZAC TEGO FILMU TUTAJ.!!! TAK SIE NAMI MANIPULUJE I ZMIENIA SIE TO CO ROBIMY SAMI W TEJ „SIECI”

 77. will.i.am Says:

  Bóg istnieje – jest to „Coś” co tchnęło w nas życie i nie ma znaczenia czy były to szare ludziki, wielkie boom, jakiś koleś z brodą czy mistyczna energia. Wierzę w Boga, nie wierzę w obsługę naziemną, która jest zakłamana i niepotrzebna – stąd owa różnica w religiach, w celu wygenerowania strefy wpływów. Kościół (KK jak i każdy inny) jest kolejną wersją sekty z przywódcą który zbiera kasę od naiwnych członków. Nie wiem czy wierzę w życie po śmierci, trochę jeszcze za młody jestem by odpowiedzieć na to pytanie choć moja teoria zakłada, że może to być bajka w celu uspokojenia człowieka na łożu śmierci. Pożyjem, obaczym. Nie szukajcie sensacji i spisków tam, gdzie ich nie ma. Przeżyjcie swoje życie godnie i z szacunkiem do siebie samego.

  PS. W grudniu koniec świata, a na styczeń zaplanowany kolejny.

 78. will.i.am Says:

  Wiesz czym jest smuga kondensacyjna? To są kryształki wody(pary wodnej) w górnej warstwie atmosfery. Jeśli ukończyłeś szkołę podstawową to zapewne uczono Cię, że podczas spalania paliwa (np wodór) wytwarza się energia i … woda. Ta woda albo zamarza w kryształki lodu i zostaje w postaci smugi – jak nie ma wiatru, lub jeśli samolot leciał na niższej wysokości to nie zamarza tylko ulega DYFUZJI (fizyka, szkoła podstawowa). Dawniej samoloty, które nie miały napędów odrzutowych tylko na silniki tłokowe nie zostawiały tych smug… czyżby ci źli illuminaci dolewali syfu do paliwa lotniczego? Ostatnio byłem na pikniku lotniczym, samoloty latały, nawet taki biały dym czasem wypuszczały spod skrzydeł i nikt się źle nie poczuł…

  Mam wrażenie że po drugiej stronie rozmowy jest taki nawiedzony koleś jakiego spotkałem kiedyś, gdy zamiast do masażysty poszedłem do bioenergoterapeuty – średniowiecze się skończyło, przestańcie ludziom robić wodę z mózgu.

 79. will.i.am Says:

  Kobieta, która mnie urodziła jest moją matką ponieważ mnie urodziła – podstawy filozofii.

  Wojtyła był papieżem ponieważ było to korzystne ze względu politycznego, tak jak nadanie nam euro 2012 w celu rozbudowy ekonomicznej kraju (drogi, baza turystyczna etc)

  W rzekach płynie słodka woda ponieważ bierze się z opadów atmosferycznych oraz zasobów słodkiej wody z lądów (dlatego ważne jest oszczędzanie słodkiej wody, bo nie będziemy mieć jej wiecznie). Ponownie odsyłam pana Rafała do szkoły podstawowej -> fizyka/chemia : parowanie. (Jakby było za trudno to tłumaczę – woda paruje w każdej temperaturze, a parując pozostawia ciężkie frazy, które są w niej rozpuszczone czyli chmury zawierają SŁODKĄ wodę – oczywiście wypuszczając do atmosfery tony chemii psujemy tą wodę, deszczówka nie jest więc zbyt zdrowa… woda ta spada na glebę, dostaje się do rzek i z powrotem do morza/oceanu)

  Czyli po raz kolejny moje ARGUMENTY poparte nauką kontra Pańskie brednie.

  PS: moi ludzie z KwaczuPikczu pozdrawiają Twoich z Oriona. (w końcu każdy z nas wierzy w co chce, prawda?)

 80. will.i.am Says:


  plus podświetlenie

  rzeczywiście… wstrząsające.

 81. Piotrek Says:

  Czytam tą Waszą dyskusję i czytam i mam takie małe pytanko:
  twierdzicie, że niby Bóg jest nam wpajany, że to wszystko po to, by nas kontrolować i nami manipulować. Ok. Załóżmy, że dałem się opętać przez takiego Boga. I co dalej? Przecież Bóg, ten prawdziwy, pragnie dobra na Ziemi, pragnie miłości do bliźniego, pragnie pokoju, pomagania innym, bezinteresowności, uśmiechu, szczęścia itd. A zatem jeśli prawdą jest to, co piszecie, to nic tylko się cieszyć… osobiście wolałbym być kontrolowany przez takiego Boga i żeby wszyscy byli przez niego kontrolowani bo wtedy byłoby na świecie tylko dobro. Nie byłoby wojen, cierpienia, głodu itd.
  Jeśli zaś Bóg ten okaże się zły, każe mi robić złe rzeczy, krzywdzić innych, to znaczy, że nie jest Bogiem tylko szatanem, wilkiem w owczej skórze. Tak czy siak, stwierdzam, że Biblia to naprawdę mądra księga, gdyż to właśnie tam napisano: „po owocach ich poznacie…”
  I jeszcze wiele innych mądrych słów, które nic nie tracą na aktualności. Ba, bez ich wprowadzania w życie nie widzę przyszłości dla naszej planety. Bądźcie dobrzy dla ludzi, a reszta niech was nie obchodzi, bo i po co.
  Pozdrawiam!
  Piotrek W.

 82. rafalkozlowski Says:

  widzisz droga czytelniczko, ja staram sie ludziom uzmyslowic ze na tej planecie uzywa sie sterowanych ludzi a ty zwracasz uwage na to czy poprawnie okreslilem zjawisko fizyczne zachodzace gdzies wysoko nad naszymi glowami.
  to nie ma takiego znaczenia jak to ze jestem czlowiekiem ktory mial prowadzic ludzi do boga bedac sterowanym. i mialem byc w tym celu uzyty a ludzie z innej planety wysoko nad naszymi glowami latajacy w swoich statkach pomagaja takim ludziom jak ja zebym nie zostal wykorzystany i uzyty w tym celu. robia wszystko co moga zeby to powstrzymac i to jest teraz najwazniejsze. i przykro jest czytac to wszystko wkolo i zdawac sobie sprawe z tego ze ten swiat jest kierowany przy pomocy sterowanych ludzi a ty masz klopot z kondensacja wody na wys 10000 m. i mozesz mowic sobie ze ty tego nie widzisz i nie czujesz i nie wiesz o tym i moze jakies bajki opowiadam…

  rzecz w tym ze nikt ze zwyklych ludzi o tym nie wie, a tym bardziej o tym ze mozna sterowac zywym czlowiekiem, mowic poprzez jego cialo, ruszac calym cialem za niego, myslec za niego, stymulowac kazde zachowanie, emocje i uczucia, sny, wyobraznie i przekazy – praktycznie mozna sterowac czlowiekiem doslownie w 100%!!! rozumiesz teraz potrzebe takich artykulow i moich wywiadow? za jakis czas mam zamiar udzielic kolejnych wywiadow i tym razem bede juz mowil o tym co nas moze czekac i co jest dobrze zrobic zeby tacy sterowani jak ja, ktorzy sa wsrod nas i o tym nie wiemy, nie zrobili niczego co moze sie przysluzyc temu czemu sie przeciwstawiam od ponad roku, od tego czasu wiem ze to sie dzieje ze mna i z innymi. poznalem wielu ludzi juz sterowanych i powstrzymanych i tez takich ktorzy nie zostali powstrzymani i pod przykrywka sluzby bogu albo bycia np. wojskowym sa nadal sterowani i uzywani do kierowania duzymi grupami ludzi, wiernych albo zolnierzy, odnoszac sie do tych przykladow. miejsc w ktorych mozna uzyc sterowanych ludzi jest mnostwo. a bog i wladza to podstawa dla tych ktorzy ZADZA TA PLANETA I WNIOSKUJE SAM ZE NIE SA STAD Z TEJ PLANETY, a nie poszczegolnymi krajami.
  dlatego to co wiemy o tym swiecie i jak jest kierowany to informacje z mediow np. dziennik tv itp i to co przypuszczamy. a prawda jest taka ze nie mamy o tym zielonego pojecia co sie tutaj wyprawia, mowie o calej planecie a nie polityce jakijs unii europejskiej np. za jakis czas bedzie wywiad. zapraszam. rafal kozlowski.

 83. rafalkozlowski Says:

  a ktory ten bóg jest prawdziwy Piotrze?
  i gdzie on jest?
  ja go nigdy nie spotkalem na ulicy.:-)
  wmawia sie nam ze go nie widac bo jest duchem? tak?
  polecam to na poczatek:
  http://infra.org.pl/wiat-tajemnic/tajemnice-religii/1291-bog-w-naszych-gowach.html
  potem polecam sie zastanowic nad tym dlaczego czlowiek ma cos takiego w glowie i jaki duch ktorego nie widac moze to zrobic zeby czlowiek doznawal „boskiego uniesienia”?
  prosze sprobuj przyjac do wiadomosci i zrozumiec to ze jestemy oklamywani od tysiacleci. nie ma zadnego dowodu na istnienie duchow i swiata duchowego a tym bardziej jakiegos p. boga.
  ja po swoich przejsciach wiem ze wszelkie uniesienia mozna stworzyc w ludzkim umysle przy pomocy technologi ktora jest uzywana nadal na mnie zebym sluchal tego „boga”, ja go nazywam technologicznym bogiem. mozna wywolac kazde doznanie naszego umyslu, w tym i to sztuczne „dobro” boga ktorego nie ma. istnieje tylko jako bity w pamieci komputerow ktore steruja tym calym zjawiskiem na tej planecie i nikt ze zwyklych smiertelnych „grzesznikow” nie ma o tym zielonego pojecia i boja sie smierci bo straszy sie ich ze pojda do piekla albo czysca o to jest w tej modrej ksiazce pt. „pismo swiete” ktore zostalo napisane przez niewiadomo kogo i kiedy, a grono ludzi wierzy w to i jest przekonanych ze „bog” istnieje bo taka ksiazke przez kogos podobno napisal i takie tam historie z palca wyssane i tak samo mozna powiedziec o mnie ze ssalem palec i wymyslilem sobie ze sonda lata nad moja glowa 24/h zeby mnie zmanipulowac i zmusic do tzw. „wspolpracy” i bycia z bogiem i mowienia ludziom o bogu…. dlugo opowiadac. juz teraz moglbym ksiazke o tym napisac tylko kto by ja czytal jesli swiat jest sterowany, kontrolowany przy uzyciu dziesiatek tysiecy sond nalezacych do tych ktorzy chetnie widzieli by nas zamknietych tutaj przez kolejne tysiaclecia i NIE MAMY POJECIA KTO MIESZKA NA SASIEDNICH PLANETACH!!! a ja od tych sasiadow wiem ze bog to wymyslona historia i to ci ludzie ktorzy mi pomagaja uswiadomili mi czym jest ten „bog”. jeszcze raz: to JEST TECHNOLOGIA o ktorej bladego pojecia nie mamy.
  pozdrawiam. rafal kozlowski.

  i to na koniec: rafal kozlowski haarp blue beam w google wpisac albo ten link jesli bedzie taki jaki ma byc, z tym roznie bywa:

 84. mamtakiezdaniezeniemamzdaniawzadnejkwestii Says:

  Kto widział te tysiące sond? Niewykrywalne miniaturowe roboty szpiegowskie napędzane nieznaną technologią? Rany gościa, nic dziwnego że tak cienko przędziemy skoro WIELKIE PIENIĄDZE idą na utrzymanie supertajnych programów.

 85. rafalkozlowski Says:

  ja widzialem nad swoim domem i w innych miejscach nie raz. A po tym jak zobaczylem jak sie zmienia innych ludzi i sie ich uzywa do mowienia do mnie np. o bogu i zrozumialem mechanizm jaki musi zachodzic zebysmy zyli w tak absurdalnym swiecie to jestem pewien na 100000000% ze tych sond lata tutaj duzo, chociaz powodow dla ktorych tak uwazam jest duzo wiecej. nie wiem dokladnie ile, ale biorac pod uwage caly swiat i potrzeby podejmowania chociazby odpowiednich decyzji na calym swiecie to musi byc tego tutaj duzo, bardzo duzo i na to nie sa wydawane nasze pieniadze bo o tym nikt nie wie i to sie buduje i uzywa zeby ten swiat byl sterowany i kontrolowany przy ich uzyciu.
  a pieniadze sa fikcja napedzajaca nasza chec do materializmu ktory jest zguba i zaslepia nas samych i sluza rowniez do kontroli tego swiata. jesli masz cyferki na ekranie komputera ktore mowia tobie ze mozesz miec wszystko to znaczy ze jestes pod ich kontrola. zrozumiesz to czy nie, to zalezy juz od ciebie…
  pozdrawiam.

 86. Piotrek Says:

  Chwilka, chwilka, czyli chcesz mi wmówić, że owa technologia istniała 2000 lat temu, w czasach Jezusa? Łoo to musieli faktycznie się napracować, żeby ukryć te wszystkie komputery, drony, sondy itd…
  Dziwne, że w czasach gdy ludzie nie mieli nawet centralnego w domach, ich umysły już wtedy były „przejmowane” przez niezwykle zaawansowaną technologię, która do dziś (!!!) pozostała w ukryciu. Błagam. Słyszysz sam siebie? Komputery, blubimy, piedoły, 2000 lat temu?!
  Druga kwestia. Wskaż mi proszę kłamstwo, które przetrwało pond 2000 lat. Ja takiego nie znam.
  Po trzecie. Pytasz, gdzie ten mój Bóg? A ja pytam, czy Ty znasz w ogóle definicję słowa „wiara”? Wiara w swoim założeniu ma to, że wierzy się w coś lub kogoś, kogo nie widać. Gdyby Bóg wszystkim ukazał się tak o, patrzcie to ja, wasz Bóg, to nie było by wiary bo tylko debil by nie uwierzył, widząc Boga na własne oczy. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Właśnie o to w tym biega, żeby wierzyć POCZĄTKOWO nie widząc. Bo ja wierzę i już Boga widzę 😉
  Widzę Go w drugim człowieku, widzę Go w przyrodzie, w otaczającym mnie świecie. Tu pewnie powiesz, że co to za Bóg, który tak okrutnie doświadcza ludzi. I tu pojawia się szatan, tu pojawia się zło. Wszyscy mamy wolną wolę więc dzieje się na świecie jak się dzieje, ponieważ ludzie wykorzystują ten dar do złych celów.
  Mógłbym tak jeszcze pisać i pisać ale po co? Dla mnie jedynym ratunkiem w ciężkiej depresji była Biblia. To Bóg mnie uratował. Ciebie też uratuje, jeśli tylko dasz Mu szansę i Mu zaufasz. Spróbuj, a się przekonasz 😉
  Pozdrawiam z modlitwą!
  Piotrek

 87. Piotrek Says:

  Twierdzisz Rafale, że i Ty jesteś, jak to określasz, sterowany. A nie przyszło Ci do głowy, że jeśli rzeczywiście by tak było, to ktoś, kto Tobą steruje, nie pozwalałby Ci na prowadzenie tej strony i na wyjawianie jego ściśle tajnych sekretów? Ja na jego miejscu bym Cię jakoś nie wiem, wyłączył? Jak robota? Żebyś nie zepsuł mych misternych planów?

 88. rafalkozlowski Says:

  witaj.
  powiedz mi w jaki sposob np. p. magdalena widziala jezusa po „zmartwychwstaniu” albo bodajze p. piotr widzial jezusa w szacie przepasanego zlota wstega, w oczach cos tam i miecz wystajacy z ust? ja powiem jak ja to widzialem, bo to tez mi pokazywali w tych tzw. „przekazach” – bo to teraz tak sie nazywa, kiedys to bylo widzenie, „jezus ukazal mi sie” itd. a ja mam cos w swoim ciele co pozwala tym uzywajacych tych prastarych technologi (bo 2000 lat temu tez juz tutaj byly) pokazywac wszelakie „widzenia” czy „przekazy” (jakkolwiek chcesz sobie to nazwac) i boga, jezusa, sw byt samuela, i matke jezusa tez i innych…
  nie moge znalesc kogos kto pomogl by mi zbadac to co jest w moim ciele i przez to nie mam jak tego udowodnic bo o tych technologiach nikt ze zwyklych ludzi na tej planecie nie wie ze istnieja i sa w uzyciu tutaj caly czas od kilku tysiecy lat. to one wytworzyly ten mit o widzeniach bogow, swietych, demonow, szatanow, itd. ja to wszystko widze w swoim umysle i jest w jakis sposob odbierane przez moje receptory wzroku albo jest przesylane bezposrednio do czesci mozgu odpowiedzialnej za odbieranie bodzcow z moich oczu. to sa rzeczy wykraczajace poza nasza codzienna wiedze o nauce, technice i nie mam tutaj opisow tych schematow dzialan tejze technologi zeby to wyjasniac…
  teraz doszlo do tego ze nie pokazuja mi juz postaci tych swietych, m.in. jezusa tez tylko samych siebie i proponuja wspolprace zebym chodzil do ludzi podajac sie za swiety byt, za syna boga i mowil ludziom o bogu i slysze zwyklych ludzi, i napewno nie sa to demony ani jezus tylko ZWYKLI LUDZIE.
  i sondy, w ktorych uzywa sie technologi do kamuflowania sie przed naszymi oczami – to moze byc zwykly hologram, widzialem kilka razy, bo sami mi to pokazali zeby mi cos wmawiac i mnie straszyc ze zostane porwany i takie tam, i to istnieje tutaj na planecie ziemia odizolowanej od kosmosu i innych ludzi z innych planet. tak mi tlumaczyli to pomagajacy mi ze wygladaja tak jak my ludzie tyle ze sa dobrzy i usmiechaja sie od ucha do ucha. takie troche proste to tlumaczenie dla zwyklego czytelnika i wydaje sie naiwne ale tak jest. jestemy wyuczeni myslec inaczej o kosmitach, wmawiano nam to przez dlugie lata przy pomocy ksiazek i filmow.
  wiec jeszcze raz: czytajac fragmenty nowego testamentu wiem teraz z cala pewnoscia ze tamci ludzie w tych widzeniach widzieli to samo co ja widze teraz.
  to jest sprawdzian dla twojej wiary, a propo tej definicji…: wiara z definicji mowi tez o tym ze moge uwierzyc komus w jego slowa, jakiegos czlowieka ktorego widze oczywiscie na wlasne oczy albo przynajmniej znam i powie mi to przez telefon np. , a nie w slowa ksiazki pisanej kiedys tam, przez niewiadomo kogo, skad ktos taki jak ty to wie na 100% ze bylo tak jak jest to napisane w tym pismie swietym? skad wiesz ze to jest prawda? kto ci to powiedzial? nie zyles w tamtych czasach i jak mozesz byc pewnym tego tak o?
  ci ktorzy mi pomagaja pokazali mi ze jesli bede wierzyl w to czego nie wiem i czego nie znam i nie widze to na dobra sprawe mozna mi wmowic wszystko. z toba jest podobnie, wierzysz w cos na co nie ma dowodow oprocz slow w ksiazce i ktos to tobie wmawia ze tak jest i ty wierzysz w cos niewidzialnego i nie udowodnionego. nie atakuje ciebie, staram sie to tobie przedstawic w jakis sensowny sposob.
  nie wiemy skad to jest, kiedy zostalo napisane i przez kogo i nikt nigdy nie widzial fizycznie tych ludzi, tak jak ja widze siebie w lustrze, boga, jezusa i innych swietych. a ja nauczylem sie wierzyc w swiat realny i rzeczywisty ktory mnie otacza.
  a gdybym ci napisal jeszcze jak te slowa pisma swietego ci pomogly to bys z krzesla spadl 🙂
  i teraz skolei ja nie mam jak tego udowodnic ale to moze bedzie kilka miesiecy a moze kilka lat, nie wiem, to jest moja wiara w tych ktorych slysze i mi pomagaja nie zostac wykorzystanym i widze ich obiekty, zadko bo zadko, i powtarzaja mi ze sa tutaj po to zeby nas od tego uwolnic. mozesz jeszcze zastanawiac sie nad tym dlaczego nie wyladuja i nie zrobia tego odrazu… no coz sami mi tego nie mowia i tlumacza to tylko tym ze sa jakies ograniczenia ze strony tych ktorzy nas tutaj trzymaja w zamknieciu przed kosmosem i nie moga zrobic tego teraz bezposrednio. maja swoj plan pomocy nam ludziom i trzymaja to w tajemnicy zeby nie dowiedzieli sie tego ci, jak ja ich nazywam, nienormalni, ktorzy nam to robia. przy pomocy technologi nam nie znanych oklamuja nas tutaj, strasza pieklem i gniewem bozym i takie tam. i tworza ten caly sztuczny swiat przy uzyciu slow takich jak m.in. slowa w swietych ksiegach takich jak pismo swiete, koran i inne nam znane ktore maja swoje oddzialywanie na ludzi bo mowia o czyms tajemniczym a my ludzie jestesmy uczeni od dziecka wierzyc w tych ktorych mozemy nie widziec, chociazby sw mikolaj.
  a mam takie pytanie do ciebie bo lubie je zadawac takim jak ty: ktory bog jest prawdziwy? ten z katolicyzmu, buddyzmy, islamu, hinduizmu, a moze bogowie inkow? zwroc uwage ze kazdy w swej niewidzialnej istocie przyczynil sie do straszenia i gwalcenia praw do wolnego zycia i do zabijania sie ludzi nawzajem. ile razy ludzie zabijali sie w imie boga. tak sie zastanawiam kiedy ludzie zyli dobrze na tej planecie i mieli przyjaciol z kosmosu? bo teraz zyjemy niezadobrze i jestesmy odizolowani.
  widzisz, jest duzo pytan a odpowiedzi sa proste i tak trudne do przyjecia dla zwyklych ludzi. co ja ci na to poradze.
  uwierz w to co chcesz, natomiast ja wole rzeczywistosc i proste pytania: gdzie sa ci z innych planet? i dlaczego o nich nic nie wiemy, a jest mnostwo dowodow na to ze technologie ufo istnialy na tej planecie juz dawno, dawno temu…
  to jest dobre pytanie: a skad wziely sie piramidy? ta od cheopsa jest ponoc zbudowana z 2 300 000 blokow i kazdy z nich wazy srednio 200 ton. kto by cos takiego zbudowal golymi rekami, i widzisz tak jak nam sie wmawia to od szkoly na lekcjach historii ze budowali to ludzie i powiedz mi jak oni to zrobili? mieli super sile od boga, bo i tacy tez tak uwazali? nie sadze. ludzkie cialo nie ma takich mozliwosci zeby pchac, dzwigac takie ciezary.
  OBUDZ SIE CZLOWIEKU!!! jestes na celowniku tych ktorzy nam wmawiaja zupelnie inna historie tej planety niz ta ktora jest prawda. popatrz na piramidy i zapytaj samego siebie gdzie sa ci bogowie? moze lataja w takich wlasnie obiektach i uzywaja tych sond tutaj tak jak na mnie a my… nie znamy prawdy bo sie nas oklamuje i ukrywa sie prawde z kazdej mozliwej strony i daje sie nam tyle zajec w zyciu i kieruje sie naszym wychowaniem w taki sposob zebysmy o tym kosmosie jakos niemysleli… dlaczego tak jest? dlaczego nawet ze szkoly nie pamietam zeby nauczyciele od tych nauk mowili nam o tym co tam moze byc w tym kosmosie. ucza nas tego co jest PROGRAMEM NAUCZANIA i jest to kontrolowane przez, moim zdaniem, ludzi nieswiadomych tego czym sie zajmuja i jaki ma to wplyw na mlodego czlowieka i oni dbaja o to zebysmy uczyli sie tylko tego co jest nam potrzebne zeby tutaj sobie zyc na ziemi bedac nieswiadomymi kosmosu i tych ktorzy tam zyja. co ty na to? moglbys odpowiedziec mi na to pytanie?

  tak czy tak sam dowiesz sie prawdy za jakis czas. nie wiem kiedy to nastapi bo nikt z pomagajacych nam, uwolnic sie od tych klamstw nam wpojonych i technologi o ktorych nie wiemy nic, nie powie kiedy to sie stanie, to ma byc zaskoczenie dla tych skolei ktorzy nam to robia i nas oklamuja. zyj spokojnie i wierz w to co chcesz a definicje wiary zostaw moze dla kogos innego bo to co napisales nie trzyam sie kupy przyslowiowej, wolisz wierzyc w jakies slowa czy w to co mowi zywy czlowiek do ciebie i mowi o tym co widzial na wlasne oczy, z calym szacunkiem ja nigdy zadnego z tych bogow nie widzialem w zadnym czlowieku, a to ze ludzie sa czasem dobrzy dla nas jest chyba normalne… rob to co chcesz i wierz w to co chcesz, kiedys i tak bedziesz wolny od tego i zobaczysz nasz swiat ktory bedzie prawdziwy i sami bedziemy go kreowac. otworzysz oczy jak kazdy.
  pozdrawiam. rafal kozlowski.

  aha: i gdzie jest ten bog w ludziach? gdzie on tam siedzi?
  i nie znasz klamstw ktore przetrwaly 2000 lat bo uwarzasz je za prawde… pismo swiete jest spreparowane przez niewiadomo kogo zeby wmowic nam niewidzialnego boga a ty w to wierzysz wiec jak mam tobie to pokazac skoro ty wierzysz w klamstwa?
  i gdyby bog sie ukazal to dopiero wtedy ludzie zaczeli by naprawde wierzyc w boga bo zobaczyliby go na wlasne oczy i dotkneli by go i z nim porozmawiali, a tu go nikt nie widzial i nie dotykal i z nim nie rozmawial… a ty wierzysz w cos czego nie widac… 🙂 pomysl sam, mi tez to wmawiano… rozumiesz? tyle ze ja zostalem przy mysleniu o rzeczywistosci i o faktach zaistnialych w moim zyciu a ty uwierzyles ze tylko jakis bog ktorego nie znasz osobiscie tobie pomoze… co jeszcze moge napisac?
  „Właśnie o to w tym biega, żeby wierzyć POCZĄTKOWO nie widząc”- i skad wiesz ze tak wlasnie jest? to znaczy ze kiedys zobaczysz? kto ci powiedzial ze zobaczysz boga w ludziach? kto z zywych ludzi tobie to powiedzial? ten czlowiek tez to od kogos kiedys uslyszal i to sa slowa wypowiedziane przez czlowieka ktore trafily do twojego umyslu i zostaly tak przez twoj umysl odebrane i coz… naiwny jestes bo uwierzyles w to co mowi czlowiek, ktory tez czytal pismo swiete, tak przynajmniej sie domyslam bo tak to dziala tutaj i mnie tez tak probowano zmanipulowac przy pomocy innych ludzi ktorzy w tego boga wierza, niektorzy go nawet slysza tak jak ja slysze tych ktorzy chca mnie zmusic do wspolpracy zeby ludziom tego „boga” wmawiac bo juz wiem o tym ze to robia ludzie i technologia i oni tez o tym wiedza i robia to nadal bo grudzien 2012 tuz tuz a ja nie robie nic i wraz z bogiem nie ratuje swiata przed zlem. wiesz dlaczego? bo nie chce tego robic bo juz wiem ze to jest tylko czesc tej globalnej manipulacji. i moge tak jeszcze dlugo tobie oowiadac prawdziwe historie mojego zycia a nie bajki wyczytane gdzies w ksiazkach. przykro mi ze jestem troche ostry w tych slowach ale innej prawdy nie znam.
  i powiem ci jeszcze jedno z wlasnego doswiadczenia: ludzie z zasady sa spokojni i nie robia sobie krzywdy. agresja, niepokoj, nienawisc, zlosc w takim natezeniu jakie jest na tej planecie jest sztucznym tworem technologi ktora ma wplyw na nasze umysly i nie mamy o tym pojecia. ja juz poczulem odciecie od wszystkiego co ma wplyw na nasze umysly i czulem sie bardzo dobrze i nie w glowie mialem myslenie o czymkolwiek zlym i niedobrym. sam zobaczysz, kiedy to wszystko co dziala na nasze umysly zostanie wylaczone, jak sie poczujesz ty i reszta swiata. skoncza sie wojny, egoizm, ciagle zajecia i praca. zaczniemy zyc jak wolni ludzie i bedziemy sie z tego cieszyli i tanczyli ze szczescia dlugie dni i noce!
  nie poddawaj sie zastraszaniu i uwierz w to co chcesz. i trzymaj sie.

 89. rafalkozlowski Says:

  caly czas chodzi mi po glowie to czy jestem w danej chwili kierowany, sterowany czy nie. po ponad roku doswiadczen z ta manipulacja i technologia do tego uzywana wiem kiedy jestem wolny od tego. te wszystkie komentarze pisze wlasnie z pomoca tych ktorzy powstrzymuja mnie przed tym zebym dal sie zmanipulowac i posterowac. dlatego wiem kiedy pisze cos z sensem a kiedy nie. kiedy jest taka potrzeba zeby napisac cos prawdziwego z mojego punktu widzenia mam spokoj i pisze to co nastepuje. i tym ktorzy mi pomagaja tez zalezy na tym zeby ludzie tacy jak ty dowiedzieli sie tej prawdy z troche innego punktu widzenia niz to co ukladacie w swoich glowach biorac jakies informacje z niewiadomych zrodel. sam mam watpliwosci czy projekt blue beam wogole istnieje, ma taka nazwe i jest prowadzony przez zwyklych swiadomych tego ludzi.
  tutaj w slowach piszac komentarz jestem w stanie odpowiedziec krotko na pytanie i nie jestem w stanie wytlumaczyc zawilego mechanizmu manipulacji tym swiatem ktory widze i poznaje i nie jest to nawet do konca to co czytam w artykulach takich jak ten. pol prawdy, pol klamstwa, a ty wierzysz w to albo nie – to jest twoj wybor i nawet nie neguje tego i nie przeskocze umyslow ludzi z taka wiedza o tym swiecie jaka mam bo nawet janusz zagorski czy mikolaj rozbicki nie sa w stanie przyjac do wiadomosci tego ze to co robia sluzy manipulacji i kontroli tej planety. to o czym mowia i pisza czesto pochodzi niewiadomo skad, a ja doswiadczylem manipulacji na sobie, nasluchalem sie tych wszystkich teorii spiskowych i zobaczylem je w innym swietle i widze jakie klamstwa mozna preparowac i wy autorzy tych tekstow nawet o tym nie wiecie i bronicie tego z calych sil. co ja moge na to poradzic? nie za wiele. jestem sam i zyje teraz z pomoca dobrych ludzi latajacych nad moja glowa, nie wiem nawet skad oni sa, ale pomagaja i wiem ze nas kiedys uwolnia od tego zycia ktore mamy teraz.
  POWTORZE TO JESZCZE RAZ BO TO JEST KWINTESENCJA TEGO CO WIEM: JESTESMY ODIZOLOWANI OD KOSMOSU I NIE MAMY PEWNOSCI CO JEST PRAWDA A CO KLAMSTWEM I MOZNA WMOWIC NAM ZWYKLYM LUDZIOM WSZYSTKO I JEST UZYWANA DO TYCH CELOW TECHNOLOGIA NAM NIE ZNANA WOGOLE. I NIE MAMY JAK SIE PRZED TYM BRONIC. I NIE MAMY JAK ZBADAC NAWET CO TO JEST I GDZIE TO JEST I KTO TO ROBI I JAK TO DZIALA. TYM MOGA SIE ZAJAC TYLKO CI KTORZY TAKIE MOZLIWOSCI MAJA – TACY JAK CI KTORZY MI POMAGAJA I TO OD NICH ZALEZY I OD TEGO CO UDA IM SIE TUTAJ ZROBIC KIEDY BEDZIEMY WOLNI I KIEDY ICH ZOBACZYMY I POZNAMY CALA PRAWDE O NAS LUDZIACH NIESWIADOMYCH ZYCIA W KOSMOSIE I TEGO JAKIE ONO JEST I KTO TAM ZYJE I CZY SA JACYS BOGOWIE W KOSMOSIE CZY NIE.
  to jest moje zdanie.
  pozdrawiam. rafal kozlowski.

 90. mamtakiezdaniezeniemamzdaniawzadnejkwestii Says:

  Porzuć swoje wysiłki, wszystkie twoje komentarze i treści na tej stronie na bierząco edytujemy i pozbawiamy istotnych szczegółów. Dodatkowo umieśliliśmy w niej treści działające na podświadomość możliwie szeroko tak, że to co tu przeczytają i zobaczą wezmą za rzeczy zmyślone. To wszystko zbędne, nie męcz się i ciesz się życiem i wolnością dopóki jeszcze możesz.

 91. OWO Says:

  To nie roboty to muchy w nosie latajace przez dziury w glowie.., zal mi Cie czlowieku. Piszesz totalne bzdury. Ze tez te sprytne sondo roboty illuminatow nie odlacza ci internetu, tyle tajemnic tu nam prawisz; pewnie chroni Cie He-Man i jakas super tajna technologia ktora odnalazles w piramidach dzieki przekazom od Atlantydow. Uwazaj na predatora; ponoc istnieje na prawde i Cie szuka.

 92. OWO Says:

  Mam przekaz z Syriusza – pisza mailem ze Ty Kozlowski to jestes hologram co mial pisac bloga o historii Ziemi tylko im sie tasmy zaciely i wszystko pomieszales… Masz wyrwac sobie zeby jedynki i wstawic sobie chipy ktore wkrotce otrzymasz przesylka Pocztowa. To wszystko naprawi.
  Aha i nie boj sie wyrywania, bol nie istnieje, to iluzja Iluminatow a Was Kozlowski iluzje sie nie imaja boscie jeno hologram

 93. rafalkozlowski Says:

  wszystkiego dobrego czlowieku:-) takich ludzi tutaj potrzebuja…

 94. To wszystko jest trudne do ogarnięcia,to o czym piszesz burzy wszystko co nazywamy wiarą w Boga..
  A co więcej jeśli chodzi o BLUE BEAM iluminatów i haarp..popieram jesteśmy zmanipulowani i robią nam wodę z mózgu.

 95. OWO Says:

  Pipa rampa. Technologie przyszlosci oczywiscie istnieja ale to o czym wiekszosc tu prawi to zwykle bzdury. Proby zniewolenia swiata juz istnialy i zawsze ludzie dawali rade sie nie ugiac z pomoca Boga. Jak czytam Koziego Kozlowskiego to nie moge uwierzyc ze sie chlopu tak w glowie roi. Brednie o sondach kosmitow nad jego domem przebijaja kampanie wyborcza Kononowicza. Oczywiscie odmiennego zdania ludzie jak ja to lemingi bez wiedzy, zmanipulowani badz grajacy po stronie „ukladu”. On wybitna postac zagrozona przez szarakow…no prosze Was…

 96. OWO Says:

  W Idolu kiedys spiewal niejaki Roland. On tez czol sie wybrany i wyjatkowy… Sam tez taki byl. Kto widzial ten wie. To tak jak z Kozim Kozlowskim. On wie ze jest wybrany.

 97. OWO Says:

  Z porownaniem do Wojtyly to przesadziles totalnie nasz wybrancze. Po 21.12 przysloj kartke z Oriona, pewnie tam uciekniesz ze wstydu jezeli zostaly Ci resztki normalnosci.

 98. rafalkozlowski Says:

  witaj czlowieku bez imienia.
  czy ty wierzysz w boga? czytajac twoje slowa mam wrazenie ze nie potrafisz myslec dobrze i pozytywnie. a bog ktorego mi wpajali ludzie przez cale moje zycie, lacznie z katecheza, mial byc dobry i pomagac ludziom w zyciu. jak czytam ciebie to nie wiem w jakiego boga ty wierzysz i co dobrego robisz w zyciu tak jak ucza tego swiete ksiegi, w ktore wierza inni ludzie tez i znam takich i potrafia wysluchac i zachowac granice. a ty robisz cos odwrotnego.
  i jeszcze mi ublizasz. nie wiesz co widze tylko czytasz o tym. jesli nie chcesz wierzysz w to twoja sprawa. a ja nie godze sie na to zebym z tego powodu byl tak oceniany i nazywany.
  i kazdy z was gdzies w swojej pamieci zachowa to co czyta tutaj i sami przekonacie sie w przyszlosci jak jest faktycznie.
  pozdrawiam.

 99. rafalkozlowski Says:

  witaj.
  jesli popierasz te teorie o blue beam i tak dalej i twierdzisz ze jestesmy zmanipulowani i ze robia nam wode z mozgu (a czescia teorii o projekcie blue beam jest przeciez bóg) to zapytam: gdzie jest ten bóg? blue beam jest twoim zdaniem manipulacja a w tym uzywa sie boga. wiec jak jest z ta wiara? w co wierzymy? skad wiesz ze bog jest? od kogo sie dowiedzialas o tym pierwsza? ja np. uslyszalem o bogu od swiadkow jechowych i ksiazek z ladnymi obrazkami od nich samych: „adam i ewa urodzili sie w raju” – piekna historia, prawda? a potem tych dwoje ten bóg wyrzucil z raju i tak jest do tej pory i nikt z nas nigdy nie widzial tego raju i tego boga przechadzajacego sie po ogrodzie rozmawiajacego wtedy z adamem i ewa.:-) gdzie on jest?
  i najlepsze pytanie to gdzie sa ci z kosmosu na tej planecie? wszyscy sie zmowili przeciwko nam i sie nie odzywaja? duzo sie napisalem na ten temat. i tam jest dosyc.
  pozdrawiam i duzo usmiechu w zyciu.

 100. rafalkozlowski Says:

  ja jestem normalny, ale ci ktorzy robia to takim ludziom jak ja nie sa normalni. zdawanie sobie sprawy z tego ze jest sie po czesci uwiezionym przez nieznana nam zwyklym ludziom technologie jest nie zbyt przyjemnym doswiadczeniem.
  i reakcje ludzi na to co o tym pisze sa tez czasami przesadzone. jesli ujawnia sie ktos kto twierdzi ze jest tak doswiadczany to jest tak tez oceniany. temat jest niewiarygodny bo bardzo malo ludzi przechodzi przez takie rzeczy i niewielu z nich ujawnia sie zeby o tym pisac albo mowic.
  i nikt inny poza tymi ktorzy tego doswiadczaja nie odczuwa tego mechanizmu manipulowania i samej technologi do kontrolowania umyslu. wiec nie moga wiedziec jak to jest i jak czuje sie wtedy osoba manipulowana.
  wiec pytanie jest takie: czy taka osoba jest wiarygodna czy nie?
  jesli chcecie prosze odpowiedzcie.
  pozdrawiam.

 101. rafalkozlowski Says:

  teraz ja tutaj pokrzycze…
  juz ci pisalem ze takich ludzi tutaj potrzebuja zeby mnie zakrzyczec i zeby te informacje nie dotarly do czytelnikow?
  chcesz to zrobic? jestes pewien tego co ROBISZ PISZAC TAKIE SLOWA?
  jestes pewnien tego co pisze i skad to wiem i czy to co pisze jest prawda czy nie zeby w tak prymitywny sposob to negowac? tobie moze sie wydawac ze to jest bajka wymyslona przez moj umysl i najwyrazniej masz tak myslec zeby takie slowa wypisywac tutaj.
  a to znaczy ze jestes kierowany tak zeby to robic. wiec obudzisz sie i zaczniesz myslec rozsadnie i samodzielnie czy bedziesz potulnym pisadlem tego systemu ktory kieruje cala planeta i probuje mnie tak zmanipulowac zebym o tym wszystkim zapomnial i przestal mowic ludziom prawde o tym co dzieje sie na naszej planecie? czy ty wiesz lepiej?

  wiesz dlaczego jemy zatruta zywnosc, pijemy zatruta wode, zatruwamy swoje ciala z kazdej mozliwej strony lekami, alkoholem, narkotykami, wyziewami spalin i nikt z normalnie zyjacych ludzi nie mowi otwarcie zeby TEGO NIE ROBIC? jak to jest mozliwe ze nikt sie nie odezwie i nie uswiadomi nam ze cos jest nie tak z tym zyciem?
  dlaczego planeta jest niestabilna, wybuchaja wulkany, cos jest nie tak ze sloncem, z pogoda, gleba osusza sie z roku na rok, wykorzystuje sie coraz wiekszy areal do upraw a to powoduje obnizenie sie wod gruntowych i osuszanie sie gleb na calym swiecie ktore spowoduje za blizej nieokreslony czas niemozliwosc uprawy jakiejkolwiek zywnosci? dlaczego to wszystko sie dzieje? dlaczego widzimy tyle filmow i dokumentow na ten temat i to nie pomaga? co powoduje ze rozsadni ludzie ktorzy chca zyc i kochaja zycie i ta planete zatruwaja ja kazdego dnia i nic z tym nie robia?
  jeszcze cos?
  to co pisze tutaj to tylko przyklady:
  – wykopaliska olbrzymich szkieletow i ich narzedzi – te slynne siekiery wielkosci czlowieka – skad to jest? jaki inny gatunek zyl tutaj z takimi narzedziami tej wielkosci i kiedy to bylo i kto tym kierowal, JAK ONI ZAGINELI?
  – miasta pod woda datowane na kiedys tam, skad to jest, gdzie sa ci ktorzy tam mieszkali i dlaczego nie mozemy sie tego dowiedziec i dlaczego nie mozemy odleciec stad zeby zapytac innych co sie dzialo z ta planeta i co sie dzieje teraz z nami? i gdzie oni wszyscy sa?
  – planeta wedlug badan zwyklych ludzi przechodzila juz przebiegunowania nie raz i dzialy sie wtedy niedobre rzeczy a my jakims trafem jestesmy tutaj nadal i teraz jakims dziwnym trafem rozwijamy ta nasza cywilizacje i technologie ktora prowadzi nas tylko w dół czyli do samounicestwienia i to wlasnie teraz kiedy straszy sie nas koncem swiata. PRZEDE WSZYSTKIM ZWROCMY UWAGE NA MEDIA KTORE WRECZ KIERUJA NASZYM POSTRZEGANIEM TEGO SWIATA i to sie rozwinelo akurat teraz kiedy mialo dojsc do przebiegunowania i zalania planety ktorym sie nas straszy. z tego co wiem m.in. media wlasnie mialy sie przyczynic do tego zebysmy sluchali tych informacji i byli bierni na to co moze nadejsc… do tego stopnia zebysmy byli otepieni i oglupiali i nie reagowali samodzielnie i to robia teraz z nami media!!!
  – jest tyle znakow na calym swiecie ze sa obiekty latajace ktore byly tutaj na ziemi juz dawno, dawno temu, a my takich nie mamy zeby stad odleciec i zapytac kogos sami kim jestesmy i co sie dzieje z nami….
  – i wmawia sie nam ze przechodzimy tutaj szkole zycia w kosmosie przy okazji zabijajac siebie nawzajem i nikt z tych „nauczycieli” czyli bogów nie pokazuje sie nam i nie mowi ze to nie jest dobra droga w zyciu w kosmosie? a teraz wszystko jest jedna tajemnica i dziwnym trafem nikt o tym nie mysli? i wszystko ukrywaja niby jakies rzady i agencje? i to ze ludzie z tych miejsc wspolpracuja z obcymi zeby miec technologie? gdzie tu jest jakis sens?
  – to jest najlepsze!!! piramidy, najwieksza zagadka ludzkosci, tej ostatniej ludzkosci czyli nas, bo dla tych z czasow budowy to nie musiala byc zagadka. kto to zbudowal pod orion? a kto zbudowal te w serbi pod syriusza? i po co? moja teoria jest taka: ze te pod orion, zostaly wybudowane zeby zmanipulowac ludzi zamknietych na tej planecie kolejnym razem zeby wmowic ze stamtad sa „istoty z oriona od boga” – cytuje projekt cheops, od boga ktory jest tez wymyslony. rzecz w tym ze te piramidy wedlug naukowcow juz raz byly pod woda, wiec wyglada na to ze sa uzywane poraz drugi tym razem na nas ludzi tej „ery” przed kolejnym zalaniem. wczesniej uzywano konstelacji syriusza zeby wmawiac to tym ktorzy zyli tutaj wczesniej a teraz uzywa sie oriona. od dziesiatek tysiecy lat jestesmy tutaj zamknieci i oklamywani i to wyglada tak jakby ktos nas trzymal tutaj kilka tysiecy lat i prowadzil jakies dzialania ktore moge tylko wytlumaczyc tak ze ktos chcial robic na tej planecie co mu sie podobalo bo nie ma w tym innego sensu i wniosku, a kiedy bylo im dosyc doprowadzali do potopow, trzesien ziemi, wybuchow wulkanow, a slonce jest do tego najlepsze, ALBO wiedzieli kiedy moze nastapic takie zdarzenie na tej planecie i wykorzystywali to synchronizujac swoje dzialanie z naturalnym cyklem planety tak jak robia to teraz, i zaczynali od nowa, tym razem z inna bajka o bogach itp. zwroccie uwage na to jak historie o bogach zmienialy sie na przestrzeni lat. i pewnie piramidy w serbi podniszczyly sie z czasem i wymyslono kolejne na „osi ziemi” – projekt cheops – piramidy w egipcie, chinach i ameryce pld czyli tam gdzie rozwijaly sie cywilizacje starozytne, ktore znamy z historii, najmocniej i zaczeto tworzyc spolecznosci ludzi, czyli naszego gatunku, od nowa i tak o to jestesmy MY. i zastanawia mnie caly czas ile takich cywilizacji jak ta bylo wczesniej na tej planecie i co sie z nimi stalo kiedy zalewala woda ich miasta.
  co sie dzieje na tej planecie?
  – dlaczego ta planeta jest tak aktywna sejsmicznie? kto po takim wybuchu jak wulkan KRAKATAU w poł. XIX w., co ciekawsze tuz przed wiosna ludów w europie ktora wybuchla z powodu glodu spowodowanym samym wybuchem, chcialby nadal mieszkac na takiej planecie? jestesmy tutaj my ludzie nie wiedzacy nic o zyciu w kosmosie i nie mamy jak stad odleciec i nadal tutaj mieszkamy i myslimy ze jest OK. czy jest dobrze tutaj skoro dzieja sie takie rzeczy?
  – dlaczego nasze slonce tak wybucha plazma wedlug tego co wiemy? a ktos zapyta – no tak wybucha ale jakos nic sie nie dzieje – a ja na to ze slysze od tych ktorzy nam pomagaja, mieszkancow kosmosu, o tym ze sa ich obiekty w poblizu slonca ktore zaslaniaja nasza planete przed wyrzutami plazmy w naszym kierunku i dlatego jeszcze nic sie nie stalo i sie nic nie stanie.

  ((( i odrazu krotkie wytlumaczenie dlaczego ci ktorzy nam chca pomoc nie pokazuja sie nam bo o to tez pytaja:
  – po pierwsze – ja pokazywalem juz kilku swoim znajomym swiatla na niebie, nawet zrobilem zdjecia, i przy mnie zaczeli to negowac mowiac: a skad ja mam wiedziec co to jest? a moze to byla kometa? a moze samolot, a moze po prostu gwiazda? itd… to tak brzmi jak w „truman show”… zrozumcie ze kazdy w moim otoczeniu byl natychmiast tak odwracany zeby negowac to co widzielismy razem i ta osoba potwierdzila ze widziala cos swiecacego na niebie. wiec jak ludzie maja uwierzyc w to ze sa nad nami obiekty latajace skoro odwraca sie mase ludzi od tego co widza. to co jest w internecie jest moim zdaniem szczatkowe…
  – po drugie mowili mi ze sa atakowani przez obiekty ktore pilnuja nas zebysmy zyli tak jak jest to zaprogramowane i sterowane przez ten „system” i sa tez atakowani przez wojska na calym swiecie ktore sa tez kierowane przez ten system. nie mam jak tego udowodnic? teraz nie mam, ale to sie samo okaze, mam nadzieje ze niedlugo.

  – dlaczego na planecie jest tyle elektrowni atomowych, glowic nuklearnych i ta MAAAASA broni wkolo nas, wszelakiej broni, czemu ma to sluzyc? po co nam tyle tego? zeby jeden wymyslony kraj straszyl inny swoim potencjalem i grozil kolejna wojna? po co? dlaczego przeprowadzono tyle prob jadrowych na powierzchni planety i pod? moze po to zeby dowiedziec sie ile tych elektrowni trzeba zbudowac zeby pozbyc sie zycia na tej planecie? a moze to ja mialem wysadzac wszystko wokolo zeby doprowadzic do tej sytuacji. w wywiadzie u mikolaja rozbickiego i janusza zagorskiego mowilem o tym ze jestem mocno manipuowany zeby byc w wojsku i wszczac jakas wojne, dzieki technologi ktora moze mna sterowac mialem zajsc wysoko w wojsku w krotkim czasie i doprowadzic do wojny. wiem od pomagajacych mi ze takich ludzi jak ja – czyli STEROWALNYCH – na calym swiecie jest kilka tysiecy. to wystarczy zeby wszczac wojne na calym swiecie….

  ((( jeszcze wyjasnie pojecie „sterowalny” – mozna by bylo sterowac mna gdyby nie bylo tutaj tych ktorzy mi w tym pomagaja. dlatego nie jestem uzywany jako sterowany czlowiek

  i dlatego uzywa sie na mnie manipulacji, miesza sie mi w glowie i powoduje trudne stany emocjonalne zebym nie doszedl do siebie i nie zaczal pomagac zeby was o tym wszystkim informowac, mowia mi juz od roku ze chcieli prosic mnie o taka pomoc zeby wam to przekazywac a sondy ktore nami kieruja zadbaly o to zebym nie mogl normalnie zyc i myslec. dochodze powoli do siebie i bede probowal krzyczec o tym glosno zeby was zwyklych ludzi obudzic z letargu spowodowanego przez technologie. nie mogli tez odezwac sie do mnie wczesniej poniewaz tylko ci ktorzy mnie uzbroili w cos co pozwala sterowac mna moga uruchomic te urzadzenia w moim ciele zebym slyszal cokolwiek z gory. probowano mnie zmanipulowac od 2006 roku, a pomagajacy mi przeszkadzali w tym na tyle zeby ten „system” albo ktos kto tym steruje musial wlaczyc urzadzenia do sterowania i komunikacji z moim cialem zeby zagadac mnie na amen i zebym byl uzyty jako sterowany czlowiek ktory mial tutaj zrobic cos zlego. to sie nie udalo, zostalem powstrzymany i teraz kiedy miesiac po miesiacu dochodze do siebie, staje na nogi i bede mogl teraz zaczac to co moglem robic juz od lipca 2011 kiedy zaczalem slyszec. przekazywac jaki jest punkt widzenia tych ktorzy chca nam pomoc uwolnic sie od wszystkiego czego nie widzimy i nami kieruje, bo to powoduje nasz brak zainteresowania wszystkim co nie jest dobre dla naszego przetrwania.
  – takie instalacje jak CERN sa w stanie wywolac potezna eksplozje na planecie, powiedzcie mi kto z glowa na karku budowalby cos takiego wiedzac o tym ze to stanowi zagrozenie dla planety tylko po to zeby cos tam zbadac i udowodnic???
  nie potrzebujemy tego do zycia. potrzebujemy wydostac sie stad a tego jak narazie nie mamy jak zrobic. ja najchetniej ucieklbym stad zeby nie czekac az cos wyleci w powietrze i pozbedzie zycia nas na tej planecie tak jak to sie moglo dziac z innymi cywilizacjami na tej planecie poprzednim razem, przed ostatnim przebiegunowaniem. gdzie oni sa i dlaczego nie ma o nich zadnych ksiazek z historii? nie wiemy nic o tamtych ludziach, zgineli, odeszli, nikt nie wie jak a teraz wszystko zmierza do tego samego tutaj i cos tym kieruje i nikt ze zwyklych ludzi i jeszcze raz powtorze NIKT ZE ZWYKLYCH LUDZI NIE ZASTANAWIA SIE W PRACY W BIURZE DLACZEGO TAK SIE DZIEJE I GDZIE TAMCI LUDZIE SA I DLACZEGO ODESZLI I CO DZIEJE SIE Z NASZYM ZYCIEM. i co dzieje sie z nasza cywilizacja? co sie dzieje z nasza swiadomoscia i checia przetrwania jako gatunek? dlaczego pozwalalmy na to co sie dzieje i niby swiadomie zatruwamy sie i zabijamy sie nawzajem?
  ja wiem ze cos musi kierowac naszymi umyslami zebysmy nie byli w stanie zrozumiec tych wszystkich negatywnych dzialan i ZAAKCEPTOWAC jako cos niedobrego zeby to ZMIENIC i nie reagowali na to wszystko co juz na tej planecie jest NIEDOBREGO i sluzy tylko SAMOUNICESTWIENIU NAS ZYWYCH LUDZI POZBAWIONYCH SAMODZIELNEGO MYSLENIA.
  obudz sie czlowieku i przestan w takim miejscu pisac takie slowa.
  a ja bede to powtarzal pod innymi artykulami tez zeby obudzic innych. pomysl a potem napisz bo to bardzo szkodzi. twoje slowa zniechecaja ludzi do czytania tych komentarzy. a ja robie to po to zeby was obudzic, zebyscie zaczeli myslec. nikt za nas tego nie zrobi.
  pozdrawiam. rafal kozlowski.

 102. BloodHound_PL Says:

  Witam ponownie po dłuższej przerwie. Ja mam do Pana Rafała taką prośbę o zastanowienie się nad tym, gdzie tu jest logika? Skoro padł Pan ofiarą broni sterującej umysłem na odległość, to musi to być niesamowicie droga i zaawansowana technologia. To oznacza, że ludzie, którzy ją rozwinęli, musieli być cholernie inteligentni, dobrze zaopatrzeni i dofinansowani. Broń działała bez zarzutu, aż tu nagle Pan przejrzał na oczy i potrafi się oprzeć jej działaniu. Co więcej, zaczął Pan upubliczniać informacje o jej istnieniu i wiele osób w to wierzy, i podaje dalej na zasadzie głuchego telefonu. Więcej osób generuje większe zagrożenie dla projektu i nawet w morzu sceptyków 1% wierzących, to armia ludzi (w przypadku Polski 380tys. ludzi to prawie 4 razy więcej, niż liczebność naszego wojska). Zmierzając do sedna: skoro ci tajniacy są tacy mądrzy, bogaci i wyposażeni, a ich broń umysłu, którą dręczą Pana od paru lat, nie skutkuje, sukcesywnie pogrążając tajny i kosztowny projekt w bagnie, to czy nie taniej byłoby zainwestować w jakiegoś snajpera, albo ninję? Cóż, do obalenia samego Juliusza Cezara wystarczył Brutusowi tylko nóż…
  Proszę nie odbierać tych słów, jako atak, ale wyczuwam tu z Pana strony „lekką” paranoję.
  Co do sprawy aktywności sejsmicznej, zjawisk klimatycznych, to zapewniam Pana, że to co mamy na Ziemi, to jest pikuś w porównaniu z tym, co jest na innych planetach. Najbardziej przerąbane jest chyba na Jowiszu (gazowa powierzchnia, potworna grawitacja i ciśnienie atmosferyczne, cyklon wielkości Ziemi) i Wenus (na tej małej mendzie nie udało się ani razu porządnie wylądować, bo wszystko tam płonie). „U nas” trochę potrzęsie, trochę powieje i zaleje, ale szkody i tak są usuwalne, o kataklizmach, które w tym stuleciu zmiotły życie w promieniu setek kilometrów, na razie nie słyszałem.
  Analogicznie ze Słońcem, to nie jest duża gwiazda, a nasza magnetosfera chroni nas przed większością jego wybryków. No przepraszam, ale wątpię, żeby jacyś kosmici przylatywali tu, żeby chronić panujące przez setki milionów lat dinozaury przed wiatrem słonecznym, albo przebiegunowaniem, a nie dali sobie rady z asteroidą (a taki Bruce Willis w „Armageddonie” i owszem 😛 ).
  Nie każda żywność jest zatruta, podobnie jak woda, teraz można spokojnie dostać jogurt, albo keczup bez konserwantów 😉 Oczywiście, zawsze można zostać Bearem Gryllsem i żywić się tym, co urodzi się na trawniku…
  Elektrownie atomowe robią prąd, a broń jest po to, żeby się bronić, nie ma tu filozofii. Homo Sapiens, to straszny cienias, jeśli chodzi o walkę wręcz i nieuzbrojony nie ma szans z większością zwierząt, nawet mniejszych od siebie (bez narzędzi nawet głupi jeż, to problem ;-P ), dlatego w naszej naturze leży budowanie broni. Broń w przyrodzie służy po to, żeby nie dać się zjeść, a przecież nikt nie chce, żeby takie punki, jak Białoruś, czy Korea Płn. zaczęły bezkarnie rozrabiać.
  Dużo było tego jeszcze, ale już nie mam weny, widzę, że od mojej ostatniej wizyty sceptyków jednak tu przybyło. Osobiście nie chcę negować wszystkiego, co się tutaj mówi, bo np.: hologramy wynaleziono już dawno, teraz ta technologia się szlifuje, ale takie przedsięwzięcia HAARP, BlueBeam, a już najbardziej ten koniec świata za miesiąc, uważam za brednie. Mam nadzieję, że nadchodzący rok, mimo, że trzynasty, będzie szczęśliwy dla nas wszystkich. Serdecznie pozdrawiam.

 103. OWO Says:

  Nie wolno z kims takim dyskutowac. Co bys nie powiedzial czy zapytal on to zna; cale te bzdury nie trzymaja sie kupy; taki z niego emocjonalny gosc co to pisze wieczorami pewnie na „nosie” poematy z tego co mu slina na jezyk przyniesie. Pewnie pokazuje znajomym miejsce na niebie i na bezczela wmawia ze tam jest swiatlo jakies co sie nim opiekuje a nikt tego nie widzi i wowczas Ci niewidzacy to zmanipulowani ludzie ukladu. Jakim trzeba byc niezrownowazonym by takie rzeczy pisac. I ogranicz chlopie te wypociny do kilku zdan. Grubosc ksiazki nie swiadczy o madrosci autora. Do lekarza…

 104. A MOŻE WRESZCIE KTÓRYŚ Z WAS WSPÓŁCZUJE KOMUŚ KTO WYRAŹNIE MA MIESZANE W GŁOWIE WŁAŚNIE TAKIMI DZIWNYMI TECHNOLOGIAMI… \on sam się juz zagubił niestety i sam już nie wie co jest prawdą. Musi się zwrócić o pomoc opiekunów duchowych i złapać kontakt sam ze sobą

 105. Rob Says:

  jak się przed tym wszystkim bronić? Zawsze byłem sceptyczny wobec takich pierdół, ale powoli wszystko się układało, a po tym, jak się okazało, że mój komp jest na podsłuchu i wszyscy do okola to elementy układanki w mojej głowie ułożyły sie w jedną całość, co robimy??

 106. SHYM Says:

  Te różne dźwięki na niebie, z całego świata to część ich projektu. Wykorzystali Haarpa…
  Dźwięki było słychać „niedaleko” baz umiejscowienia tej machiny. Co więcej jedna z nich znajduje się właśnie w Norwegi i to z niej „wystrzelono” tę spiralę (w tle słychać ten sam dźwięk), potrafią też tworzyć pasy na niebie. Na siłe wmawia się nam o końcu świata, przez media i oszukańcze reklamy… Testy projektu Blue Beam zostały rozpoczęte.

 107. JUR Says:

  Jedno jest oczywiste….nie mozna sie zlapać na „haczyk”…takim nawiedzonym „jasnowidzom”…..opierajcie sie na faktach i logice! Nowa technika daje mnóstwo mozliwości manipulacji…i tym co sa w jej posiadaniu….i tym którzy z niej korzystają!!!!!

 108. TA STRONA TO HOLOGRAM I KOMENTUJĄCY PROSZĘ FILM Z TEMATEM http://www.youtube.com/watch?v=8JlM-pXMUag

 109. Ryszard Says:

  Skoro masz kontakt z istotami z Oriona, To czemu boją się ujawnić? Pokazać swoje myśli i przesłania?

 110. Ryszard Says:

  Tak masz rację! Reklamy mnie wkurzają …czemu wciskają kit z przeszłości. Pamiętam film z dawnej przeszłości… i na nim było pokazane że co któraś klatka była informacją zrób to, i to był przekaz podprogowy. Takie drążenie naszej podświadomości. Kiedyś tego zabronili nawet prawnie…a teraz ? sam nie wiem czy nie jestem już na maksa manipulowany,całkowicie podświadomie….staram się być sobą ale w współczesnym świecie jest to bardzo trudne. Wkoło mam ludzi,którzy się temu całkowicie lub częściowo poddali…to takie smutne. Pozdrawiam Ryszard Dominiak

 111. Ryszard Says:

  Puściłem to na moim FB,,,to jest lepsze jak moje myśli…a teraz możesz mnie zabić… jestem tylko przekaźnikiem Twoich wspaniałych myśli. One są dużo lepsze od moich. Pozdrawiam Ryszard Dominiak

 112. Szpila Says:

  Niestety – WIEM – że jesteśmy poddawani manipulacji. Nie trzeba sięgać po ufoludki, czy Boga lub tzw. „bogów”. Istnieją cywilizacje bardziej rozwinięte, a człowiek jest dla niektórych z nich źródłem energii i tanie siły roboczej. Po co szukać w KOSMOSIE i snuć domniemania. Wystarczy popatrzeć na MASOCHISTÓW w Polsce, którzy jak niewolnicy tkwią przy PO i PSL. Nie trzeba hologramów i głosów na niebie – zbędne koszty. Wystarczy kilkudziesięciu polaczków, drobne oszustwo i mamy NWO. Jednolitość jak za KOMUNY. Nie przeszkadzają głodowe płace, ceny z KOSMOSU, rynsztokowe umowy o pracę, itd. Sami pozwalamy się gnoić jak bydło – a szukacie czegoś w KOSMOSIE. Zamiast zadzierać głowy do GÓRY popatrzcie przed SIEBIE. Przepraszam, w DÓŁ, bo tam jest większość POLAKÓW. Może coś w końcu zrozumiecie.
  A jeżeli chodzi o istoty spoza Ziemi, to jesteśmy na tak niskim poziomie rozwoju, że szkoda kruszyć kopie. Jedynie rozwój duchowy, intelektualny i mentalny może nam pomóc. Ale najpierw sami sobie pomóżcie i doprowadźcie do jednolitości. Wg wyliczeń specjalistów na tą prostą fizyczną czynność w Polsce potrzeba jedynie około 30 – 50 lat. Później możecie myśleć o KOSMITACH.
  Pozdrawiam

 113. rafalkozlowski Says:

  do BloodHound:
  witaj po dlugiej przerwie rowniez…
  porusze tylko jedno bo o reszcie juz nie chce mi sie pisac. widac jestes nieskazitelnym optymista i uwazasz ze wszystko jest OK!
  to dobrze i tak to zostawmy.
  mi chodzi tylko o te wydatki na te technologie… to nie sa agencje, prywatne pieniadze, tajne rzady czy stowarzyszenia jak rzekomi „illuminati”… to robia ci ktorzy nie potrzebuja tych pieniedzy bo zyja poza tym systemem ktory znamy my zwykli ludzie. po prostu to maja i uzywaja tego i nie sa stad i moga sobie to budowac tak jak chca. i z moich wnioskow wynika ze te technologie do kontrolowania i sterowania zywych organizmow jak my ludzie na tej planecie istnieja od dawien dawna, a nasza cywilizacja ktora rozpoczela sie rzekomo od zycia w jaskiniach jest pod kontrola od samego poczatku i sami sie o tym przekonamy kiedys tam…
  pozdrawiam.
  rafal kozlowski, rafalkurier76@gmail.com

 114. asdfg Says:

  pojebalo was przyglupy, zyjcie sobie dalej w swiecie bobiego, o kurwa zastanawiam sie jak wyglada czlowiek piszacy takie brednie i jak sie czuje robiac to. Zaorac

 115. Anonim Says:

  tak naprawdę to iluminaci przejęli władzę na świecie. wszystkich podłączyli do wielkich maszyn i uśpili. Wy nie żyjecie w realnym świecie. To wszystko to tylko sen a śmierć to wyjście z tego snu.

 116. 2 posty wyżej przedstawcie argumenty, bo rzucaniem oskarżeniami jest typowym zachowaniem gimbusów.
  Polecam wizje Bł. Anna Katarzyna Emmerich – stygmatyczka i wizjonerka.
  http://www.drogowskazydonieba.com/viewtopic.php?f=60&t=47256

 117. Renia Says:

  To w jaki sposób się uchronić, aby nasz mózg nie odbierał tych fal?

 118. Anonim Says:

  Panie ‚ rafalkozlowski’ pana komentarze są nie spójne i sprzeczne ze sobą. Raz pan twierdzi że tylko pana obserwują i namawiają by szedł głosić że jest synem BOGA, i nie zna nikogo kogo by również inwigilowali, śledzili czy jak pan to nazywa ale wierzy, że na świecie są podobni panu i kiedyś się spotkacie. Innym razem pisze, że zna wiele osób którzy również są śledzeni przez NIEWIDZIALNE SONDY!? Tych rozbieżności jest o wiele więcej, nie będę opisywał wszystkich bo szkoda mi czasu. Czy pan myśli o tym co chce przekazać? KŁAMCA POWINIEN MIEĆ DOBRĄ PAMIĘĆ Jest takie powiedzenie i wydaje mi się, że jest pan albo nałogowym kłamcą, albo opętanym przez złego ducha zwykłym człowiekiem, nieświadomym swojej sytuacji. Proszę w takim razie czym prędzej pomodlić się do BOGA o ŁASKĘ WIARY. Tylko poprzez tę łaskę jest pan w stanie uwolnić się od tych ”rozkazów”, niewidzialnych sąd itp. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jeżeli BOGA nie ma, to kto kieruje życiem człowieka? Pańscy przyjaciele z ORIONA? Być może? Być może zsyła już BÓG na pana swą łaskę tylko nie umie jej pan przyjąć? Polecam oczyszczającą spowiedź. Może powinien pan szukać odpowiedzi wewnątrz siebie, na poziomie duchowym? Wracając do Galaktyki. Orion – jak pan zapewne wie – pojawia się w mitologii greckiej jako myśliwy (w KK Jezus jest ”rybakiem….ludzi” lub pasterzem). Posejdon (jego ojciec) obdarzył go umiejętnością chodzenia po wodzie (KK – podobnie, Jezus czynił cuda). Zakochany był w Plejadach które goni na niebie (KK – Jezus kocha ludzi i próbuje nagonić ich do ‚zagrody’ jak najwięcej). Chwalił się że może zabić każde stworzenie, a został ukąszony przez skorpiona (Król stworzenia zabity przez nie). Miał psa Syriusza – najjaśniejszą gwiazdę na niebie (KK – najwierniejszy uczeń Judasz – przejdziesz męki ale Cię wywyższe nad wszystkich. Twoja gwiazda będzie świeciła najjaśniej). Nie można zaprzeczyć, że istnieją podobieństwa jak w każdej zresztą mitologii czy religii jakby wszystkie wyszły z jednej. W rzeczywistości istotnie tak było. Nie mam w tej chwili czasu na dalsze rozpisywanie się ale proszę koniecznie obejrzeć YT ”Dr. Kent Hovind – Kłamstwa W Podręcznikach” i inne jego filmy, KONIECZNIE ! Bardzo pouczające – choć mogą wydawać się przydługie – i pomocne podczas wstępowania na Właściwą Drogę. Proszę również nie zapominać o Biblii. Nieraz trzeba wrócić (do GENESIS) by pójść dalej. I proszę uwierzyć…BÓG istnieje. Świadectwo Jego istnienia nosi pan stale w sobie i ogląda każdego dnia ! A KOSMITÓW NIE MA !! Naucza o tym Jezus. Dr. Kent panu to wyjaśni w którymś ze swoich filmów. Pozdrawiam

 119. Anonim Says:

  Przeczytałem jeszcze jeden pana komentarz i proponuję nie zawracać sobie na razie głowy kosmosem, starożytnymi cywilizacjami i tym wszystkim co pana nurtuje. Odnoszę wrażenie, że zabiera się pan do poznania tego wszystkiego od tyłu. Najpierw niech pan zada sobie pytanie – kim jestem? Oczywiście człowiekiem. I pana matka była człowiekiem i jej matka i jej matka też była człowiekiem. I tak aż do korzeni którymi byli ADAM i EWA. Biblia mówi; wszystko rodzi wg swojego rodzaju. Niech nie zawraca pan sobie głowy kłamstwami o teorii wielkiego wybuchu czy teorii ewolucji. Czy pan nie widzi że w nauce o wielkim wybuchu i ewolucji kryje się słowo TEORIA? Niech pan sprawdzi w słowniku co znaczy ten wyraz – w ogóle niech pan na tym etapie sprawdza wszystko i wszędzie. Zagląda pod każdy kamień i przygląda się wszystkiemu. Dotyka, wącha, smakuje. A więc ta wielka teoria to nawet nie mała nauka, to w ogóle nie jest nauka. Zgodzi się pan ze mną, że nie można nazwać nauką czegoś, czego nie da się udowodnić. Pozostaje w to tylko uwierzyć a więc tu staje się to religią. I tak wielka nauka stała się małą religią. Wszyscy ci pseudonaukowcy tworzący wielkie teorie najczęściej nie wiele mieli wspólnego z nauką. Np K. Darwin – znany jako twórca teorii ewolucji miał tylko stopień naukowy z TEOLOGII. Wielki mały naukowiec. Twierdził, że każde żywe stworzenie musiało ewoluować ze swej pierwotnej formy i zmienia się, dostosowując do panujących warunków. Uważał więc – można by to tak ująć – że z nasiona np jabłoni, w odpowiednich warunkach i czasie może wyrosnąć np sosna a jej nasiono również w odpowiednich warunkach i czasie może ewoluować np w psa !? Ktoś to jeszcze czyta? Kto w takim razie tego naucza i w jakim celu? Kiedy przyjmie już pan za prawdę SŁOWO BOŻE, NAUKĘ O STWORZENIU, pogodzi się z BOGIEM i przyjmie go do swego serca, pozna pan Jego dobro, miłość z której pan powstał, i której chce dać jeszcze więcej – więc nie wolno się od niej odrywać – a dzięki niej rozpozna zło. O tym jak ono powstało, czym jest, jakich używa metod działania, z czym i dlaczego walczy również mówi SŁOWO BOŻE zapisane w biblii. Słowo Jego jest kluczem do poznania prawdy. W niej STWÓRCA udziela odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak stworzył Ziemię, ile ma lat, jak wyglądała na początku, co ją spotkało i dlaczego, jak będzie wyglądać wkrótce, dlaczego kłamstwo się ukrywa a prawda nie musi, dlaczego ludzie są jacy są, co mogą zrobić by żyło im się lepiej, jak pokonać zło, dlaczego rodzi się ono w człowieku, … i na wiele, wiele, wiele innych, nieustannie nękających pana, mnie i wszystkich ludzi na ziemi. BÓG – pod postacią człowieka, poprzez cierpienie Chrystusa, postaci którą byliśmy w stanie ogarnąć – sam siebie w nasze cierpienie wpisał. To dowód wielkiej miłości. Przyjemnej podróży do Życia i Prawdy

 120. zebyuwierzyc Says:

  Bardzo( dziwne) NOWE niedawno ODKRYTE CHMURY….2009- 2012 ?
  autor: blackmamba777ful
  284 723 wyświetlenia. Na komiec tak dla zaciekawienia. HAARP ?

 121. zebyuwierzyc Says:

  I jeszcze to: THE ILLUMINATI — ALL CONSPIRACY NO THEORY – Iluminaci — Konspiracja

 122. Kto uwierzy w projekcje na niebie? Jak czegoś nie ma na facebooku to nie istnieje przecież. Bujda na resorach.

 123. Pachnie mistyfikacją właśnie. Nie realne.

 124. syrW Says:

  Wielu z was (tam powyżej) napisało, żeby nie słuchać się TV, radia, czy innych gazet. Zgadzam się z tym, jednak skoro one kłamią, to czemu ludzie piszący o jakiś czarnych magiach mają mówić prawdę? A co do Chrystusa na niebie – w dzisiejszych czasach mało jest ludzi którzy naprawdę i szczerze wierzą w Boga i jego istnienie. Ja polecam nie rzucać się pochopnie na żadne informacje i nie uznawać ich za prawdę 🙂 W nic nie wierzę i się potem nie dziwie, że nie jest tak, jak myślę.

 125. Jimmy Says:

  Chciałbym tylko napisać krótko odnośnie p.kozłowskiego (specjalnie z małej litery ponieważ tenże człowiek sam nie ma na tyle szacunku do osób z którymi rozmawia lub z którymi współpracuje żeby napisać z dużej litery czyjeś imię bądź nazwisko i być może zmuszę go do tego w jego kolejnych wypocinach) żeby nie brać absolutnie tego człowieka na poważnie a na pewno się tacy znajdą. New age? Do tego nawiązujesz drogi kozłowski ? Chyba to ma na celu wygadywanie o jakiś kosmitach z oriona którzy Cię nawiedzają a Bóg oczywiście to wymysł i w ogóle ble ble ble bo tylko tyle można wywnioskować z Twoich tekstów.Zero spójności jak ktoś napisał i poza tym sam sobie zaprzeczasz … A teraz konkretnie co chce powiedzieć.

  Otóż jak sam napisałeś początkowo pokazywali Ci hologramy postaci biblijnych np Jezusa Maryi i innych objawień tylko religijnych no i oczywiście głosy a raczej przesłania.A później twierdzisz, że zaczęli oni sami Ci się ukazywać i namawiać/przekupywać … nie ważne co tam jeszcze się działo ale tak jak napisałem tak Ty twierdzisz, że się działo.
  A teraz zastanów się, że skoro od tysięcy lat mają taką technologię to nie wpadli na pomysł żeby pokazać się sami od razu i pod swoją postacią kreować Boga tzn Ja jestem Bogiem masz okazję mnie zobaczyć ! I nagle widzisz kogoś takiego w tv … i co ? Pewnie sobie pomyślisz, że o kurdę to jest ten Bóg co go widziałem w wizji! On jest prawdziwy i jest gdzieś tam coś robi i pokazuje się w tv… matko kochano.Dobra może trochę przesadziłem ale czyż nie mogę mieć racji ? Już pomijając fakt, że od tysiącleci mają taką technologię i akurat trafili na biednego kozłowskiego który to jest niepodatny na ich zabawki i cały misterny plan w pizdu wylądował … tyle lat mogli dopracować swój sprzęt ale co tam, przecież to tylko ludzie (chyba bo sam nie wiem co Ty myślisz bo raz piszesz o ludziach a raz, że to jakieś istoty ble ble ble) mogą się pomylić a kozłowski to niewypał w ich planie takie tam (error)ale co tam tyle lat się bawiliśmy pobawimy się aż zadziała i tak non stop Cie męczą a Ty non stop się nie dajesz.A może to orionowcy Ci tak bardzo pomagają i to ich zasługa, że się nie dajesz no popatrz anie mogą się bardziej postarać (orionowcy) skoro mają statki żeby latać nam nad głowami żeby pomóc większej ilości ziemskich istot zwanych ludźmi niż tylko kozłowskiemu…. a przy okazji zimna wojna wyścig zbrojeń kto się okaże lepszy „Ci z zabawkami” czy orionowcy który plan jest lepszy pomocny czy może ten wymierzony w nas… no takie fantastyki to niespotkałem jeszcze w życiu i żeby Tobie uwierzyć chyba trzeba by „zarzucić kwasa” i wyrzec się zdrowego rozsądku raclonalnego myslenia i przede wszystkim interpretacji, czytania ze zrozumieniem ponieważ każdy średnio inteligentny człowiek potrafi zobaczyć wiele całe multum nieścisłości w Twoich wypowiedziach przez co zignorować te brednie ! Tak to są brednie jakich nie widziałem do tej pory!

 126. http://www.otworzumysl.com Przyłącz się, nie bądz bierny na to co dzieje się w świecie! jest nas już ponad 1000!!

 127. JacekX, Says:

  Pytanie jak się przed tym bronić ? nie napisał pan…Jezus ostrzegał nas żeby uważać na fałszywych proroków,że będą czynić cuda i ukazywać się pod jego postacią . Napisał pan iż będą fałszywe odkrycia archeologiczne po to by odwieść nas od prawdziwej wiary Jezusa oraz boga by wpoić inny fałszywy obraz. Cały ten materiał budzi lęk i groze.Pytanie moje jak to się ma do prawdziwych wierzących ?nie w kośćioły,księży itd tylko w biblie boga oraz Jezusa.

 128. shock Says:

  Jak można być „wybrankiem Świata” i pisać takie bzdury panie k.?
  Jezus przynajmniej mówił mądre rzeczy, a żeby było ci łatwiej zrozumieć, mądrą książkę napisali Ci manipulanci z ekipy Boga.

  Bez pozdrowień, z dobrą radą wizytą u dobrego psychiatry i garść tabletek, skoro i tak już cię manipulują to ci szkodzi…

 129. I hardly ever write opinions, however, I looked through quite a number of comments here at blog topic and had several basic questions for you
  if you do not mind. Could it be just me or are several of the posts appear as if they could be generated from really stupid folks?
  Also, if you are blogging on other supplemental websites,
  I would like to stay in touch with you. Might
  you put up a short list of your current social networking pages including linkedin link,
  Facebook page or twitter feed?

 130. Andrzej Says:

  Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.

  Budda

 131. Andrzej Says:

  Blue Beam moim zdaniem będzie po prostu kolejnym testem dla ludzkości .Należy zawsze postępować zgodnie z dharmą obojętnie co tam będziemy słyszeć we własnej głowie. Ci którzy chcą się rozwijać duchowo wiedzą iż za nadto nie mogą dowierzać swojemu umysłowi i nic do tej pory w tej sprawie się nie zmieniło. Tak ja blue beam jak i ego mogą nas zwieść.

 132. Hello! This is fairly off the topic but I could use some help from an established blog writer.
  Would you say that it’s difficult to make your own blog post? Now I am not hugely techincal nevertheless I can also figure techniques out rather quick. I happen to be thinking of making my very own, although I am not certain the place to begin. Could you have any guidelines or suggestions? A great many thanks….! Do you use Twitter? I’d like to
  follow you if this might be alright. I’ve really valued your blog site and look forward to any new posts.

 133. vicia Says:

  ja też chciałam wkleic nafejsa i nie mogłam!!!!!

 134. vicia Says:

  te wszystkie ostrzeżenia na temat NWO, iluminatów, spotkań grupy Bilderberg to nie jest żadna ściema….Ludzie, obudzcie się!!! najlepsza jest błoga nieświadomość…ehhh…

 135. vicia Says:

  Chciałam jeszcze dodać,ze ilekroć zamieszczam jakieś posty na swoim profilu odnośnie TEGO tematu – nikt nie reaguje, cisza, totalna ignorancja..Ale za to jak wstawiają inni głupkowate zdjęcia czy inny szajs – reakcja automatyczna całych mas…

 136. […] więcej tu… […]

 137. Autorze, nasmiewasz sie z Mesjasza/Chrystusa, ktory jest postacia historyczna, a opowiadasz nam o jaszczurach i ufokach, ktorych nikt nigdy nie widzial. Wez sie ogarnij, bo sie kompromitujesz!

 138. anonim Says:

  Ja już doświadczyłem tej technologii ona istnieje i w polsce ma to jakas organizacja przez miesiac wgrywala mi jakis glos do mózgu

 139. blokowany Says:

  @anonim „przez miesiąc wgrywali mi jakieś programy do mózgu” skontaktuj się ze mną, inwigilowany@wp.pl wszystko co wiem postaram się ci wyjaśnic jesteś w początkowym etapie programowania umysłu jeśli budzą cie w nocy twoi oprawcy lub miewasz sny któe wydawaja się bardzo realne ale masz powody by twierdzić że sny sa zmanipulowane.

  Bardzo ważne dla wszystkich ofiar kontroli umysłu – jeśli nie pamiętasz co robiłęś, o czym myślałeś, w jaki sposób udało ci się przejechać ostatnie kilkaset metrów, masz regularne zaniki pamięci to wiedz że jesteś na celowniku! nie żartuję, sprawa jest poważna bo właśnie tobą manipulują, sterują twoją podświadomością nawet jeśli nie słyszysz głosów w głowie to uwierz mi twoje myśli są przez NICh czytane i dublowane tak że nie możesz nie zwracać uwagi że tobą sterują ale nie masz koncentracji ani nie pamiętasz o czym myślałeś przed chwilą. Jeśli nie czytasz tego ze zrozumieniem to też jest kontrolerów zasługa bo czytają razem z tobą twoja podświadomość ich słyszy, jeśli masz takie objawy to to zrozumiesz trudno to opisać.
  Blokują myśli i wspomnienia gdy się odzywają lub gadają z twoja podświadomością czego nie słyszysz ale myśli przychodza jakby same opisujące otaczające sytuacje, obrazy, itp często słyszę coś innego niz widzę, mówi do mnie dwóch kontrolerów podczas gdy jeden którego słyszę mówi jakies bzdury to drugi który mówi ciszej ewidentnie mną steruje np jeden zajmuje się tym co widze i mówi głośno że go słyszę a drugi czyta w myslach je dubluje cicho werbalnie że podświadomość rozumie a ja słyszę jak drugi gada bez sensu, kłuj gdzieś mikro robotem, sprawia że siedząc staję na palcach, łapię się za kciuk itp takie sterowanie jest codziennością, dla ciebie też będzie jeśli masz wysoka świadomość i nie uwierzysz w schizofrenie, lekarze kłamią też w tym siedzą jak księża i inni których słyszałem w głowie, wiedzą co się dzieje, nie protestują, poświęcili mnie wszyscy którzy wiedzą i posługują się syntetyczną telepatią (głosy w głowie) tortury niewyobrażalne a ich to bawi podśmiewują żartują sobie tak bym to słyszał, nie moge tego wyłączyć, nie chcę tego słuchać a sam fakt że ich słyszę jest torturą, psychiczne tortury sa niebezpieczniejsze od fizycznych, psychika w koncu się poddaje zwłaszcza gdy s k u r . . . mają kontrolę nad myślami, czy jesteś w stanie sobie to wyobrazić czy tak jak kontrolerzy będziesz udawał że nic się nie dzieje, wymyśliłęm to sobie?! Wiem że większość komentujących nazywa to schizofrenią i jak bezwzględni potrafią być w narzucaniu nm choroby MUSIMY SIE TRZYMAĆ RAZEM a nie udawać że nic sie nie dzieje gdy b y d ł o robi z nami co chce, a system wmawia chorobe psychiczną bo prawdy powiedzieć nie może, mam wrażenie że kontrolerzy go wydadzą gdy będzie nam pomagał, wszyscy w tym siedzą i sam ten fakt powinien dać wam do myślenia że będą się wzajemnie bronić zwłaszcza gdy nie ma na żadnego z nich dowodów, zostawili implanty ale przecież nie podpisane. Dziwne czemu moje komentarze nie sa publikowane w tym temacie, juz trzeci raz się rozpisuję.

 140. A jak zrobią już z nas te roboty, to czy będziemy zasilani z ~230V ?

 141. m2013 Says:

  polecam serie wykladow Nassima Haramein’a – Przekroczyć Horyzont Zdarzeń – on was oświeci na temat piramid, ufo, Boga i Jezusa.

 142. wtf? Says:

  Zawsze wierzyłem w nwo illuminatów itp. Ale jak czytam komentarze rafalakozlowskiego to, aż mnie krew zalewa. Człowieku jesteś chory i to poważnie, a lekarze u których się badałeś też są w zmowie i po prostu nie mogą dopuścić, żebyś to wszystko mógł wytłumaczyć chorobą psychiczną. Piszesz takie brednie, że nie trzeba lekarz by stwierdzić Twoje upośledzenie.

 143. Anonim Says:

  Czasami nie jestem w stanie pojąć do czego ludzie mogą się jeszcze posunąć, żeby zyskać władzę i co z tego tak na prawdę mają. To nie jest ani trochę logiczne, to zło w czystej postaci, bo żaden człowiek nie potrzebuje takiej władzy, absolutnie do niczego ;/

 144. MEDIA KŁAMIĄ ! radio, tv, gazeta, internet – i może nie tyle „kłamie” co – otumaniają i pozwalają kontrolować min. nastroje społeczne.

 145. INTERNET ma obecnie największy wpływ na nasze umysły. Jest wszechobecny, niezbędny do funkcjonowania w społeczeństwie. Wszyscy mamy wrażenie że to „ostatni bastion wolnych mediów” – ale czy media kiedykolwiek były „wolne”? Media mają pewne zadania do spełnienia – i je spełniają. Nawet jeśli przeciętny „Kowalski” myśli inaczej. Nawet jeśli myśli że internet to „wolność” – to wcale tak być nie musi. Internet stosuje starą strategię, dać odrobinę wolności w kwestiach mało ważnych, stworzyć wrażenie ogromnej wolności, a przy okazji mocno zniewiloć w kwestiach ważnych.

 146. Remek Says:

  Zacznijmy od tego że już jesteśmy manipulowani. Nasza wiara to nic innego jak jedna wielka ściema wymyślona przez kościół po to żeby nas kontrolować.

 147. malo mnie interesuja spiski,teorie,tajna bron itd.mam to w dupie.i tak nic palanty nie mozecie zrobic to po cholere sie zamartwiac?idzcie jutro spokojnie do pracy,wroccie do swoich zon,dzieci,zajmijcie sie lepiej nimi.bedziecie lepiej spac.idioci z was.

 148. she Says:

  Witam. Interesuję się tego typu kwestiami od kilku lat i zdałam sobie sprawę z jednego. Otóż za każdym razem, kiedy głębiej w to wszystko wchodzę i rozważam, tracę cenne chwile i w gruncie rzeczy swoje życie. Nie jestem w stanie dojść do prawdy. Z każdej strony czytam coś innego. Nie wiem, kto i co ma na celu. Nie wiem, czy to, co czytam tutaj na tym forum to manipulacja czy prawda. Wchodząc na inną stronę – to samo. Nie wiem, czy mogę czemuś/ komuś zawierzyć, że dotarł do prawdy. Myślę, że to nie ma sensu, bo to odbiera nam radość z przeżywania tego świata. Mam rodzinę i chcę sie jej poświęcić, natomiast zwodzenie się nad projektem blue beam, działaniami illuminatów czy celami ateistów, tajnych stowarzyszeń, koncernów, instytucji itp. zabiera mi mnóstwo energii. A energia jest mi potrzebna do tego, by być dobrym człowiekiem. Jesteśmy energią, a energia nie ginie, więc życie po śmierci istnieje na 100%. Tego jedynie jestem pewna, bo to wynika z praw fizyki. Pozdrawiam.

 149. do She

  Wlaśnie dlatego , że wierzysz w takie brednie ze jesteśmy Energia ,
  To jest myślenie new age , a new age to zaslona dymna satanistow do wprowadzenia new world order . Nie masz pełnego poznania Prawdy. Czytaj Biblie i uwierz w Pana Jezusa , wtedy cała prawda zostaie Ci objawiona. To wszytsko co sie dzieje potwierdz sie z Biblijna Apokalipsa i opasanym Okresem Wielkiego ucisku , w ktorym ma Panować antychryst , ktory ma oszukac cay swiat i podac sie za Pana Jezusa – przy tym zjednoczy sie caly swiat religijnie i politycznie i powstanie jeden swiatowy rzad , z jedna swiatowa religia i jedna swiatowa walutą elektroniczna – O to w tym wszytskim CHodzi.
  Ludzie upamietajcie się Bo bliskie Jest Krolestwo PANA JEZUSA , ktory zniszczy antychrysta po 3,5 roku dzialania po 1260 dniach , jak opisuje Biblia i Ksiega Daniela.

 150. Ewelina Says:

  Witam, jestem w stu procentach przekonana, że padłam ofiarą kontroli umysłu. Przez ponad pół roku wynajmowałam mieszkanie prawdopodobnie u masonerii. To co teraz dzieje się w mojej głowie jest nie do wytrzymania. Wiem, że „coś” znajduje się w prawej stronie czaszki,również w moim kanale słuchowym, wiem że mam też malutkie implanty, ponieważ często przeszkadzają mi na gałkach oczu, próbuję je czasem wyłapać, są okrągłe i przezroczyste. Kłucie, napięcie głowy, dźwięki o wysokiej częstotliwości, takie radiowe szumy- najbardziej słychać jak zatkam ucho, czasem strasznie pali mnie w głowie jak by ktoś podsmażał mnie w środku. Z dnia na dzień jestem coraz bardziej wyczerpana psychicznie. Muszę czytać coś po kilka razy zanim dojdzie to do mnie, moje myśli stają się otępiałe. Zawsze byłam osobą energiczną, radosną nie mającą problemów ze zdrowiem ani psychiką. Jest to dla mnie dziwne, ale wiem że jestem prześladowana przez „ludzi”, którzy czasem pokazują mi znaki, nie opowiem o nich bo pomyślicie że jestem wariatką, ale to jest jak science- fiction. Wiedzą gdzie w danej chwili jestem, o czym mówię, dla innych są to normalni ludzie ale ja wiem że nie, wpływają na mnie w niewyjaśniony sposób. Nie słyszę głosów jakichś osób w głowie, być może są one tak ciche że ten szum i dźwięki je tłumią a mózg je odbiera,niewiem, ale pewnej nocy gdy spałam puścili mi piosenkę : Girl you’ll be a woman soon…, to nie jest normalne bym słyszała muzykę we śnie. Jeszcze jak głupia się cieszyłam w tym śnie, bo lubię tą piosenkę. Jest więcej szczegółów do opowiedzenia, które wskazują na to że naprawdę jestem ofiarą kontroli umysłu. TYM SAMYM SZUKAM OSÓB O PODOBNEJ SYTUACJI DO MOJEJ. Bezprawnie zostało mi coś wszczepione do głowy i ciała! Prześladowcy to udający normalnych ludzi bestie bez sumienia! Wiem to… i nie poddam się tak łatwo.

 151. Ewelina Says:

  Proszę o kontakt na meila inwigona@wp.pl

 152. Anonim Says:

  Ewelino, uspokój się. Odezwij się na tym forum. Postaram Ci się pomóc. Samemu się dzisiaj nie podróżuje. Byłem rok za granicą i to nie raz.. Ale jestem potężny i bardzo silny psychicznie. Pracowałem z tysiącami osób. Ludzie sobie nie radzą. Różne rzeczy słyszałem i nic mnie już nie zdziwi. Niczego Tobie nikt nie wszczepił. Tysiące osób chodzi do Poradni Psychologicznej. Zachowaj spokój. Proszę.
  Ciężko jest pomagać, dlaczego? Bo ktoś może chcieć pomóc drugiej osobie, a ta usłyszy np. spadaj, a to słowo tak naprawdę nie padło.
  Nie rozstawaj się z przyjaciółmi, rodziną. Musisz się uspokoić. Nigdzie sama się już nie ruszaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  POZDRAWIAM Ciebie bardzo ciepło. Mam nadzieję, że Ci już przeszło. Odpoczywaj.

 153. ... Says:

  Jestem atakowana radiacją od kiedy wyprowadziłam się z tego domu. Osiagnęłam wewnętrzny spokój i nikt nie wmówi mi że wymyślam sobie to wszystko. Nie ma we mnie strachu jest tylko bezradność co to tych urządzeń. Tyle.

 154. Anonim Says:

  Witam.
  Jeśli ma się sny, a po nich się śmiejemy, to chyba dobrze?
  Jeśli czujesz się dobrze i nie słyszysz głosów to chyba też dobrze.
  Wyjedź gdzieś z chłopakiem, kimkolwiek i zapomnij o tym.
  Pozdrawiam.

  Czy ktoś do Ciebie przystał.
  Kiedy to miało miejsce? Wciąż piszesz o urządzeniach.
  Mogę podać parę linków do stron gdzie o tym jest wiele napisane.

 155. Miśka Says:

  Jakaś pseudo mądra kobitka napisała ” nie dla USA, nie dla Izraela ..” itd . Głupia babo, nieszczęście może przyjść nagle i z bardzo bliska. Nie czepiaj się innych państw i narodów, zwłaszcza dyżurnego chłopca do bicia – Izraela.

 156. Anonim Says:

  Ten człowiek też dużo zrobił. Jako znany dziennikarz o tym mówi.
  Słyszałem o osobach, które myślą, że mają to tam.. na dole.
  Co do znaków, po prostu się drapią, pewnie po głowie, ustach i po nosie.
  To już wojna między mocarstwami. Nie dawajcie się i do przodu.
  A te gnidy, co dla nich pracują to zwykłe tchórze, ci, co po domach chodzą, gdy kogoś nie ma. Nagrają to i owo na kasecie i chcą byśmy wierzyli, że odbierają nasze myśli. Zresztą czasami samo się coś nagra. Pamiętajcie, że otacza nas coraz więcej technologi.

  Musimy pamiętać, że ludzki mózg jest skłonny by nim manipulować.
  Chodzimy na durne filmy, dziesiątki filmów i przeżywamy emocje.
  Emocje czego, wymyślonego scenariusza. Chociażby wielka małpa wchodzi po wieżowcu w Ameryce z kobietą w dłoni. Na końcu filmu spada. I tutaj wszyscy podnoszą lament. Ta małpa to też manipulacja. Wiele osób płacze, przecież ta małpa to tylko grafika.

  Dysponują programem i częstotliwościami, ale pamiętajcie, że będą anty anteny. Już są, ma je Rosja, Indie, Australia. To miliardy złotych.
  Sama nic nie zrobisz! Zostaw to innym. Sami się pojawimy i świat się o tym dowie, ale i tak w to nie uwierzy!
  Albo ci, szukający cząstki, którzy pod ziemią się wybudowali. To już w Europie. A wy, co to tworzycie i dla nich pracujecie podskoczcie do mnie w cztery oczy. I tak wygra Internet i zwykli obywatele.
  My jesteśmy kimś, a oni. Oni to szczury tajnej grupy psychicznych darmozjadów, a politycy takich utrzymują, dlaczego? Ponieważ jest to grono „wybitnych, i tutaj muszę splunąć. Układy, koneksje.

  To wszystko jest bezsensu. Można by napisać 20 książek. Nigdy do tego się nie przyznają. Cały świat się drapie, są to poszczególne sektory na naszej twarzy, które są bardziej o ok. 60 % podkręcone.
  Nie zwracajcie na to uwagi. Też po wysłuchaniu kilku osób się temu przyjrzałem. Po prostu sztuczki! Za dużo pisać o tej technologii.

  Żal mi tych, co w tym utknęli, pełne szpitale. A do tych, co to tworzą.
  Jesteście bez sumienia, trzymacie w domu koty, a co budujecie?
  Jesteście zwykłe, zboczone dziady z programem. Wasz program to tylko czyste zło, ubliżanie, straszenie i nie pokoje. Część osób twierdzi, że Im kiedyś zapłacą. Spotkałem też takie osoby, nie wiedziałem jak Im pomagać, myśleli, że mają kamerę w telewizorze.

  Temu wszystkiemu można się przeciwstawić. Znam takie osoby, ale to są silne osoby, całe życie w ciężkiej niebezpiecznej pracy, śmiali się z tego i jechali nawet do ministerstwa.
  Ktoś Im program włączył indywidualny, tam na dole, w częściach.
  Tak się wściekli, że stracili cały dobytek i nic nie udowodnili.
  Musieli się uspokoić, bo szkoda zdrowia i nerwów!
  Bezsensowne bójki, rozwody.
  WSPÓŁCZUJĘ WRAŻLIWYM, SŁABYM, BEZDOMNYM, MILIARDEROM, GENERAŁOM. My się nie liczymy.

  A to wszystko, co napisałem to żarcik, taki już na Prima Aprilis.
  Bo chyba oto tutaj chodziło na tym forum.
  Już się nie udzielę tutaj.

  Pozdrawiam.
  Nie przejmujcie się tym, co mówi ten dziennikarz w linku u góry.
  On ma to gdzieś, a jak przez ścianę mnie widzą, to pokażę im środkowy palec. I zjem grochówkę, może zapachy też czują.
  Ale muszę się odnieść. Na oczach masz pewnie tzw. sadzę, może to przez stres i podniesione ciśnienie. W uchu także niczego nie masz.
  W co będziecie wierzyć, to tak będzie się Wam wydawało.

  Są więksi od Was. Niech Oni działają. Jeśli chodzi o nie moc w Nas. To jest najgorsze. Nie można się z tym pogodzić, tym bardziej, jeśli żyje i żyło się jak święty. Za dużo pisać, co słyszałem od postronnych osób. Nie jestem księdzem, że mi się zwierzali. Wspieram ludzi, bo tak zostałem wychowany.

  Trzymajcie się ciepło.
  Jestem POLAKIEM Z KRWI I KOŚCI, PRAWDZIWYM PATRIOTĄ.
  NIE JESTEŚCIE SAMI. JESTEŚMY MY I DZIAŁAMY WE WSZYSTKICH JĘZYKACH ŚWIATA.

  Wszystko, co tutaj zostało napisane to zwykły dowcip i mnie się nudzi!

  Współczuję dziewicom i prawiczkom. Niech Bóg Was Błogosławi!
  A ci na dole pod ziemią w Z…… Atomów to prywatna Instytucja.
  Nazwy nie podamy, bo powstałby proces z powództwa cywilnego o pomówienia. Ale program HAARP to. H…e , tamci też!
  KAARP I na ryby.

  Dowcip
  Przychodzi facet do dentysty i mówi.
  Panie doktorze, jestem w siódmym miesiącu ciąży.
  A dentysta mówi.
  Panie, ja jestem w dziewiątym i nie robię z tego wielkie halo!

  POZDRAWIAM.

 157. Anonim Says:

  Nie ten link.

 158. Anonim Says:

  Musicie tam sami poszukać o HAARPIE.
  Tylko nie przejmijcie się tym.

 159. dash Says:

  Zastanawiam się, skoro ponowne przyjście Chrystusa przepowiedziane Biblii, jest, będzie prawdą , to czy informacje i wycieki na temat blue beam i hologramu nie są specjalnym zabiegiem złego. Załóżmy, że Chrystus rzeczywiście przyjdzie ponownie a my w to nie uwierzymy, bo jest to hologram stworzony przez illuminatów. Jakim cudem mamy odróżnić prawdę. Z jednej strony wszyscy uwierzą, bo jak nie uwierzyć gdy widzę słyszę a osoba stojąca obok potwierdza. Z drugiej zaś strony powiemy, że to mistyfikacja i kłamstwo.

 160. Good way of explaining, and good piece of writing to get facts about my presentation topic, which i
  am going to convey in school.

 161. Bromba Says:

  Zadziwiająco dużo detali z tego super tajnego projektu przeciekło do tego artykułu 😉
  Szkoda mi ludzi piszących oraz wierzących w takie wypociny schizofreniczne.

  Pozdrawiam

 162. Anonim Says:

  Napiszcie coś, bo to bardzo ciekawe.
  Ostatnio rozmawiałem z takim, powiedział, że ma immunitet dożywotnio i robią to dla pieniędzy, a że rządy mają nas w du*pie to oni tym bardziej.

 163. oldold Says:

  Co za bełkot do kwadratu. Chorzy ludzie wierzący w NWO buahahahaha!

 164. Hubert Says:

  Paranormalium wywiad z Krzysztofem Rogalą założyciela stronki DavidIcke.pl Ciekawy wywiad. http://www.paranormalium.pl/sluchaj-audycje.php?id=1130

 165. kaludia Says:

  Do Rafała kozłowski jedno pytanie bo jestemw polowie czytania ale juz musze zapytac, skoro twierdzisz ze słyszysz glosy ktore sa kreowane przez jakies tam technologie, no ok, wszystko ladnie pięknie, budza cie rano, wciskaja ci mysli do glowy, tylko wez pod uwage jedno, mowiles ze trafiles do osoby bardzo wierzacej i potem glosy ustaly w glowie majac na celu przekonanie cie ze bog istnieje, bo o teraz angle spokoj, nic nie slyszysz, ale…potem piszesz ze znow zaczynaja cie nekac, to tak jak prowadzenie dialogu w jedna strone, bo zeby trafnie trafic w twoje mysli by toba manipuloway ktos musi miec o tobie pojecie , kim jestes kiedy wychodzisz do pracy, co tak na prawde sobie myslisz w glowie więc,co masz podsluchy w domu czy ktos na tysiace kilometrow czyta ci w myslach? pomysl nad tym, jestem wierzaca w boga nie w wiere kk, szukam i czytam na tematy haarp, iluminatow, i w kazdej waszej osobistej teorii czy moejj jest ziarneko prawdy i wiele tak naprawde klamstw, dlugo by pisac moje poglady, ale uwazam ze nawet jak jest jaaks prawda to trzeba do niej dojrzec bo moze okazac sie inna niz myslimy, bo moze okazac sie ze jak jzu wszystko wiesz co z czym gdzie i jak nagle zadajesz sobie pytanie wiec jaki to ma sens?? wszystko juz mam wszystko juz wiem, po smierci jest reinakarnacja (powiedzmy zakaldamy tak) no to ja umre odrodze sie kims tam ale jaki sens ma wtedy ze w tym zyciu kocham pana kowalskiego jak w wnastepnym bede kochac tak samo pana nowaka , aczkolwieg slyszlama teorie ze prawidziwa milosc odnajdzie sie w kazdym zyciu pod inna postacia. jezeli bys cos wiedzial na pewno na 100% jak bys sie do tego odniósł?

 166. kaludia Says:

  do BloodHound, o ile tu jeszzce jestes moze juz padla odpowiedz na to pytanie bo jestemw polwoei czytania komentarzy moze sie powtorze ale tak , mysle ze nawet jak jest szykowana na nas teoria spiskowa miedzy elitami to na pewno my znamy tylko wierzcholek gory lodowej, a rteszta faktow do bajki w celu utrwalania teori spiskowych. w polsce sa gazet jak enigma, swiat wiedzy w których czesto sa poruszane teamty zwiazene z nwo spiskami, itp. i teraz pytanie, faktycznie, gdyby to bylo taka tajemnica nie pisano by o tym w gazetach tak. tylko artykluy te zawsze koncza sie nie dajac jednaznacznej odpowiedzi na pytanie, przewaznie sa dwa rozwiazania zalozonej konkluzji, z czego wyraznie widac jak nafaszerowane sa te teksty by robic ludziom wode z mozgu, dalej, oni musza pokazac czesc prawdy poniewaz zdazyli im sie przyjaciele faszywi tak jak tobie czy mi ktorzy ich sprzedali, sa tacy ktorzy nie zdazyli za pewne, wiec musieli ujawnic sami ziarenko prawdy. to ze rzady nie chca dla nas dobrze ltawo wywnioskowac poprzez jeden absurdm biedni na ulicy nie maja co jesc a rzad na posiedzeniach pije najdrozszą wode mineralan jaka jest w wsklepie , oszczednosc prawidzwego odpowiedzialnego rzadu to sie nazywa? kiedy nie stac na pomoc w panstwie ale latac samlotami czy zarabiac krocie to kazdy musi, czy sa to tak nie udloni ludzie ktorzy nie nadaja sie na swoje stanowiska?? ty jakos jednostka sama samodzielnie potrafisz zrozumiec to czy tamto,a co mowiac ludzie na wysokich szczeblach, mysle ze wystarczy sila dobrej woli i mozna wsyztsko pogodzic ale jak rownowaga nie jest zachowana to tam sie przelewa a tam gdzies brakuje.zauwaz ze w telewizji mimo wszytsko w glownym masowym przekazniku na temat teri spiskowej grupie bilderber uslyszysz? cos nam jest dopuszcane do informacji prosty przyklad, jest miejsce w ameryce gdzie politycy calego swiata zjezdzaja sie i za zamknietymi drzwiami gadaja sobie na „wazne tematy” gdy zapytano ich wprost co tam robia, bo do opini publicznej doszly slcuahy ze tam sie cos dzieje , oni tlumaczyli sie ze tylko tam imprezuja, wiec nawet jzelei tam imprezuja to z jakis powodow sa tam razem, o czyms rozmawiac musza, na siwecie jest coraz gorzej, mamy obwiniac siebie czy tych ktorzy sprawowali rzady bo tak bardzo rzadzic chcieli? cos jest na rzeczy albo i nie, jedno jest pewne oklamywani to my jestesmy od dawna albo wierzymy w to co sobie wyfantazjuja wyzsze glowy, moze teraz siedza i smieja sie z nas jak wierzmy w teorie spiskowe a to tylko zart, oni i tak maja kase, i moga robic co im sie najglupszego wymysli. wolni to my nie jestesmy

 167. kaludia Says:

  i w pelni popieram wypwoiedz piotrka : „Czytam tą Waszą dyskusję i czytam i mam takie małe pytanko:
  twierdzicie, że niby Bóg jest nam wpajany, że to wszystko po to, by nas kontrolować i nami manipulować. Ok. Załóżmy, że dałem się opętać przez takiego Boga. I co dalej? Przecież Bóg, ten prawdziwy, pragnie dobra na Ziemi, pragnie miłości do bliźniego, pragnie pokoju, pomagania innym, bezinteresowności, uśmiechu, szczęścia itd. A zatem jeśli prawdą jest to, co piszecie, to nic tylko się cieszyć… osobiście wolałbym być kontrolowany przez takiego Boga i żeby wszyscy byli przez niego kontrolowani bo wtedy byłoby na świecie tylko dobro. Nie byłoby wojen, cierpienia, głodu itd.
  Jeśli zaś Bóg ten okaże się zły, każe mi robić złe rzeczy, krzywdzić innych, to znaczy, że nie jest Bogiem tylko szatanem, wilkiem w owczej skórze. Tak czy siak, stwierdzam, że Biblia to naprawdę mądra księga, gdyż to właśnie tam napisano: „po owocach ich poznacie…”
  I jeszcze wiele innych mądrych słów, które nic nie tracą na aktualności. Ba, bez ich wprowadzania w życie nie widzę przyszłości dla naszej planety. Bądźcie dobrzy dla ludzi, a reszta niech was nie obchodzi, bo i po co.
  Pozdrawiam!
  Piotrek W.”

 168. Anonim Says:

  Polska ok. 2.300.000
  Rumunia ok. 4.000.000
  Ameryka ok. 140.000 osób to przeszło.

  Programy, różne typy, indywidualne i te na cały świat.
  Nie bójcie się, jest już Nas 8168 osób, ujawnimy się 2015 05 01-03
  I po Haarpie. Wyjdziemy na ulicę we wszystkich państwach NATO.
  Prócz Rosji!
  Z tego 2148 z krajów Unii.

  Nasze działania, Ameryka zamknie Haarp na Alasce.
  Ale …. udoskonala Europa własne!

  Niech żyje wolny świat.

  Doszliśmy do wniosku, że ich trzeba leczyć i tak się też stanie.
  Precz z Haarpem.

 169. Anonim Says:

  Mam taką antenę w domu i akcelerator.
  Odebrałem myśli szefa Unii, cytuję „Będzie lepiej, będzie lepiej
  żarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtowałem.

 170. Anonim Says:

  czyżby pan kozłowski poleciał do kolegów z oriona? muszę przyznać że na początku Twoje wypowiedzi były naprawdę ciekawe i chwilami dość przekonujące ale w pewnym momencie zacząłeś zwyczajnie pieprzyć farmazony.
  najpierw chciałbym zaznaczyć że nie wierzę w boga i sam często się zastanawiałem czy w biblii zapisano prawdę a jeśli tak to czy ta prawda nie została sfałszowana przez te 2k lat, jednak nie zmienia to faktu że to co tam opisano to naprawdę ciekawe i mądre przesłania jeśli się odpowiednio do nich podchodzi.
  w każdym razie twierdzisz że ufoki powiedziały ci że bóg jest wymyślony by zatrzymać ludzi na ziemi poprzez manipulację i zniewolenie – tak w przybliżeniu. I że oni chcą nas wyzwolić ale ci co nami manipulują jeszcze ich powstrzymują.
  A spójrz na to tak od dupy strony:
  lucyfer pragnie zniewolić ludzkość ale nie może bo bóg a raczej wiara w niego jeszcze go powstrzymuje. Więc znajduje sobie takiego „kozła ofiarnego” w takim panu kozłowskim który wygląda na bardzo zagubionego, do tego stopnia że sam nawet nie wie w co wierzy. Podaje się za kolegów z oriona i mówi „BÓG NIE ISTNIEJE, TO TYLKO NARZĘDZIE WYMYŚLONE DO MANIPULOWANIA I ZNIEWALANIA. MY CHCEMY WAM POMÓC ALE TO NARZĘDZIE NAS JESZCZE POWSTRZYMUJE POPRZEZ KONTROLE TŁUMU”, mów o tym ludziom, „nawracaj” ich abyśmy mogli wam pomóc.
  I taki kozłowski nawet nie wie że doświadczył właśnie jeszcze większej manipulacji, a nawet pewnie myśli że udało mu się wyrwać z matrixa i że musi teraz oswobodzić z „okowów wiary” jak najwięcej ludzi, w końcu myśli że im w ten sposób pomoże.
  następnie wypełnia swoją „misję” przez co kontrola tłumu poprzez religie zostaje zminimalizowana. i teraz wkraczają koledzy z oriona czyli lucyfer z kolegami. wiara została zniszczona na tyle że jej resztki które pozostały w nielicznych zakątkach nie są w stanie przeciwstawić się lucyferowi i jego armii upadłych aniołów.

  może nienajlepiej ze składnią w tym poście ale jest 5 rano więc mogę popełniać błędy.

  pomyśl o tym od tej strony.
  a jeśli lucyfer istnieje to bóg też musi prawda?
  a czemu wybrał ciebie? nie wiem ale kozły ofiarne, pentagramy z wpisaną w nie głową kozła… eee tam, zbieg okoliczności ;P

  zaś jeśli chodzi o teorie spiskowe, przyznam że jest ich tyle że już mi się na przemian zaczynają mieszać we łbie ale wszystkie mimo wszystko miejscami się ze sobą łączą… ale to nie na teraz, idę spać, pozdrowienia prześlę telepatycznie do tych którzy bardzo tego pragną 😀

 171. wgearga adfjdjg akhadm tqqwkelh kwlrhqwrlkhq klrhqklwrh qwkrhkelhtket eqthqrhlj qekrqlkrb ihqeriheqirh iqehi rhqpe hrprh qeiprh qehrkeqhirh qrhq ehqrhqe rhekhrklqhriqhe ihr ih eirhqhri qheirh iqhri qh irhqi rhqie hriqe hirhqihri herihioh qirhqoi hrqiorhithiqehtiqriqheitbeqjghgioqehiqjefknlihewhgiodhsivblksdjvhphpqj[pgjbopjbon wjorwj orwgjopwjto jwojgopwjpotgj owj ojgow jop j opjtowjoptjwo pjo j opj optjoewjtopw j jo tjpow jeotj powej optwjtopwjgopwej opjt opiewtwetjwe twutwetipweuoe ihwtoiwyut woiet wetuopwi etiw toiweth wiotywet ewiot wetioewy toiweytoiewy towe toiwehgiewhfio ey9rtuqofhpiyfweht eiht weit ewioth iewhto wiorheior ewoit wehtoiw ehtoi weoit weoti wetihweioytew thwe tweiotgh ouw eootyew ot woiet owet woht iowe toiwe ytoi weoit yoiw to wyoit weoit oiwe toiwey toiweowehithweoity owetr wi tiuw ertwe twye toe whoigy ewoitpwepou wepohgpojr9 uefr32yt 09rwsjgopsh gweltjri giow goi?

 172. ezz Says:

  Pan r.kozlowski wyjechal na orion. Udalo mu sie zdemaskowac wielki spisem i zostal Wansowany na szefa koma dozow orijanskich. bedzie traz swoim statkiem chronil nas przed wpkywem negatywnym slonca i meteorow. tyle w fantazji. W realu pan robert kozlowski jest pacjantem szpitala psychiatrycznego. Nie wysmiewam ske bo ljdzie chorzh to smutna sprawa i nie ma co wyszydzac czlowieka. Zastanawia tylko, ze wielu tutaj w 100 pro wierzy w te chipy, glosy, natrectwa…. ludzie naprawde mozna wam pomoc. Lekarz sie klania..

  Cieszy zas tak wielki odsetek ludzi z humorem bystrych i inteligentny h, wierzacych w Boga. Trzymam w 100 prozz Wami. Jestem tez wiecej niz pewna ze BOG jest, ze jest wielkim Budowniczym i architektem tego swiata. Kocha Was imocno pozdrawiam, czlowiek wierzacy i radosny.. z Bogiem.

 173. Grazka Says:

  Wszystkie wymysły są tylko ludzkie . Interpretacja biblii na własną rękę jest ludzkim wymysłem i wiadomo że ludzkie proroctwa nie natchnione Duchem Swiętym ,duchem Prawdy jedynej jaka jest, są z gruntu fałszywe .,, Baczcie jakiego ducha jesteście ,, Te słowa są aktualne w każdym czasie.Uważam że najbezpieczniej jest codziennie adorować Najświętszy sakrament i Go przyjmować . To jedyna Prawda po wszystkie czasy . Jedyna Prawda która uchroni od błędu . Szkoda czasu na szukanie Prawdy poza kościołem i to szukanie jest niebezpieczne . Ja szukałam i bardzo żle się to odbiło na mim zdrowiu .Cudem od Boga jestem w kościele i otrzymałam łaskę żywej wiary.Moim zdaniem teorie spiskowe zabierają cenny czas wprowadzają zamieszanie i mają na celu podważenie autorytetu kościoła i papieża . Wiadomo , że zwątpienie w tej sprawie nie pozwala na prawdziwe przeżywanie eucharystii i powierzenie swojego życia Panu Bogu , a tym samym zbawienie duszy.

 174. Anonim Says:

  Przyznam, że to co piszecie jest nawet ciekawe, ale w to nie wierzę, wiem że media są stronnicze, a czasem nawet po prostu kłamią. Ale nie uwierzę w tą teorię, skąd o niej tyle wiemy? Jak można było dopuścić do tego aby do internetu dostały się informacje o tym projekcie, i to ze szczegółami itd.? ALE, jeżeli to co piszecie zacznie się dziać, to w to uwierzę, ale jak na razie uważam to za brednie.

 175. Instagram Bot darmowe lajki like follow comment wersja 2.1 Says:

  Nice blog here! Also your website so much up fast! What
  host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host?
  I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 176. Yarcazen Says:

  A ja mam taką oto teorię spiskową: ten tekst o blue beam to wymyśla kler katolicki, który jak ognia boi się tego że w końcu ludzkość zorientuje się że istnieje tylko jeden bóg bez imion, któremu obojętne są tradycje, kościoły, hierarchie, arcybiskupi i inne wszystkie niepotrzebne do niczego rzeczy. Ważne dla tego jednego jedynego boga jest wszystko co dobre, a cała ofiara jakiej wymaga to zwrócenie się ku niemu, i odkrycie jaka jest relacja miedzy „ja” a „bóg”. I tak jak wyżej, masz rację Klaudia, z ujednolicenia wszystkich prymitywnych religii, jednego rządu i jednego świata w którym jesteśmy braćmi możemy tylko na tym skorzystać.

 177. Anonim Says:

  Zesraja sie a niczego nie wyswietla

 178. Szkoda mi ludzi zmanipulowanych ale za przeproszeniem niech wypierdalają do odstrzału jebane niedojeby marionetki historii

 179. Ekdkd Says:

  Zjebani jesteście

 180. Alien Says:

  Teorie spiskowe zwalniają od myślenia, jeżeli czegoś nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie udowodnić bo znamy tylko czubek góry lodowej to wierzymy w te wszystkie wydumane historyjki.

 181. fan Says:

  CZYTAJCIE BIBLIE DOKLADNIE SLOWO PO SLOWIE A ZROZUMIECIE WSZYSTKO BO SA TAM ODPOWIEDZI NA WSZYSTKO. np. dlaczego w biblii napisane żeby umacniać swoja wiare żeby nie była jak zamek na piasku – wlasnie dlatego ze jak spotkają nas jakies smieszne diabelskie zjawiska to nasza silna wiara w Boga nie pozwoli na mydlenie oczu przez szatana i bekartow szatana zydow jak Jezus ich nazwal, bo szatan ma wspolnkow slugosow z pod znaku 666 czyli gwiazda zydowska 6 rogow, 6 bokow, 6 kątów . Bog od nas wiele nie wymaga ,tylko jako stworca oczekuje od nas ażebyśmy postępowali jak prawi ludzie, bo każdy ojciec chce żeby jego dziecko było mu posłuszne i postepowalo nienagannie a jak dziecko zrobi cos nie tak to ojciec gniewa się a nawet ukarze swoje dziecko ale nadale dazy je swoja bezkresna miloscia. Kazdego człowieka na ziemi jest obowiązkiem milowac Boga i postepowac według jego przykazan bo to jest droga do wolności i zycia wiecznego, ale nikt nie musi ,każdy ma wybor, zlo albo dobro ,biblia pisze, ten co się uswica niech się nadal uswieca a kto się brudzi niech się dalej brudzi, tylko czytając biblie poznajemy prawde i te wszystkie harpy i inne diabelskie spiski zaczynamy rozumieć bo to Bog pomaga nam odkryc prawde , biblia jest kluczem do wszystkiego Ktos napisał ciekawe pytanie ,jak rozpoznamy czy przyszedł prawdziwy Jezus czy to hologram szatański, odpowiem ze nasza silna wiara sercem i sam Bog pomoze nam bo pisze ze nie zostawi nas w ciężkich chwilach i nie dopuści do tego aby szatańskie zjawiska przerosły nasza sile i wiare, i tylko nasza silna wiara sercem i duchem nie zlamie się , Bog mowi -nie traćcie wiary we mnie -jakie wielkie znaczenie maja te słowa które mowia ze Bog nas nie opuści w dniach ostatecznych.
  W KSIEDZE KAZNODZIEI SALOMONA NAPISANE-
  PISANIU WIELU KSIAG NIE MA KONCA A NADMIERNE ROZMYSLANIE MECZY CIALO, WYSLUCHAJ KONCOWEJ NAUKI CALOSCI – BOJ SIE BOGA I PRZESTRZEGAJ JEGO PRZYKAZAN, BO TO JEST OBOWIAZEK KAZDEGO CZLOWIEKA, BOG BOWIEM ODBEDZIE SĄD NAD KAZDYM CZYNEM NAD KAZDA RZECZA TAJNA, CZY DOBRĄ, CZY ZLĄ.

 182. Zenek Says:

  Ale was w te glowy spawa!!!

 183. zuleyka Says:

  czytam…czytam…i chcę ciągle więcej. dawno się tak nie ubawiałm

 184. zuleyka Says:

  wkręcajcie sobie dalej takie farmazony, żaden ludek z oriona ani nikt inny nas nie wykończy a tym bardziej nas nie uchroni. ludzie zgładzą się sami, to tylko kwestia czasu…spokojnej nocy wszystkim
  nocy bez odbioru…:)

 185. Anonim Says:

  dopóki

 186. KILLUMINATI TO TYLKO JEDNA Z SEKT Says:

  WItam wszystkich którzy zapragnęli sami doszukiwac sie prawdy… Na poczatku chcialbym tylko krotko powiedziec ze przez ponad 10 lat przeszkuje internet na temat tego co jak wiadomo media nam nie pokazuja… Kazdy rozumny czlowiek ktory chce dowiedziec sie naprawde co dzieje sie na swiecie po kilktu latach wie ze jest wiele niescislosci i nieprawdy w tym swiecie ktorym zyjemy… masoni, illuminaci, satanisci, i i wiele innych kultow czci szatana i szatanskie znaki.. Dlaczego ? Ktoś pomysli ze to zbieg okolicznosci ? „Kto ma oczy niechaj patrzy” Te znaki sie powtarzaja w filmach w przemysle muzycznym i praktycznie wszystkich branzach.. Dwa wyciagniete palce jak rogi albo piramida z okiem.. Gdyby to bylo malo istotne nie robili by tego.. Oni sa na pewnych poziomach wiedzy.. Masoni moga osiagnac 33 stopien… Czego sie dowiaduja w poszczegolnych sektach ? Nikt do konca sie nie dowie mozna przypuszczac.. Ale po co im te obrzedy ? Jesli naprawde w to nie wierzysz to czemu ONI W TO WIERZA… Bush czy Obama brali udzial w takim rytuale z wielka sowa ktora sfilmowal ALEX JONES.. Zobaczcie oczym ten czlowiek mowi…
  Jedno wiem BÓG musi istniec… DLaczego ? A niech ktos mi odpowie jakim cudem EMILI ROSE zostala opetana przez 7 demonow ? Wiem ktos powie to byl film i jasne wiele rzeczy bylo przefarbowanych jak to robi Hollywood ale ONA NAPRAWDE ZOSTALA OPETANA PRZEZ 7 DEMONOW.. Nie prał jej nikt mozgu i nie jest to jedyna osoba ktora zostala opetana przez demona.. Sa zapiski jak ludzie mowia w innych jezykach jak demony przedstawiaja im sie… Jak w niej mogl byc hitler ? gnebic ja i wypowiadac slowa po niemiecku z jej usta kiedy ona nie potrafila mowic po niemiecku ? Dlaczego o takich rzeczach nikt nie mowi ? O stygmatach ? TO nie jest fikcja to tu jest.. ZLO PANUJE NA SWIECIE JUZ DAWNO… BOGIEM TEGO SWIATA NA ZIEMI JEST TERAZ SZATAN.. Ale tak widocznie mialo sie stac zeby wypelnilo sie Słowo Boże.. Uwierzci mi przestalem wierzyc na poczatku poszukiwan w BOGA po jednym z filmow ZEINTEGEIST ale nadal szukalem odpowiedzi na wszystko co mnie interesowalo, wierzylem w REPTALIANOW, PRZYBYSZOW Z KOSMOSU, ale oni nie istnieja.. Jesli wierzysz w inna cywilizacje nie mozesz wierzyc w Boga.. PRZECIEZ JEZUS CHRYTUS NAUCZAL WIARY I MILOSCI.. UZDRAWIAL.. NIE MIAL CIEMNYCH ZAMIAROW OPANOWAC SWIATA.. Pomyslcie. gdyby to bylo klamstwo ze przez JEZUSA CHRYSTUSA ZOSTALISMY ZBAWIENI I MOZEMY ZYC WIECZNIE to wtedy musielibysmy uwierzyc ze przez 2016 lat to bylo takie dobre kłamstwo ? ? myslicie ze w 4032 roku nadal atak na World Trade Center bedzie spowodowana przez Osame Bin Ladena? Ktorego przeciez sami trzymali w szpitalu amerykanskim .. WOJNA Z TERROREM ZOSTALA WYMYSLONA PRZEZ AMERYKANSKI RZAD.. Po to zeby miec pretekst najechac panstwa islamskie.. Dlaczego ? Poniewaz jeszcze tam amerykanie nie miaja wladzy.. Zejdzie na zemie i zobaczcie ze zwodza nas caly czas.. Nikt nie zna calej prawdy ale ja wiem ze zło w czystej postaci istnieje i to nie sa bajki wymyslone.. Bajki to sa jak ktos opowiada o ufo.. DLACZEGO W XXI WIEKU KIEDY MAMY SUPER JUZ JAKOSC NAWET 4K mamy wszedzie beznadziejna jakosc zdjec i filmow.. POWIEM JEDNO.. JESLI BY BYLI I NIE CHCIELI SIE POKAZAC NIE ZROBILI BY TEGO.. DLA NICH ZNIKNAC TO NIE BYŁBY PROBLEM.. Wiec to tylko po to wlasnie zeby kazdy uwierzyl w np. Reinkarnacje albo w po prostu UFO.. Szatan tego chcial.. Sa ludzie ktorzy sa uprowadzeni przez domniemane Ufo ale jestem pewien ze wlasnie wojsko moze stosowac jakies ukryte technologie jak blue beam i robic tak a zeby ludzie naprawde w to uwierzyli.. PO co im to ? A po to zeby wlasnie zrobic sztuczne zagrozenie ze swiata zewnatrz i stworzyc jeden swiatowy rzad wlasnie to jest NWO.. Jak to zrobia dokladnie ? Nikt nie wie.. Moze i ja zostane zwiedziony.. Ale pamietajcie ze warto myslec samodzielnie.. Nie isc tam gdzie idzie stado.. Myslec jak czlowiek rozumny nie jak robot.. Jest mase rzeczy na swiecie teraz ktore nas atakuje od jedzenia po powietrze.. Codziennie sie trujemy… Juz tego nie odwrocimy.. Sam jestem zlym czlowiekiem.. I mam swoje uzaleznienia i tym bardziej jest mi ciezko zyc i nawet nie chce mi sie rozmawiac z ludzmi.. Bo za kazdym razem wiem ze obrazam Stwórce jakim jest JEZUS CHRYSTUS.. KIedys sluchalem pewnego ksiedza ktory powiedzial ze ludzie zle rozumiaja BOGA.. Powiedzial : JEZUS CHRYSTUS TO 3 OSOBY BOSKIE : BÓG OJCIEC , SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY.. Czyli tylko przez JEZUSA CHRYSTUSA (KTORY SAM TAK POWIEDZIAL) MOZNA WEJSC DO KREÓLESTWA BOŻEGO… Wiem ze kazdy odpowie za swoje grzeczy i wiem takze ze nikt nie dowie sie co jest po smierci.. Bo wtedy byla by odpowiedz na wszystko… I wiem ze brzmi to jak surowy Bóg ale to nie prawda.. Nie przeczytalem Bibli bo jestem leniem ale powiedzialem sobie ze to zrobie poniewaz znam duzo przypadkow nawrocen.. Jak ktos ze zlego czlowieka naprawde zmienia sie w dobrego to naprawde to cos zlego ?? Trzeba to tepic ? Niewierzyc ? Czy moze spróbowac tez przeczytac i odtworzyc sie na swojego Stwroce .. Mozna wlasnie w tym jest droga.. Nadal poszukuje prawdy chociaz boje sie tego co widze na swiecie. ISAMIZACJA JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA.. Dzieje sie to teraz na naszych oczach i to nie sa uchodzcy tylko MUZŁUMANIE ktorzy przyjezdzaja tylko po kase i lepsze zycie.. Kazdy z nich ma po kilka zon i jak sie osiedla to za jakies 20 30 lat bedziemy miec w europie wszedzie ISLAM.. A jesli nie podporzadkujesz sie to odrabia CI glowe albo strzela jak im latwiej.. Wszyscy mowia ze 3 wojna bedzie wtedy czy wtedy.. Ja wam powiem ze 3 wojna juz jest.. WIdzialem zdjecia z Syrii i przelatujacy helikopter nad miastem.. Cale miasto zburzone jak Warszawa za czasów II Wojny Swiatowej.. To tylko Syria a Pakistan Uzbekistan Iran Arabia Saudyjska.. I wiele innych pastw.. AMERYKANIE ich nie posiadali.. Teraz juz maja… Wszystko poniewaz maja TELEWIZJE .. Pokaza Ci ze samolot wlatuje w wierze jak cieply noz w maslo i wszyscy w to uwierza.. zobacza wybuch i kto by pomyslal ze samolot jest komputerowo narzucony… NIEMOZLIWE… TAK? a jednak… Hardkorowa teoria spiskowa mowi ze samolotow nie bylo.. I oczywiscie NIE BYLO! Kazdy kto w to nie wierzy niech usiadze i przejdzy wiekszosc filmow na temat NO PLANE IN WTC conajmniej kilka godzin przesledzi rozne filmy roznych ludzi i sam zastanowi sie czy byla szansa na takie oszustwo… MYSLCIE SAMI.. I MIEJCIE OTWARTY UMYSL NAWET JESLI W COS NIE WIERZYCIE.. Nie jestem po to zeby wam to uswiadomic tylko zebyscie sami w to uwierzyli.. Uderzylo cos w wierze ale na zywo ludzie nie widzieli samolotow tylko slyszeli wybuchu i uderzenia.. Po chwili samolot ukazal sie na ekranach calego swiata wiec kazdy w to uwierzyl.. Nie jest mozliwa taka akcja ?? Idziesz z paczkiem przez manhatam do roboty a tu nagle wybuch, panika, ludzie uciekaja przez ulice, nie wiesz co sie dzieje.. kilkunastu albo kilkudziesieciu agentow albo ludzi w to zamieszanych rozpowiada ciagle ze widzialo samolot.. Po chwili patrzysz na ekran telewizora i widzisz samolot a pozniej dowiadujesz sie o reszcie i jestes wkurzony ze TALIBY na twoj kraj napadli.. Nie uwierzylbys? Ja wierzylem w Polsce dlugo.. TERRORYSCI caly czas na ustach prezydenta i kraj zezwolil na WALKE Z TERRORYZMEM GDZIE WROGA TAK NAPRAWDE NIE MA ALE SWOJE DZIALANA MOGA PODEJMOWAC.. SUper nie ? Fajny mieli pomysl ale duzo bledow zdrobil wrzucajac sztuczny samolot.. TO widac i to mozna analizowac.. Nie bede wrzucac tutaj filmikow.. Nie mam na to czasu.. Ale wiem ze pozniej byla oczywiscie zdalne wyburzanie budynkow.. KTO !! PYTAM KTO !!! POTRAFI UWIERZYC W TO ZE SAMOLOT SPOWODOWAL ZE WIEZA SIE ZAPADŁA.. Paliwo spowodowalo ze stopy metali sie rozpuscily jak to mowia eksperci?? hah poczytasz i sie dowiesz ze paliwo nie jest w stanie to zrobic.. Gdyby mial materialy wybuchowe gorna czesc mogla by ulec uszkodzeniu ALE NIE CALY BUDYNEK SIE ZWALIĆ… Wiem ze to temat BLUE BEAM ale ludzie zobaczcie wieksza czesc calego planu on sie dzieje teraz i tu na ziemi za naszych czasow.. Nie da sie cofnac czasu… BEdziemy zalowac ze czegos nie zrobilismy wiem o tym ale zawsze mozna podjac jakies kroki trzeba byc swiadomym co robia i jak to robia.. ZEby pozniej ich sekretne znaki i mowe odroznic od dobra i zla.. Nie jestem dobry w pisaniu postow ani komentarzy.. Mam duza wiedze ale w takiej jednej wiadomosci nie mozna przekazac swojej wiedzy.. Chcialbym chodzic na takie spotkania gdzie lubie mowia o takich rzeczach i kto wie moze wspolna sila mozna dojsc do takiego stopnia ze mozna przewidziec kroki swojego przeciwnika.. BO ISLAMIZACJE JUZ PRZEWIDYWALI.. I moze inne rzeczy tez sie da.. Badzmy gotowi.. Pozdrawiam was..

 187. JAWA Says:

  hipnoza i hologram to dwie różne sprawy. Pierwsze jest stanem umysłu, drugie złudzeniem optycznym. Kto jest zahipnotyzowany temu zbędny jest hologram by coś widział i vice versa
  Pozdrawiam miłośników teorii spiskowych.

 188. anonim Says:

  Jasny gwint.. nie wiem czy wielce oświeceni autorzy tego pokroju tekstów, mają świadomość, iż termin „Project Blue Beam” pojawiał się już nawet w całkiem normalnych mediach amerykańskich. Rzecz jasna jako nazwa kolejnej teorii spiskowej i po krótce nawet objaśniano widzom cały ten pomysł z projekcją cudów w powietrzu.. stron wypisujących o tych sensacjach sa tuziny tuzinów w kto wie ilu językach. No obawiam się, że jak mi ktoś zaraz wyświetli na niebie Jezuska z oleodruku co to wisi u mojej babci w salonie to każda osoba, której sie kiedykolwiek nudziło (jak mnie teraz) na tyle by zbłądzić w internetach na strony tego pokroju, skojarzy fakty i poczeka na koniec niebiańskiego seansu. Religia ogólnoświatowa.. dobre sobie. Na tym świecie nie tyle bać sie należy jakichs wyimaginowanych szarych eminencji co pospolitej jak perz i tak samo trudnej do wytępienia ludzkiej głupoty. Ten tekst i komentarze ludzi którym haarpy grzebią w zlasowanych mózgach sa na to ciekawym ale też smutnym dowodem. Ot i tyle.. oderwijta się od komputerów i iddźcie ludzie na spacer do lasu pomyśleć nad sposobem przewietrzenia tych zaczadzonych mózgów. Ludzka głupota i chciwość rządzą tym światem.. żyjemy krótko. Po co marnować te parę dekad które nam natura dała wyczekując jakiejs śmiesznej apokalipsy pod znakiem oka opatrzności. Żyć trzeba. Na świat nie tylko patrzeć ale i widzieć. Innym ludziom pomagać i próbować czuć jak najwięcej. A autor bądź autorzy tej strony niech się zastanowią nad sobą.. serwować tak żałosną papkę. Wzielibyście się może za pisanie scenariuszy do telenoweli.. tylko nie zrzynajcie tyle z hamerykańskich stron o wojującej żydomasonerii.

 189. Jasno Says:

  Teraz po przeczytaniu szczegółów Blue Beam wiem, że to bzdura. Bzdura, że to dopiero nastąpi, a największe kłamstwo, że to technologia. Nie ma obcych, reptilian ani szaraków i będę to powtarzać tak długo, aż do Was dotrze! To są działania demoniczne. Telepatia, ciała astralne, telekineza, OOBE, księgi Akashy, reinkarnacja, odmienne stany świadomości, czakry, kundalini, jasnowidzenie i jasnosłyszenie to jest wpływ Szatana – zwodzenie lub zniewolenie. Konieczne są modlitwy o uwolnienie, a czasem egzorcyzmy, modlitwy na różańcu, używanie wody święconej i sakramentaliów, spowiedź i wyrzeczenie się grzechu, czytanie Biblii i zaufanie Panu Jezusowi, szukając Jego woli i pokornie Go naśladując. Wybaczenie innym. Nauczenie się odróżniać pokusy od myśli od Ducha Świętego.

 190. Jasno Says:

  Jedyne, co może być i już istnieje dla muzyków, to hologramy. Reszta to normalne działanie Szatana i demonów, które nie ominęło nawet świętych. A o żadnym Blue Beam wtedy nie słyszano. Nie wierzcie w bzdury o obcych i że ten projekt miałby rzekomo to robić, bo to kłamstwo. Tak jak to, co pisze Icke czy ci od fizyki kwantowej. Wracajcie do Boga, módlcie się, trwajcie ufnie przy Panu Jezusie, wzywajcie na pomoc Archanioła Michała i Matkę Boską, używajcie święconej wody i różanca. Zidentyfikujcie zagrożenia duchowe, jakie macie w domu (jeśli Wam to wskaże intuicja, to pewne), co możecie to poświęćcie i spalcie, wyrzucając najlepiej do rzeki albo daleko od domu. Co się nie da, zniszczcie lub zakopcie. Potem umyjcie ręce wodą święconą.

 191. Jasno Says:

  Skąd to wiemy, że to demony???! Z Biblii i od Ducha Świętego, a Szatan się złości, gdy o tym się informuje i modli za innych o uwolnienie i próbuje w tym przeszkodzić. Trzymajcie się z daleka od hipnozy, medytacji transcendentalnej, szybkiego czytania, szybkiej nauki i takich treningów antystresowych jak te w linku wyżej Colliera. Chyba że chcecie zostać zniewoleni lub opętani.

 192. Jasno Says:

  Rafał Kozłowski – nie istnieje to wszystko, o czym mówisz! Nie ma żadnych obcych, za to są byty duchowe: demony, anioły i dusze czyśćcowe. To, co piszesz, wyraźnie wskazuje na to, że mówisz o demonach. I że jesteś opętany, gdy się czyta więcej. Zamiast pisać książkę o tym, by tym pomóc illuminatom propagować satanizm, koniecznie zacznij się modlić o uwolnienie i poszukaj egzorcysty. Idź za słowami Jezusa.

  A do pozostałych: nie wierzcie w żadne wibracje planety czy ich podnoszenie, w żadną jedną świadomość ludzi czy w zmianę świadomości.

  Wszelkie byty astralne czy ciała astralne, spirit guides czy przewodnucy duchowi to demony! Tam, gdzie pisze się niby o aniołach i że posługują się oni liczbami, to nie anioły, a demony. Bóg nie ma nic wspólnego z okultyzmem. I tak, istnieje, działa dokładnie tak, jak mówi Pismo Św. i z Nim nie zginiecie. Może zrobić wszystko, co zechce. Ale macie słuchać Jego, a nie kłamstw legionów Szatana.

 193. […] Źródło: stopnwopoznan.wordpress.com […]

 194. PRZYJACIEL Says:

  SZUKAJCIE ŚWIADKÓW JEHOWY. TO ONI SĄ KLUCZEM DO PRZEŻYCIA. TYLKO ONI ZNAJĄ PRAWDĘ O BOGU, O TYM CO MA NASTĄPIĆ I O TYM JAK NIE DAĆ SIĘ ZWIEŚĆ MANIPULACJI. LUDZIE SZUKAJCIE BOGA! TYLKO ON NAS MOŻE URATOWAĆ.

 195. mimol Says:

  To prawda co powiedział Regan, niekoniecznie musi to dowodzić chorych projektów bo chyba każdy myślący człowiek nie raz zastanawiał się co byłoby gdyby naszą planetę najechali „obcy” Prawdą jest że wtedy konflikt i podział PiS i PO czy światowy USA – Rosja wydają się być mały a wręcz śmieszny .
  A że takie pomysły rodzą się w chorych głowach to też pewne…

 196. Kasandra Wera Says:

  Tylko Kościół Katolicki jest depozytariuszem Pełnej Wiary z Sakramentami Świętymi. Spowiedź Święta – szczera z Komunią i Adoracja Najświętszego Sakramentu to recepta na niezbłądzenie w dniach zamieszania. Wzywanie opieki Matki Bożej będzie zwieńczeniem i ostoją w takich dniach.. i we wszystkich innych.
  NIE BÓJCIE SIĘ – to święte słowa naszego Wielkiego Papieża ..

 197. […] nieoficjalnie także na ten czas o teoriach jak np. projekt niebieski strumień (ang. Blue […]

 198. Anonim Says:

  Ciekawe, jeśli to jest tak bardzo chronione….. to skąd te pojeban… e
  Wiadomości.

 199. Murtibing Says:

  Nie mogę się doczekać.

 200. Ja wolę projekcje na włoskim placku, zwłaszcza nocą.

 201. Beam Blue Bluebeam Says:

  Nieskończona ilość wszechświatów, niezliczone ilości galaktyk, planet, światów, inteligentnych istot…a my mamy uwierzyć że na jednej z tych maluczkich planet rządzi jedna grupa kontrolowana przez Iluminatii, Bilderberg i Rockefellera? Sorry, ja to wkładam między bajki.

 202. Witek Says:

  Nie ma sie czym podniecac. Projekt jezus juz wypalil i ma sie swietnie. Caly swiat pada do stop diablu nazywajac go zbawicielem. A wez sie w garsc jeden z drugim i zajmij swoim zyciem.
  Sprane berety lykaja wszystko.
  Wiecie kogo te projekty nie dotycza??? Tego co idzie swoja droga i tego co szczerze kocha.
  A Twary z programem komputerowym musza siac siac siac strach i niepewnosc bo szatan rzada i rozlicza na bramce.
  Zreszta przy zydowskich bajkach z tajemniczej ksiazki to nawet Andersen wymieka…..

 203. obserwator Says:

  jpr ludzie żyją w Matrixie i bronią jeszcze tego systemu.

 204. Grażyna Says:

  Ale ja takie coś widziałam w 1959roku.

 205. Anonim Says:

  Nie wiem co o tym myśleć . Niezła bajka.

 206. 05:58 Says:

  Wiara to nie dźwięk i obraz.
  To stan umysłu.

 207. nudzilo mi sie to wlazlem Says:

  3 kwestie:

  1 Każdy głąb myśli że jest wyjątkowy, on jeden i tylko jego genialna przenikliwość kontra cały zły świat który samodzielnie rozgryza dzięki temu że to on jeden z nielicznych wybranych jest taki wyjątkowy i taki bystry. Tymczasem gubicie się jak papieru w toalecie zabraknie 🙂 Już nie rozwijając tematu z rolki (chyba złośliwie) że najbardziej szkodzicie sami sobie.
  2 W dziejach ludzkości były już wielkie cywilizacje które w naturalny złożony i bardzo logiczny sposób upadały i powstawały, czego ówcześni ludzie nie byli w stanie nigdy zrozumieć. Przyjdzie czas na usa, przyjdzie, przyjdzie na całą północną półkulę, na daleki wschód i kto wie czy największa cywilizacja nie pozostanie w dżungli amazońskiej czy na afrykańskich dziczach – na nie naturalnie też czas przyjdzie bo jedyną uniwersalną prawdą wszechświata którą znamy jest jak na razie to że wszystko ma swój początek i swój koniec i od wieków się rozwija i przekwita – mimo to jak te durnie patrzymy na cały świat przez pryzmat nas samych i naszego pojedynczego jakże „bystrego” chwilowego poglądu – bełkot od pokoleń ten sam! naprawdę dziwne że uważamy się za takich doskonałych i wyjątkowych w stosunku do choćby goryla, delfina, pszczoły czy choćby cebuli.
  3 Co do religijnych objawień niektórych tu to byłby ubaw gdyby strona nie była po polsku, a w jakimś arabskim języku 🙂 co drugi nawracałby na allaha strasząc świętą wojną, w afryce straszyli by złymi duchami po zmierzchu, a tak ciągle o jezusie i bogu ględzą a nawet garstka jehowych i jakś tam alienian się włączyła – naprawdę nie widzicie w tym miejscu niczego komicznego? 🙂

  Podsumowując ponad godzina mi uciekła, lepsze to niż pół życia 😛

 208. […] po pierwsze: poprzez stworzenie i popularyzację jednej zależnej religii (projekt Haarp i Blue Beam), […]

 209. […] po pierwsze: poprzez stworzenie i popularyzację jednej zależnej religii (projekt Haarp i Blue Beam), […]

 210. […] po pierwsze: poprzez stworzenie i popularyzację jednej zależnej religii (projekt Haarp i Blue Beam), […]

 211. chrysler23 Says:

  no i wykrakaliście 10 lat temu :), teraz mamy straszenie korona wariatusem , pozamykali nas w domach jak zwierzęta , jeśli ktoś nie wierzy w teorie spiskowe jego sprawa , dla mnie wszystkie się powoli sprawdzają 😦

 212. Konrad Says:

  no to nieźle…

 213. WoBo Says:

  A teraz proszę o konkretne źródła, z których te rewelacje pochodzą. Bo póki takich konkretnych, dających się zweryfikować źródeł nie ma, to równie dobrze ja mógłbym napisać, że – niczym we władcy pierścieni – pod ziemią tworzy się i odradza nowa, a raczej prastara, rasa olbrzymów, które w ciągu najbliższych 5 lat zaatakują ludzkość. I to, i to, bez dowodów, będzie tylko „prawdą”. 🙂

 214. Gako Says:

  Jeśli zrobiliby ze mnie ” roślinę”, mogliby mną sterować, ale w stanie takiego myślenia jakie mam teraz źadne sztuczki mnie nie ogłupią. Taka byłam, jestem i obym zawsze była. Mam swoją wiarę , mam swoje postrzeganie świata i ludzi, mam swój rozum. Szatana czuję na odległość ! Żadna globalizacja mi nie odpowiada. Miliarerzy , rządzący światem , z yakimi jak ja mają kłopot. Wierzę tylko sobie !

 215. […] po pierwsze: poprzez stworzenie i popularyzację jednej zależnej religii (projekt Haarp i Blue Beam), […]

 216. Julian Says:

  Czy Elon Musk ze swoim rojem mikrosatelitów Starlink może mieć z tym coś wspólnego?

 217. Rozmawiałem ostatnio ze sporą grupką ludzi, która widzi co się dzieje. No ale niestety ponad 90% społeczenstwa daje się nabierać. Na czas montażu 5g ( to tylko namiastka tego co nam zafundują) i nie jest to ukryte można poczytać oficjalne badania na epub. biorę cbd 5% na obnizenie ew. temperatury stanu zapalnego, i ochronę tkanek. – OLEJ CBD 5% ESSENZ DECARBOXYLATED – 15 ML
  poczytajcie sobie też jak w inny sposób się chronić.

 218. Trzezwy Says:

  Widzę mrowki i węże:))))
  Ludzie idźcie po rozum do głowy bo jeśli wszyscy będą tak do tego podchodzić to na prawdę ktoś będzie mógł mieć nad wami władze.

 219. Theo King Says:

  Coś w tym musi być. Internet Muska to przykrywka, do zapewnienia technicznych możliwosci takiego przedsięwzięcia. Za dużo to kosztuje i nigdy się nie zwróci , no chyba, że nowym porządkiem świata.

 220. Anonim Says:

  Tak będzie. Szatsn jest bardzo zdolny gdy na głupich bezbronnych ludzi. Bez bronnych czyli bez Boga Ojca Jezusa i Ducha ŚW.

 221. […] że istnieje spisek mający na celu sfingowanie inwazji obcych. Niektórzy nazwali ten projekt blue beam. Jaki byłby cel sfingowania inwazji […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: